Onkyo CR-N765 Handleiding

CR-N765

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Onkyo CR-N765 (-pagina- pagina's) in de categorie CD Ontvanger. Deze handleiding was nuttig voor 34 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/84
Nl
Nederlands
Svenska
CR-N765
Network CD Receiver
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo CD-
receiver.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens
het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos
te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de
beste prestaties uit uw nieuwe CD-receiver halen en
optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de
toekomst.
Namen en functies van
onderdelen .................................. 8
Van start gaan ........................... 12
CD's afspelen............................ 15
Luisteren naar de
internetradio .............................. 18
Naar Spotify luisteren................ 21
Tracks afspelen die op een USB-
opslagapparaat staan................ 22
Luisteren naar een
iPod/iPhone............................... 24
Luisteren naar AM/FM-radio ..... 25
Een thuisnetwerk gebruiken......28
Diverse instellingen ................... 31
Problemen oplossen ................. 36
CR-N765_dut.book 1 ページ 2015年3月25日 水曜日 午後7時17分
Nl-2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten.
Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron
zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of
ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte
afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet
doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke
pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en
tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde
aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de
bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u
contact opnemen met een elektricien om het oude
stopcontact te laten vervangen.
10.
Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt
of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats
van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer
uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12.
Gebruik alleen een verrijdbaar
onderstel, standaard, steun of
tafel die door de fabrikant wordt
aanbevolen of die bij het
apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op een
verrijdbaar onderstel staat,
moet u dit bijzonder voorzichtig
bewegen om te voorkomen dat
het apparaat valt.
13.
Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer
u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
14.
Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd
onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken
wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals
een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er
vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn
gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft
gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet
normaal werkt of als het apparaat is gevallen.
15.
Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd
onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de
bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen
de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden
beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken
van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in
ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een
uitgebreide reparatie door een bevoegd
onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert
of wanneer de prestaties afnemen.
16.
Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat,
want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke
spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan
resulteren in brand of een elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met
een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het
apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op
het apparaat.
17.
Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht
wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18.
Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals
een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat
er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan
de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de
achterkant. De achterrand van een plank of plaat die
boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de
wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijp-opening
is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
S3125A
CR-N765_dut.book 2 ページ 2015年3月25日 水曜日 午後7時17分

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Onkyo CR-N765 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Onkyo
Categorie: CD Ontvanger
Model: CR-N765

Handleiding CD Ontvanger Onkyo

Handleiding CD Ontvanger

Nieuwste handleidingen voor CD Ontvanger