JBL ON STAGE 400P Handleiding

JBL Ipod Audio ON STAGE 400P
ON STAGE 400P

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor JBL ON STAGE 400P (-pagina- pagina's) in de categorie Ipod Audio. Deze handleiding was nuttig voor 31 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
JBL ON STAGE™* 400P
HOOGWAARDIG BASISSTATION VOOR
iPhone EN iPod
HANDLEIDING
Nederlands..................... 43
iPhone niet inbegrepen.
Nederlands
0067CSK - JBLOnStage400P UG ALL.indd 430067CSK - JBLOnStage400P UG ALL.indd 43 30/09/08 9:28:0430/09/08 9:28:04
4444 JBL ON STAGE 400P HANDLEIDUNG
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VÓÓR GEBRUIK DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN NEMEN:
Lees deze instructies aandachtig door en houd u aan alle aanwijzingen. Bewaar ze om later nog eens te raadplegen.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
Uitsluitend reinigen met een zachte, droge doek.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet; laat minimaal 10 mm rond het hele apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op of dichtbij het apparaat.
Lever gebruikte batterijen in op de daartoe aangewezen plaats.
Het apparaat is gemaakt voor gebruik in een gematigd klimaat.
Houd het apparaat uit de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels en andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte
afgeven.
Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt en de kabel niet wordt afgekneld, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar de kabels
uit het apparaat komen.
Gebruik uitsluitend toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
Laat onderhoud over aan een gekwalifi ceerde technicus. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op een of andere manier is beschadigd, bijv. wanneer het
netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof in terecht is gekomen, een voorwerp in het apparaat is gevallen, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld is
geweest, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het is gevallen.
De netstekker van de lichtnetadapter dient volledig uit het stopcontact te worden verwijderd om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden.
Zorg dat de netstekker tijdens gebruik altijd bereikbaar is.
Op de onderzijde van het apparaat bevindt zich belangrijke informatie.
De batterij niet blootstellen aan extreme warmte van zonlicht, vuur en dergelijke.
Het apparaat en de lichtnetadapter niet blootstellen aan druppels en spatten. Plaats met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, niet op het apparaat of de
lichtnetadapter.
DE KAP OF ACHTERZIJDE NIET VERWIJDEREN OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN ZICH DOOR DE GEBRUIKER TE
ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS VAN DE HARMAN CONSUMER GROUP INC.
De roosters nooit verwijderen om onderhoud aan het luidsprekersysteem uit te voeren. Het luidsprekersysteem bevat geen door de gebruiker te onderhouden
onderdelen.
BELANGRIJKE OPMERKING VOOR ALLE ELEKTRONISCHE PRODUCTEN:
Het is een goede gewoonte het apparaat uit te schakelen voordat iets aan de verbindingen van hoofdtelefoon, bronnen wordt gewijzigd. Dit verlengt
de levensduur van uw apparaat en draagt bij aan de bescherming tegen statische elektriciteit en het voorkomt mogelijke schade.
0067CSK - JBLOnStage400P UG ALL.indd 440067CSK - JBLOnStage400P UG ALL.indd 44 30/09/08 9:28:0530/09/08 9:28:05

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met JBL ON STAGE 400P stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: JBL
Categorie: Ipod Audio
Model: ON STAGE 400P

Handleiding Ipod Audio JBL

Handleiding Ipod Audio

Nieuwste handleidingen voor Ipod Audio

quixote

Onkyo ND-S1 Handleiding

22 Augustus 2021
quixote

Onkyo RBX-500 Handleiding

21 Augustus 2021