Parker spel monopoly Handleiding

Parker Bordspel spel monopoly

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Parker spel monopoly (2 pagina's) in de categorie Bordspel. Deze handleiding was nuttig voor 11 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
090100009104
090100009104
STANDARD MONOPOLY Instructions (NL) 3rd Mechanicals
6 7
HET BEROEMDE GEZELSCHAPSSPEL
HET SPEL IN HET KORT
MONOPOLY is het spel waarbij onroerend goed zo gunstig mogelijk
gekocht, gehuurd of verkocht moet worden, zodat het bezit van de
spelers toeneemt – degene die het rijkst is, wordt uiteindelijk de
winnaar. De spelers beginnen bij “START” en verplaatsen hun pion als
ze aan de beurt zijn zoveel vakjes over het speelbord als ze gegooid
hebben met de dobbelstenen. Als u terecht komt op een stuk grond
dat nog niet verkocht is, kunt u het kopen van de bank. Als u besluit
het niet te kopen, verkoopt de bank de grond meteen bij opbod aan
de hoogste bieder. Spelers die grond bezitten, ontvangen huur van
andere spelers die erop terecht komen. De huur wordt steeds hoger
naarmate er meer huizen en hotels worden gebouwd, dus het is
verstandig zoveel mogelijk te bouwen. Om aan geld te komen, kunt
u op straten hypotheek verlenen aan de bank. U moet de aanwijzingen
van Algemeen Fonds- of Kans-kaarten altijd opvolgen. Soms moet u
naar de gevangenis.
DOEL VAN HET SPEL
Overblijven als enige speler die niet failliet is.
INHOUD
1 speelbord
10 pionnen
28 eigendomsbewijzen
16 Kans-kaarten
16 Algemeen Fonds-kaarten
1 pakket speciaal
MONOPOLY-geld
32 huizen
12 hotels
2 dobbelstenen
VOORBEREIDING
1. Verdeel de huizen, hotels, eigendomsbewijzen en het geld
(in volgorde van waarde) over de uitsparingen in de doos.
2. Sorteer de kaarten voor Kans en Algemeen Fonds, schud de
beide stapels en leg ze met de goede kant omlaag op de
betreffende vakken op het speelbord.
3. Elke speler kiest een pion en zet hem op “START”.
Tekort aan huizen en hotels
Als de bank geen huizen meer heeft, moet u wachten totdat een
andere speler huizen inwisselt of aan de bank verkoopt. U kunt ook
een hotel verkopen en door huizen vervangen wanneer er geen
huizen beschikbaar zijn. Als er een beperkt aantal huizen of hotels
beschikbaar is en er zijn twee of meer spelers geïnteresseerd, dan
moet de bank ze bij opbod aan de hoogste bieder verkopen. De
bank begint bij de laagste prijs die op een eigendomsbewijs staat.
Grond verkopen
Spelers mogen onbebouwde grond, Stations en Nutsbedrijven buiten
de bank om aan elkaar verkopen voor een samen overeengekomen
prijs. Bebouwde straten mogen niet verhandeld worden. Al staat er
maar één huis in een complete stad, dan mag er van die stad niets
verkocht worden. Als de eigenaar de betreffende grond toch wil
verkopen, dan moet hij/zij eerst alle huizen aan de bank verkopen.
Huizen moeten gelijkelijk verkocht worden, op dezelfde manier
waarop de bebouwing geplaatst werd (zie bij “Huizen” hierboven).
Huizen en hotels mogen niet aan andere spelers verkocht worden.
U verkoopt ze aan de bank voor de helft van de prijs die staat
aangegeven op het betreffende eigendomsbewijs. U mag op elk
moment verkopen. Voor hotels betaalt de bank de helft van de prijs
voor een hotel plus de halve prijs van de vier huizen die de bank
ontving toen het hotel gekocht werd. Alle hotels van één stad mogen
tegelijk verkocht worden. Indien nodig kunnen hotels weer worden
ingeruild voor huizen, zodat er wat geld vrijkomt. In dat geval gaat
het hotel naar de bank en u ontvangt 4 huizen én geld voor het hotel
(d.w.z. de halve koopprijs). Bezit waar hypotheek op rust, mag
alleen aan andere spelers verkocht worden en niet aan de bank.
Hypotheek
Als u geen geld meer hebt en u moet een schuld betalen, dan kunt u
aan geld komen door één of meer van uw bezittingen met hypotheek
te bezwaren. Verkoop eerst alle eventuele bebouwing. Draai nu het
eigendomsbewijs om en de bank betaalt u de hypotheekwaarde die
op de achterkant van de kaart staat. Wanneer u de hypotheek wilt
aflossen, moet u het geleende bedrag plus 10% hypotheekrente aan
de bank betalen. Een stuk grond dat met hypotheek bezwaard is,
blijft in het bezit van de eigenaar. Andere spelers kunnen de grond
niet overnemen door de hypotheek bij de bank af te lossen. Er mag
geen huur geïnd worden voor grond waar hypotheek op rust, wél
voor eventuele andere straten van dezelfde stad. U mag grond die
met hypotheek bezwaard is wel tegen een overeengekomen prijs
verkopen aan een andere speler. De koper kan dan de hypotheek
inclusief 10% rente direct aflossen. In plaats daarvan mag hij/zij ook
alleen de 10% rente betalen en de hypotheek behouden. Wanneer de
hypotheek later wordt afgelost, moet de eigenaar de hypotheekwaarde
plus opnieuw 10% rente betalen. Er mogen pas huizen gekocht
worden wanneer alle hypotheken van een stad zijn afgelost.
Faillissement
Als u de bank of een andere speler meer geld schuldig bent dan u
kunt betalen, wordt u failliet verklaard. Het spel is voor u voorbij.
Als de bank de schuldeiser is, gaan al uw geld en bezittingen terug
naar de bank. Deze verkoopt de stukken grond vervolgens één voor
één aan de hoogste bieder. Eventuele kaarten met “Verlaat de
gevangenis zonder betalen” gaan onderaan de betreffende stapel.
Als u failliet gaat door toedoen van een andere speler, worden uw
huizen en hotels voor de helft van de prijs door de bank gekocht.
Uw schuldeiser krijgt al uw geld, eigendomsbewijzen en “Verlaat de
gevangenis”-kaarten. Hij/zij ontvangt ook de bezittingen waar
hypotheek op rust. De schuldeiser moet hiervoor direct 10% rente
betalen en kiezen of hij/zij de hypotheek wil behouden of aflossen.
Opmerkingen
Als een speler meer huur moet betalen dan hij contant heeft, mag
hij zijn schuld (gedeeltelijk) voldoen in de vorm van bezit (d.w.z.
onbebouwde grond). In dit geval kan de schuldeiser een bepaalde
straat (evt. zelfs met hypotheek bezwaard) accepteren, ook al is de
schuld misschien veel groter dan de werkelijke waarde van de straat.
Hiermee krijgt hij/zij wellicht nieuwe bouwmogelijkheden of kan
voorkomen dat een andere speler een complete stad in handen krijgt.
Eigenaars van straten en ander onroerend goed moeten altijd zelf
de huur opeisen.
De bank leent uitsluitend geld aan spelers tegen onderpand,
oftewel door een bezitting met hypotheek te bezwaren.
Spelers mogen geen geld van elkaar lenen.
De winnaar
De speler die als laatste overblijft, is de winnaar.
SPELREGELS VOOR EEN KORT SPEL
De spelregels voor dit “korte spel” verschillen op drie punten van de
gewone regels.
1. Tijdens de VOORBEREIDING van het spel schudt de bankhouder
alle eigendomsbewijzen. De speler links van hem/haar coupeert
de stapel en de bank deelt aan alle spelers twee kaartjes uit
(1 voor 1). De spelers betalen de bank direct de officiële prijs
van de ontvangen bezittingen. Dan begint het spel.
2. In dit korte spel bouwt u maar drie huizen (i.p.v. vier) per straat,
voordat u een hotel koopt.
De huur voor een hotel blijft hetzelfde als in het gewone spel.
Een hotel verkopen brengt de helft van de aankoopprijs op plus
drie huizen.
3. EINDE VAN HET SPEL. De eerste speler die failliet gaat, trekt zich
net als in het gewone spel terug. Maar zodra er een tweede
speler failliet gaat, is het spel afgelopen. De failliete speler geeft
de schuldeiser (de bank of een andere speler) alles van waarde
dat hij/zij bezit, inclusief huizen, hotels en andere bezittingen.
Nu tellen de overgebleven spelers de waarde van hun bezittingen
bij elkaar:
1 contant geld;
2 de op het bord aangegeven prijzen van de straten,
nutsbedrijven of stations die zij bezitten;
3 de helft van de op het bord aangegeven prijzen voor bezit dat
met hypotheek bezwaard is;
4 de aankoopprijs van de huizen die zij bezitten;
5 de aankoopprijs van de hotels die zij bezitten (= de prijs van
vier huizen).
De rijkste speler wint het spel!
SPEL MET BEPERKTE SPEELTIJD
Een andere manier om het spel te bekorten werkt als volgt. Spreek
aan het begin van het spel een bepaalde speeltijd af. De speler die
het rijkste is op het moment dat de speeltijd is verstreken, is de
winnaar. Voor het spel begint, worden de eigendomsbewijzen
geschud en gecoupeerd, en de bank geeft elke speler twee kaartjes.
De spelers betalen de bank direct de aankoopprijs van de ontvangen
bezittingen. Dan begint het spel.
© 2001 Hasbro Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gedistribueerd in Nederland door Hasbro B.V.,
Postbus 3010, 3502 GA Utrecht.
Hasbro consumentenservice:
Antwoordnummer 2605,
9500 XJ TER APEL.
E-mail:
consumentenservice@hasbro.co.uk.
00009i04 11/09/2001 05:32 pm Page 1


Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Parker spel monopoly stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Parker
Categorie: Bordspel
Model: spel monopoly