Sony RDR-HXD1095 Handleiding

Sony Audio en video RDR-HXD1095

RDR-HXD1095

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony RDR-HXD1095 (188 pagina's) in de categorie Audio en video. Deze handleiding was nuttig voor 26 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/188
3-295-080-62(1)
© 2008 Sony Corporation
RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090
RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
2
WAARSCHUWING
Om de kans op brand of
elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat
niet blootstellen aan regen of
vocht.
Om elektrocutie te vermijden,
mag u de behuizing niet
openmaken. Laat
onderhoudswerken uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerde
personen.
Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een
gekwalificeerde reparateur.
Batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt mogen
niet worden blootgesteld aan
buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
MARKERING 'KLASSE 1
LASERPRODUCT' bevindt zich
op de achterkant van het apparaat.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product
worden gebruikt, wordt het risico
voor de ogen groter. De laserstraal
die in deze dvd-recorder wordt
gebruikt, is schadelijk voor de
ogen; probeer de kast niet uit
elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel werkt met 220 –
240 V wisselstroom, 50/60 Hz.
Ga na of de bedrijfsspanning
van het toestel overeenkomt met
uw netspanning.
Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen
gevuld zijn, zoals een vaas.
Stel dit systeem zodanig op dat
de stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
in de muur kan worden
getrokken in geval van
problemen.
GUIDE Plus+ en G-LINK zijn (1)
geregistreerde merknamen of
merknamen van, (2) geproduceerd
onder licentie van en (3)
onderwerp van verscheidene
internationale patenten en
patentapplicaties beheerd door, of
in licentie van, Gemstar-TV
Guide International, Inc. en/of
haar gerelateerde filialen.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. EN/OF
HAAR GERELATEERDE
FILIALEN ZIJN OP GEEN
ENKELE MANIER
AANSPRAKELIJK VOOR DE
CORRECTHEID VAN DE
INFORMATIE IN HET
PROGRAMMASCHEMA
VOORZIEN DOOR HET GUIDE
PLUS+ SYSTEEM. IN GEEN
GEVAL ZAL GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL,
INC. EN/OF HAAR
GERELATEERDE FILIALEN
AANSPRAKELIJK GESTELD
KUNNEN WORDEN VOOR
WINSTVERLIES,
ZAKENVERLIES, OF
INDIRECTE, SPECIALE OF
DAARUITVOLGENDE
SCHADE IN RELATIE TOT DE
VOORZIENING OF GEBRUIK
VAN IEDERE INFORMATIE,
MATERIAAL, OF DIENSTEN
VAN HET GUIDE PLUS+
SYSTEEM.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony RDR-HXD1095 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Audio en video
Model: RDR-HXD1095

Handleiding Audio en video Sony

quixote

Sony DVP-NS705V Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony ICF-C7iP Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony D-175 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony ICD-P330F Handleiding

23 September 2022
quixote

Sony LBT-XB800AV Handleiding

22 September 2022
quixote

Sony SA-VS150H Handleiding

20 September 2022
quixote

Sony ICF-CD855L Handleiding

20 September 2022
quixote

Sony TC-KE600S Handleiding

18 September 2022
quixote

Sony MDR-XB40EX Handleiding

18 September 2022
quixote

Sony BDP-S3500 Handleiding

17 September 2022

Andere handleidingen Sony

quixote

Sony XR-CA370 Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony DVP-NS705V Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony VPCEB3C5E Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony ICF-C7iP Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony D-175 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony KDL-32S5650 Handleiding

27 September 2022
quixote

Sony QD-G32E Handleiding

26 September 2022
quixote

Sony KK-LC3 Handleiding

26 September 2022
quixote

Sony VCL-DEH07VA Handleiding

24 September 2022
quixote

Sony KDL-40U2530 Handleiding

23 September 2022