Onkyo CR-245 Handleiding

CR-245

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Onkyo CR-245 (-pagina- pagina's) in de categorie CD Ontvanger. Deze handleiding was nuttig voor 70 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/80
Nederlands Svenska
Nl Sv
CD Receiver System
CS-245
CD Receiver (CR-245)
Speakers (D-T05)
Gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Onkyo product.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het
product aansluit en gebruikt.
Door alle aanwijzingen nauwkeurig op te volgen, zult u een
optimale geluidsweergave en luisterplezier van uw Onkyo product
verkrijgen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de
toekomst nogmaals nodig hebt.
Bruksanvisning
Tack för att du köpt en produkt från Onkyo.
Var god läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan några
anslutningar påbörjas eller apparaten tas i bruk.
Genom att följa anvisningarna är det möjligt att erhålla så bra
ljudprestanda och lyssningsupplevelse som möjligt från
Onkyoprodukten.
Spara bruksanvisningen för framtida referensbehov.
Aan de slag....................................Nl-2
Att komma igång........................ Sv-2
Aansluitingen ............................ Nl-14
Anslutningar ..............................Sv-14
Basiswerking............................. Nl-17
Grundläggande funktioner
...Sv-17
CD’s afspelen ............................ Nl-19
Spela upp CD-skivor..............Sv-19
Uw iPod/iPhone afspelen..... Nl-24
Spela upp från iPod/iPhone
...Sv-24
Naar de radio luisteren ......... Nl-26
Lyssna på radio........................Sv-26
Een USB Flash-station afspelen
... Nl-29
Spela upp från USB-minne
...Sv-29
Klok en timer ............................. Nl-30
Klocka och timer......................Sv-30
Diversen....................................... Nl-34
Diverse..........................................Sv-34
Nl-2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden
afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel,
gasfornuis of ander apparaat (inclusief een
versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker
teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee
ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee
pennen en tevens een derde aardingspen. De brede
pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw
veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw
stopcontact past, moet u contact opnemen met een
elektricien om het oude stopcontact te laten
vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral
op de plaats van de stekker, het stopcontact of het
punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u
voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijdbaar
onderstel, standaard, steun of
tafel die door de fabrikant
wordt aanbevolen of die bij
het apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op een
verrijdbaar onderstel staat,
moet u dit bijzonder voorzich-
tig bewegen om te voorkomen
dat het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat
nakijken wanneer er beschadigingen worden
vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of
netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in
het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het
apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of
vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of
als het apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een
bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl
u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert.
Gebruik alleen de regelaars die in de
gebruiksaanwijzing worden beschreven om het
apparaat te bedienen. Het maken van
ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in
ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen
een uitgebreide reparatie door een bevoegd
onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het
apparaat, want deze kunnen in contact komen met
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting
veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen
met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op
het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende
voorwerpen op het apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in
acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt,
zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook
op letten dat er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft
aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de
achterkant. De achterrand van een plank of plaat die
boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn
van de wand of muur zodat er een soort
schoorsteenpijp-opening is waardoor de warme
lucht kan ontsnappen.
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD
WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-
MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET
ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT
ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE-
RHOUDSMONTEURS OVER.
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat
er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de
behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de
gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke
aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie)
in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing
aanwezig zijn.
WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS
OUVRIR
AVIS
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
S3125A

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Onkyo CR-245 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Onkyo
Categorie: CD Ontvanger
Model: CR-245

Handleiding CD Ontvanger Onkyo

Handleiding CD Ontvanger

Nieuwste handleidingen voor CD Ontvanger