Whirlpool ADP 5556 WHM Handleiding

Whirlpool Afwasmachine ADP 5556 WHM
ADP 5556 WHM

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Whirlpool ADP 5556 WHM (-pagina- pagina's) in de categorie Afwasmachine. Deze handleiding was nuttig voor 22 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
28
GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
REINIGING EN ONDERHOUD
29
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
1. Verwijderen van de verpakking en controles:
Controleer, nadat u de verpakking heeft
verwijderd, of de afwasmachine tijdens het
transport niet beschadigd is en of de deur perfect
sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of
tot de verkoper.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden, want het zou een bron van gevaren
kunnen vormen.
De goede werking van de afwasmachine is in de
fabriek getest.
Na deze test kunnen enige lichte watervlekken
overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
2. Aansluiting op het elektriciteitsnet en op de
waterleiding:
Alle aansluitingen op de waterleiding en op het
elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel, aan de hand van de
aanwijzingen van de fabrikant en conform de
geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften
(zie ook de bijgevoegde installatieaanwijzingen).
Gebruik de afwasmachine uitsluitend in het
huishouden en voor de doeleinden waarvoor ze
bestemd is.
Gebruik de afwasmachine niet als zij beschadigd is
tijdens het transport. Wend u tot de Servicedienst
of tot de verkoper.
(Zie de afzonderlijke installatieaanwijzingen)
3. Toevoer en afvoer van het water:
Neem de geldende voorschriften van het
waterleidingbedrijf in acht.
Toevoerdruk van het water: 0,3 - 10 bar.
Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen
niet gevouwen of afgekneld zijn.
Als de slangen niet lang genoeg zijn, wend u dan tot
de Servicedienst of de verkoper.
De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de
waterkraan worden aangesloten.
De temperatuur van het toegevoerde water is
afhankelijk van het model. Toevoerslang met de
aanduiding “25°C Max”:
maximumtemperatuur 25°C.
Alle andere modellen: maximumtemperatuur 60°C.
Verzeker u er op het moment van installatie van dat
het afvoerwater zonder problemen weg kan
stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de
sifon van de wasbak).
Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een
klembandje, zodat hij niet los kan raken.
Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: als
de aanwijzingen voor de installatie in acht worden
genomen, kan het waterstopsysteem voorkomen
dat er water uit de machine stroomt, dat schade
zou kunnen aanrichten in uw woning.
4. Elektrische aansluiting:
Neem de geldende normen van het
elektriciteitsbedrijf in acht.
De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje
dat rechts op de binnenkant van de deur is
aangebracht.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.
Als het nodig is moet de verbindingskabel met het
net worden vervangen door een soortgelijk
exemplaar, dat verkrijgbaar is bij de Servicedienst.
De kabel dient te worden vervangen door een
gespecialiseerd technicus.
Waarschuwing op apparaten met LCD
display:
Na de installatie van het apparaat moet de
verbindingsstekker op elk willekeurig moment
bereikbaar zijn.
Voor Oostenrijk: als er een lekstroomschakelaar
in serie met het apparaat wordt geschakeld, moet
deze gevoelig zijn voor pulserende stroom.

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Whirlpool ADP 5556 WHM stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Whirlpool
Categorie: Afwasmachine
Model: ADP 5556 WHM