Parker spel monopoly Handleiding

Parker Bordspel spel monopoly

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Parker spel monopoly (2 pagina's) in de categorie Bordspel. Deze handleiding was nuttig voor 30 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
090100009104
090100009104
STANDARD MONOPOLY Instructions (NL) 3rd Mechanicals
6 7
HET BEROEMDE GEZELSCHAPSSPEL
HET SPEL IN HET KORT
MONOPOLY is het spel waarbij onroerend goed zo gunstig mogelijk
gekocht, gehuurd of verkocht moet worden, zodat het bezit van de
spelers toeneemt – degene die het rijkst is, wordt uiteindelijk de
winnaar. De spelers beginnen bij “START” en verplaatsen hun pion als
ze aan de beurt zijn zoveel vakjes over het speelbord als ze gegooid
hebben met de dobbelstenen. Als u terecht komt op een stuk grond
dat nog niet verkocht is, kunt u het kopen van de bank. Als u besluit
het niet te kopen, verkoopt de bank de grond meteen bij opbod aan
de hoogste bieder. Spelers die grond bezitten, ontvangen huur van
andere spelers die erop terecht komen. De huur wordt steeds hoger
naarmate er meer huizen en hotels worden gebouwd, dus het is
verstandig zoveel mogelijk te bouwen. Om aan geld te komen, kunt
u op straten hypotheek verlenen aan de bank. U moet de aanwijzingen
van Algemeen Fonds- of Kans-kaarten altijd opvolgen. Soms moet u
naar de gevangenis.
DOEL VAN HET SPEL
Overblijven als enige speler die niet failliet is.
INHOUD
1 speelbord
10 pionnen
28 eigendomsbewijzen
16 Kans-kaarten
16 Algemeen Fonds-kaarten
1 pakket speciaal
MONOPOLY-geld
32 huizen
12 hotels
2 dobbelstenen
VOORBEREIDING
1. Verdeel de huizen, hotels, eigendomsbewijzen en het geld
(in volgorde van waarde) over de uitsparingen in de doos.
2. Sorteer de kaarten voor Kans en Algemeen Fonds, schud de
beide stapels en leg ze met de goede kant omlaag op de
betreffende vakken op het speelbord.
3. Elke speler kiest een pion en zet hem op “START”.
Tekort aan huizen en hotels
Als de bank geen huizen meer heeft, moet u wachten totdat een
andere speler huizen inwisselt of aan de bank verkoopt. U kunt ook
een hotel verkopen en door huizen vervangen wanneer er geen
huizen beschikbaar zijn. Als er een beperkt aantal huizen of hotels
beschikbaar is en er zijn twee of meer spelers geïnteresseerd, dan
moet de bank ze bij opbod aan de hoogste bieder verkopen. De
bank begint bij de laagste prijs die op een eigendomsbewijs staat.
Grond verkopen
Spelers mogen onbebouwde grond, Stations en Nutsbedrijven buiten
de bank om aan elkaar verkopen voor een samen overeengekomen
prijs. Bebouwde straten mogen niet verhandeld worden. Al staat er
maar één huis in een complete stad, dan mag er van die stad niets
verkocht worden. Als de eigenaar de betreffende grond toch wil
verkopen, dan moet hij/zij eerst alle huizen aan de bank verkopen.
Huizen moeten gelijkelijk verkocht worden, op dezelfde manier
waarop de bebouwing geplaatst werd (zie bij “Huizen” hierboven).
Huizen en hotels mogen niet aan andere spelers verkocht worden.
U verkoopt ze aan de bank voor de helft van de prijs die staat
aangegeven op het betreffende eigendomsbewijs. U mag op elk
moment verkopen. Voor hotels betaalt de bank de helft van de prijs
voor een hotel plus de halve prijs van de vier huizen die de bank
ontving toen het hotel gekocht werd. Alle hotels van één stad mogen
tegelijk verkocht worden. Indien nodig kunnen hotels weer worden
ingeruild voor huizen, zodat er wat geld vrijkomt. In dat geval gaat
het hotel naar de bank en u ontvangt 4 huizen én geld voor het hotel
(d.w.z. de halve koopprijs). Bezit waar hypotheek op rust, mag
alleen aan andere spelers verkocht worden en niet aan de bank.
Hypotheek
Als u geen geld meer hebt en u moet een schuld betalen, dan kunt u
aan geld komen door één of meer van uw bezittingen met hypotheek
te bezwaren. Verkoop eerst alle eventuele bebouwing. Draai nu het
eigendomsbewijs om en de bank betaalt u de hypotheekwaarde die
op de achterkant van de kaart staat. Wanneer u de hypotheek wilt
aflossen, moet u het geleende bedrag plus 10% hypotheekrente aan
de bank betalen. Een stuk grond dat met hypotheek bezwaard is,
blijft in het bezit van de eigenaar. Andere spelers kunnen de grond
niet overnemen door de hypotheek bij de bank af te lossen. Er mag
geen huur geïnd worden voor grond waar hypotheek op rust, wél
voor eventuele andere straten van dezelfde stad. U mag grond die
met hypotheek bezwaard is wel tegen een overeengekomen prijs
verkopen aan een andere speler. De koper kan dan de hypotheek
inclusief 10% rente direct aflossen. In plaats daarvan mag hij/zij ook
alleen de 10% rente betalen en de hypotheek behouden. Wanneer de
hypotheek later wordt afgelost, moet de eigenaar de hypotheekwaarde
plus opnieuw 10% rente betalen. Er mogen pas huizen gekocht
worden wanneer alle hypotheken van een stad zijn afgelost.
Faillissement
Als u de bank of een andere speler meer geld schuldig bent dan u
kunt betalen, wordt u failliet verklaard. Het spel is voor u voorbij.
Als de bank de schuldeiser is, gaan al uw geld en bezittingen terug
naar de bank. Deze verkoopt de stukken grond vervolgens één voor
één aan de hoogste bieder. Eventuele kaarten met “Verlaat de
gevangenis zonder betalen” gaan onderaan de betreffende stapel.
Als u failliet gaat door toedoen van een andere speler, worden uw
huizen en hotels voor de helft van de prijs door de bank gekocht.
Uw schuldeiser krijgt al uw geld, eigendomsbewijzen en “Verlaat de
gevangenis”-kaarten. Hij/zij ontvangt ook de bezittingen waar
hypotheek op rust. De schuldeiser moet hiervoor direct 10% rente
betalen en kiezen of hij/zij de hypotheek wil behouden of aflossen.
Opmerkingen
Als een speler meer huur moet betalen dan hij contant heeft, mag
hij zijn schuld (gedeeltelijk) voldoen in de vorm van bezit (d.w.z.
onbebouwde grond). In dit geval kan de schuldeiser een bepaalde
straat (evt. zelfs met hypotheek bezwaard) accepteren, ook al is de
schuld misschien veel groter dan de werkelijke waarde van de straat.
Hiermee krijgt hij/zij wellicht nieuwe bouwmogelijkheden of kan
voorkomen dat een andere speler een complete stad in handen krijgt.
Eigenaars van straten en ander onroerend goed moeten altijd zelf
de huur opeisen.
De bank leent uitsluitend geld aan spelers tegen onderpand,
oftewel door een bezitting met hypotheek te bezwaren.
Spelers mogen geen geld van elkaar lenen.
De winnaar
De speler die als laatste overblijft, is de winnaar.
SPELREGELS VOOR EEN KORT SPEL
De spelregels voor dit “korte spel” verschillen op drie punten van de
gewone regels.
1. Tijdens de VOORBEREIDING van het spel schudt de bankhouder
alle eigendomsbewijzen. De speler links van hem/haar coupeert
de stapel en de bank deelt aan alle spelers twee kaartjes uit
(1 voor 1). De spelers betalen de bank direct de officiële prijs
van de ontvangen bezittingen. Dan begint het spel.
2. In dit korte spel bouwt u maar drie huizen (i.p.v. vier) per straat,
voordat u een hotel koopt.
De huur voor een hotel blijft hetzelfde als in het gewone spel.
Een hotel verkopen brengt de helft van de aankoopprijs op plus
drie huizen.
3. EINDE VAN HET SPEL. De eerste speler die failliet gaat, trekt zich
net als in het gewone spel terug. Maar zodra er een tweede
speler failliet gaat, is het spel afgelopen. De failliete speler geeft
de schuldeiser (de bank of een andere speler) alles van waarde
dat hij/zij bezit, inclusief huizen, hotels en andere bezittingen.
Nu tellen de overgebleven spelers de waarde van hun bezittingen
bij elkaar:
1 contant geld;
2 de op het bord aangegeven prijzen van de straten,
nutsbedrijven of stations die zij bezitten;
3 de helft van de op het bord aangegeven prijzen voor bezit dat
met hypotheek bezwaard is;
4 de aankoopprijs van de huizen die zij bezitten;
5 de aankoopprijs van de hotels die zij bezitten (= de prijs van
vier huizen).
De rijkste speler wint het spel!
SPEL MET BEPERKTE SPEELTIJD
Een andere manier om het spel te bekorten werkt als volgt. Spreek
aan het begin van het spel een bepaalde speeltijd af. De speler die
het rijkste is op het moment dat de speeltijd is verstreken, is de
winnaar. Voor het spel begint, worden de eigendomsbewijzen
geschud en gecoupeerd, en de bank geeft elke speler twee kaartjes.
De spelers betalen de bank direct de aankoopprijs van de ontvangen
bezittingen. Dan begint het spel.
© 2001 Hasbro Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gedistribueerd in Nederland door Hasbro B.V.,
Postbus 3010, 3502 GA Utrecht.
Hasbro consumentenservice:
Antwoordnummer 2605,
9500 XJ TER APEL.
E-mail:
consumentenservice@hasbro.co.uk.
00009i04 11/09/2001 05:32 pm Page 1
090100009104
STANDARD MONOPOLY Instructions (NL) 3rd Mechanicals
2 3 4 5
4. De bankier en de bank
Kies welke speler de bank gaat beheren. Als er meer dan vijf spelers
zijn, dan kan deze speler ook uitsluitend als bankier meespelen.
De bank geeft elke speler E1500 in de volgende biljetten:
2 van E500 4 van E100 1 van E50 1 van E20
2 van E10 1 van E5 5 van E1
Behalve het geld, beheert de bank ook de eigendomsbewijzen,
de huizen en de hotels tot deze door de spelers gekocht worden.
De bank betaalt tevens salarissen en premies uit, leent de spelers
indien nodig geld voor hypotheken en int alle belastingen, boetes,
aflossing van leningen en rente. Bij het veilen (bij opbod verkopen)
van grond, fungeert de bank als veilingmeester. De bank kan nooit
“failliet gaan” en mag daarom indien nodig geld uitbetalen in de
vorm van schuldbekentenissen die gewoon op een papiertje
geschreven worden.
5. De spelers gooien om de beurt de dobbelstenen. Wie het hoogst
gooit, mag beginnen en het spel gaat verder met de wijzers van
de klok mee.
HET SPEL
Als u aan de beurt bent, gooit u beide dobbelstenen en u verplaatst
uw pion het gegooide aantal vakjes in de richting van de pijl. Het
vakje waarop de pion terecht komt, bepaalt wat u moet doen. Er
mogen verschillende pionnen tegelijk op één vakje staan. Afhankelijk
van het vakje waarop u terecht komt, heeft u een van de volgende
mogelijkheden/ verplichtingen:
de grond waarop uw pion staat kopen
huur betalen (als een andere speler deze grond bezit)
belasting betalen
een Algemeen Fonds- of Kans-kaart pakken
naar de gevangenis gaan
vrij parkeren
E200 salaris innen
“Slechts op bezoek” zijn in de gevangenis
Dubbel gooien
Als u dubbel gooit, verplaatst u uw pion en u handelt de mogelijkheden/
verplichtingen af van het vakje waar u terecht komt. Daarna mag u nog
eens gooien en verplaatsen. Als u drie keer achter elkaar dubbel gooit,
moet u direct naar de gevangenis.
“START” passeren
Telkens wanneer u op of langs “START” komt, ontvangt u E200 salaris
van de bank. U kunt in één beurt twee keer E200 verdienen, b.v.
wanneer u direct na “START” op het vakje Kans of Algemeen Fonds
terecht komt en een kaart trekt met “Ga verder naar START”.
Grond kopen
Als u terecht komt op onverkochte grond (d.w.z. een vakje waarvan
nog niemand het eigendomsbewijs bezit), dan heeft u als eerste het
recht om deze grond van de bank te kopen. Als u besluit tot kopen,
betaalt u de bank het bedrag dat op het vakje staat aangegeven. In
ruil daarvoor ontvangt u het eigendomsbewijs van het betreffende
vakje. Dit kaartje legt u met de goede kant omhoog voor u neer. Als u
besluit niet te kopen, moet de bank de betreffende grond direct bij
opbod te koop aanbieden, te beginnen bij een prijs die een van de
spelers ervoor geven wil. De speler die afzag van zijn kooprecht mag
ook meebieden.
Verkochte grond
Als een speler terecht komt op verkochte grond, dan heeft de eigenaar
daarvan recht op huur. Het is gunstig om alle straten van één kleur
(een stad) in handen te krijgen – m.a.w. een “monopolie”. U mag
alleen bouwen op straten waarvan u de complete stad bezit.
Huur
Als u terecht komt op grond van een andere speler, dan heeft de
eigenaar van de grond het recht u om huur te vragen. De grondeigenaar
moet huur vragen voordat de volgende speler de dobbelstenen gooit.
Het te betalen bedrag staat aangegeven op het eigendomsbewijs van
de betreffende grond en is afhankelijk van de hoeveelheid bebouwing.
Als een speler alle straten van één stad in zijn/haar bezit heeft, dan
mag hij/zij – zolang de straten onbebouwd zijn – de dubbele huur
vragen. Wanneer een van de straten met hypotheek bezwaard is,
mag er geen dubbele huur geïnd worden. Als er huizen of hotels op
een straat staan, is de huur hoger dan bij onbebouwde grond (zie
eigendomsbewijs). Voor straten die met hypotheek bezwaard zijn,
mag geen huur gevraagd worden.
Nutsbedrijven
Als u op een Nutsbedrijf terecht komt mag u het, als dat nog kan,
kopen. Net als bij de andere grond betaalt u de bank het bedrag dat
op het vakje staat aangegeven. Als een andere speler de grond al in
bezit heeft, heeft hij/zij recht op huur. De huur wordt berekend aan
de hand van wat u zojuist gegooid heeft. Heeft de eigenaar één
Nutsbedrijf, dan bedraagt de huur 4 maal het aantal ogen van de
worp. Maar als hij/zij beide Nutsbedrijven bezit, dan moet u 10 maal
het aantal ogen van uw worp betalen. Als u op het vakje terecht bent
gekomen als gevolg van Algemeen Fonds of Kans, dan moet u de
dobbelstenen gooien om de verschuldigde huur te bepalen.
Stations
Als u hier als eerste speler op komt, dan kunt u het station kopen.
Anders wordt het door de bank geveild (ook al heeft u de aankoop
geweigerd, u mag tijdens de veiling toch meebieden). Als het
station al verkocht is, dan moet u het op het eigendomsbewijs
aangegeven bedrag betalen. Het huurbedrag is afhankelijk van het
aantal stations dat de eigenaar in zijn/haar bezit heeft.
“Kans” en “Algemeen Fonds”
Een speler die op een van deze vakjes terecht komt, neemt de bovenste
kaart van de betreffende stapel. Op de kaarten staat een van de
volgende opdrachten:
verplaats uw pion
betaal geld – b.v. belasting
ontvang geld
ga naar de gevangenis
verlaat de gevangenis zonder betalen
U moet de opdracht van de kaart direct uitvoeren en hem vervolgens
met de goede kant omlaag onderaan de stapel leggen. Als u een kaart
met “Verlaat de gevangenis zonder betalen” krijgt, mag u deze houden
tot u hem wilt gebruiken of hem voor een bepaalde prijs verkopen.
Let op: als een kaart u opdraagt uw pion te verplaatsen en u komt
daardoor langs “START”, dan ontvangt u E200. Als u direct naar de
gevangenis wordt gestuurd, mag u niet langs “START” gaan.
Belastingen
Als u op “Inkomstenbelasting” terecht komt, betaalt u het verschuldigde
bedrag aan de bank.
Vrij parkeren
Wanneer u op dit vakje terecht komt, blijft u gewoon staan tot u
weer aan de beurt bent. Er staan geen straffen op dit vakje: u mag
gewoon huur innen, bouwen, kopen, verkopen, enz.
Gevangenis
Wanneer moet u naar de gevangenis?
Als uw pion terecht komt op het vakje “NAAR DE GEVANGENIS”,
of
wanneer u een Algemeen Fonds- of Kans-kaart trekt met
“GA DIRECT NAAR DE GEVANGENIS”,
of
als u in één beurt driemaal achter elkaar dubbel gooit.
Als u naar de gevangenis moet, is uw beurt voorbij. U ontvangt
geen E200 omdat u niet langs “START” gaat, maar regelrecht naar
de gevangenis.
Om de gevangenis weer te verlaten, kunt u:
E50 boete betalen en bij uw volgende beurt verder spelen,
of
een kaart met “Verlaat de gevangenis zonder betalen” van een
andere speler kopen en gebruiken,
of
een kaart met “Verlaat de gevangenis zonder betalen” gebruiken
(als u die bezit),
of
3 beurten in de gevangenis blijven wachten en tijdens uw beurt
proberen dubbel te gooien. Als u dubbel gooit, mag u de
pion het gegooide aantal vakjes verplaatsen.
Na drie beurten moet u de gevangenis verlaten en E50 boete
betalen voordat u uw pion verplaatst.
Spelers die in de gevangenis zitten, mogen gewoon huur innen, op
voorwaarde dat hun grond niet met hypotheek bezwaard is.
Als u niet naar de gevangenis “gestuurd” bent, maar tijdens het
verplaatsen op het gevangenisvakje terecht komt, bent u “slechts
op bezoek”. Bij uw volgende beurt gaat u gewoon verder.
Huizen
Een speler mag een stuk grond pas gaan bebouwen wanneer hij alle
straten van één stad (1 kleur) bezit. Huizen bouwen verhoogt de huur
voor passerende medespelers. De prijs van een huis staat aangegeven
op het betreffende eigendomsbewijs. U mag wanneer u maar wilt
huizen kopen, maar u moet uw grond gelijkmatig bebouwen: er mag
pas een tweede huis op een straat gezet worden wanneer alle straten
van die stad met 1 huis bebouwd zijn. Dit geldt tot het maximum
van 4 huizen per straat. Huizen verkopen gaat op dezelfde manier.
U mag op elk moment van het spel kopen of verkopen, zoveel als
u wilt en als uw financiële positie toelaat.
In een stad mag niet gebouwd worden wanneer een van de straten
met hypotheek bezwaard is. Als u alle straten van 1 kleur bezit en er
slechts één of twee bebouwd zijn, mag u nog steeds dubbele huur
vragen voor uw onbebouwde bezitting(en) van die kleur.
Hotels
Een speler die een hotel wil bouwen, moet eerst op elke straat van
een stad vier huizen hebben. Hotels worden op dezelfde manier
gekocht als huizen en kosten vier huizen (die teruggaan naar de bank)
plus de prijs die op het eigendomsbewijs staat. Er mag maar 1 hotel
per straat gebouwd worden.
00009i04 11/09/2001 05:33 pm Page 2


Product specificaties

Merk: Parker
Categorie: Bordspel
Model: spel monopoly

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Parker spel monopoly stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Bordspel Parker

Handleiding Bordspel

Nieuwste handleidingen voor Bordspel