Onkyo CR-545 Handleiding

CR-545

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Onkyo CR-545 (-pagina- pagina's) in de categorie CD Ontvanger. Deze handleiding was nuttig voor 45 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/100
CD Receiver
CR-545
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo
CD-receiver. Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en
de stekker in de contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt
u de beste prestaties uit uw nieuwe CD-receiver halen
en optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in
de toekomst.
Bruksanvisning
Tack för att du har valt att köpa Onykos CD-receiver.
LÀs bruksanvisningen noga innan du utför
anslutningarna och kopplar in enheten.
Följer du instruktionerna i denna bruksanvisning
kommer din nya CD-receiver att ge dig bÀsta möjliga
resultat och ljudupplevelse.
Spara manualen sÄ du kan gÄ tillbaka till den i
framtiden.
Beginnen ......................................... NO-2
Att komma igÄng ........................... Sv-2
Aansluitingen ............................... NO-13
Anslutningar ................................ Sv-13
Basisbediening ........................... NO-18
GrundlÀggande manövrering .... Sv-18
Een disc afspelen ....................... NO-20
Uppspelning av skiva ............... Sv-20
iPod / iPhone afspelen ............... NO-28
Uppspelning med iPod/iPhone .. Sv-27
USB afspelen .............................. NO-31
Uppspelning med USB ............... Sv-30
Luisteren naar de radio ............... NO-35
Radiomottagning
........................ Sv-34
Klok en timer ................................ NO-41
Klocka och Timer ........................ Sv-40
Diversen ...................................... NO-46
Diverse ....................................... Sv-45
Svenska
Nederland
Nl-
2
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT
APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF
REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG NOCH DE BEHUIZING
NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN
GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN
PROFESSIONELE
ONDERHOUDSMONTEURS OVER.
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken
dat er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in
de behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek
dient de gebruiker er op attent te maken dat er
belangrijke aanwijzingen voor bediening en
onderhoud (reparatie) in de bij het toestel
geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden
afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron
zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of
ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte
afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker
teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee
ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee
pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen
of de derde aardingspen is aangebracht voor uw
veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw
stopcontact past, moet u contact opnemen met een
elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de
plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar
het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun
of tafel die door de fabrikant
wordt aanbevolen of die bij het
apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op een
verrijdbaar onderstel staat, moet
u dit bijzonder voorzichtig
bewegen om te voorkomen dat
het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd
onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken
wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een
beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof
of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen,
wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan
regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt
of als het apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een
bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
A.
Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de
bedieningsaanwijzingen juist uitvoert.
Gebruik alleen de regelaars die in de
gebruiksaanwijzing worden beschreven om het
apparaat te bedienen. Het maken van
ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in
ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen
een uitgebreide reparatie door een bevoegd
onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het
apparaat, want deze kunnen in contact komen met
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting
veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een
vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen
op het apparaat.
17. Batterijen
Hou altijd rekening met het milieu en neem alle
plaatselijke en landelijke voorschriften in acht
wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een
audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er
voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de
bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De
achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is,
moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er
een soort schoorsteenpijp-opening is waardoor de warme
lucht kan ontsnappen.
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Onkyo CR-545 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Onkyo
Categorie: CD Ontvanger
Model: CR-545

Handleiding CD Ontvanger Onkyo

Handleiding CD Ontvanger

Nieuwste handleidingen voor CD Ontvanger