Zanker KEV6340XXK Handleiding

Zanker Kookplaat KEV6340XXK
KEV6340XXK

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Zanker KEV6340XXK (-pagina- pagina's) in de categorie Kookplaat. Deze handleiding was nuttig voor 45 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/44
Gebruiks-
aanwijzing
Kookplaat
User manual
Hob
Notice
d'utilisation
Table de cuis-
son
Benutzer-
information
Kochfeld
KEV6340XXK
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Montage-instructies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het
apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroor-
zaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een
volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking
is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te
activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Algemene veiligheid
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens ge-
bruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedie-
ningssysteem.
2

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Zanker KEV6340XXK stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Zanker
Categorie: Kookplaat
Model: KEV6340XXK