Onkyo R-1045 Handleiding

R-1045

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Onkyo R-1045 (-pagina- pagina's) in de categorie CD Ontvanger. Deze handleiding was nuttig voor 85 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/132
Beginnen Nl-2
Att komma igÄng Sv-2
Aansluitingen Nl-16
Anslutningar Sv-16
Basisbediening Nl-25
GrundlÀggande manövrering Sv-25
Disc afspelen Nl-27
Spela skivor Sv-27
iPod model/iPhone afspelen Nl-38
Uppspelning med iPod/iPhone
Sv-38
USB afspelen Nl-40
USB-uppspelning Sv-40
Luisteren naar de radio Nl-43
Lyssna pÄ radio Sv-43
Klok en timer Nl-52
Klocka och Timer Sv-52
Diversen Nl-59
Hoe kunt u de standaard
fabrieksinstellingen herstellen?
Nl-59
Verhelpen van storingen
Nl-59
Technische gegevens
Nl-64
Diverse
Sv-
59
Hur ÄterstÀlls
fabriksinstÀllningarna?
Sv-
59
Felsökning
Sv-
59
Specifikationer
Sv-
64
CD Mini HiFi Components
Gebruiksaanwijzing
R-1045 (Stereo Receiver)
C-1045 (CD Player)
PHA-1045
Bruksanvisning
Nederland
Svenska
N
l
S
v
Dank u voor uw aanschaf van een Onkyo R-1045
Stereo Receiver en C-1045 CD-speler.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de
contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt
u de beste prestaties uit uw nieuwe R-1045/C-1045
halen en optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in
de toekomst.
Tack för ditt köp av Onkyo R-1045 Stereo Receiver
och C-1045 CD-spelare.
LÀs noga igenom bruksanvisningen för att lÀra kÀnna
till tillvÀgagÄngssÀttet innan anslutningarna görs,
strömmen slÄs pÄ och mottagaren tas i bruk.
Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning
kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna
hos din nya R-1045/C-1045 för optimal prestanda och
ljudkvalitet. Spara bruksanvisningen.
Nl-2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten.
Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals
een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander
apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet
doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke
pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een
derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is
aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker
niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een
elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt
of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats
van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer
uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijdbaar
onderstel, standaard, steun of tafel
die door de fabrikant wordt
aanbevolen of die bij het apparaat
wordt verkocht. Wanneer het
apparaat op een verrijdbaar
onderstel staat, moet u dit
bijzonder voorzichtig bewegen om
te voorkomen dat het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer
u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd
onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer
er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een
beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of
voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer
het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht,
wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het
apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het apparaat door een bevoegd
onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de
bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik
alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing
worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het
maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan
resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel
gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd
onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert
of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat,
want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke
spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan
resulteren in brand of een elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend
water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin,
zoals een bloemenvaas, op het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het
apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht
wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals
een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat
er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan
de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant.
De achterrand van een plank of plaat die boven het
apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of
muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is
waardoor de warme lucht kan ontsnappen.
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD
WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-
MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET
ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT
ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE-
RHOUDSMONTEURS OVER.
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat
er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de
behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de
gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke
aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie)
in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing
aanwezig zijn.
WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS
OUVRIR
AVIS
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
S3125A

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Onkyo R-1045 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Onkyo
Categorie: CD Ontvanger
Model: R-1045

Handleiding CD Ontvanger Onkyo

Handleiding CD Ontvanger

Nieuwste handleidingen voor CD Ontvanger