Sony NAC-HD1E Handleiding

Sony Audio en video NAC-HD1E
NAC-HD1E

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony NAC-HD1E (-pagina- pagina's) in de categorie Audio en video. Deze handleiding was nuttig voor 12 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/115
NAC-HD1E.NL.3-213-271-43(1) NAC-HD1E.NL.3-213-271-43(1)
© 2007 Sony Corporation
3-213-271-43(1)
Handelsmerken

Deze soware is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van
de Independent JPEG Group.

ATRAC, , OpenMG en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.

"WALKMAN", en zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen
vallen onder de licentie van Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding-technologie en octrooien
in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.

Deze receiver os voorzien van het lettertype (Shin Go
R) van MORISAWA & COMPANY LTD.
Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA
& COMPANY LTD., en het auteursrecht van het
lettertype is eigendom van MORISAWA & COMPANY
LTD.

Samengesteld met Linter Database.
Copyright © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990-2003, Relex, Inc. Alle rechten
voorbehouden.

Muziekherkenningstechnologie en daarmee verwante
gegevens worden verstrekt door Gracenote®.
Gracenote is de industriestandaard op het gebied van
muziekherkenningstechnologie en het leveren van
aanverwante inhoud. Voor meer informatie gaat u naar:
www.gracenote.com
Cd- en muziekverwante gegevens van Gracenote,
Inc., copyright © 2006 Gracenote. Gracenote-
soware, copyright © 2006 Gracenote. Dit product
en deze service maken mogelijk gebruik van een van
de volgende Amerikaanse octrooien: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, en andere
verstrekte of aangevraagde patenten. Bepaalde diensten
geleverd onder licentie van Open Globe, Inc., voor
Amerikaans octrooi: #6,304,523. Gracenote en CDDB
zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Het
logo van Gracenote met bijbehorend lettertype en het
logo "powered by Gracenote" zijn handelsmerken van
Gracenote.
Voor informatie over het gebruik van de Gracenote-
service, gaat u naar: www.gracenote.com/corporate
Licentieovereenkomst voor
eindgebruikers van Gracenote®
Dit toepassing of het apparaat bevat soware van
Gracenote, Inc., Emeryville, California (“Gracenote”).
Met de soware van Gracenote (“Gracenote-soware”)
kan deze toepassing schijf- en of bestandsidenticatie
uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen,
waaronder informatie over de naam, artiest, track en
titel (“Gracenote-gegevens”) vanuit online-servers of
ingesloten databases (samen “Gracenote-servers”). De
toepassing kan tevens andere functies verrichten. U
mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door
middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze
toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-
soware en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen,
niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt
ermee in de Gracenote-soware of welke Gracenote-
gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren,
over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN
DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-
SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS
UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE
HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om
de Gracenote-gegevens, de Gracenote-soware en de
Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u
inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt
beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer
gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-
soware en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt
zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-
gegevens, de Gracenote-soware en de Gracenote-servers,
inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote
aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u
verscha. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze
overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien
op naleving van haar rechten jegens u.
De Gracenote-service gebruikt een unieke
identicatiecode om query’s na te sporen voor statistische
doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen
numerieke code is om de Gracenote-service query’s te
laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer
informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van
Gracenote voor de Gracenote-service.
De licentie voor de Gracenote-soware en alle
onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt
op “AS IS”-basis. Gracenote doet geen toezeggingen of
gee geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over
de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de
Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor
om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of
om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe
voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt
dat de Gracenote-soware of Gracenote-servers geen
onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de
Gracenote-soware of Gracenote-servers ononderbroken
zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van
nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën
die Gracenote mogelijk in de toekomst verscha;
Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE
GARANTIES MET BETREKKING TOT
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN
HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN
VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE
VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN
VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN
VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE
OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK.
GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE,
GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.
De systeemnamen en productnamen die in deze handleiding
worden vermeld, zijn over het algemeen de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de betreende fabrikant.
De tekens en worden niet vermeld in deze handleiding.
Printed in Malaysia
HDD Network Audio Component NAC-HD1E
Gebruiksaanwijzing
HDD Network Audio Component
NAC-HD1E
Aan de slag ............................................................ 8
Muziek beluisteren ...........................................20
De vaste schijf (HDD) gebruiken ..................26
Tracks bewerken in de HDD Jukebox .........54
De timer gebruiken ..........................................67
Muziek beluisteren die op een computer is
opgeslagen — Network Media ............73
Aansluitingen en instellingen .......................79
Aanvullende informatie ..................................97
NAC-HD1E.NL.3-213-271-43(1)
2NL
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht om het risiko van
brand of een electrische schok te
verlagen.
Om de kans op brand te verkleinen mag
u de ventilatieopeningen van het apparaat
niet blokkeren met een krant, tafelkleed,
gordijn, enz. Plaats ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Om de kans op brand of een elektrische
schok te verkleinen, mag u geen
voorwerpen met een vloeistof erin, zoals
een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Als u een
abnormaliteit in het apparaat waarneemt,
trekt u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.
Installeer de stereo-installatie niet in een
krappe ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur,
enzovoort.
Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of
hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot
gevolg hebben.
LET OP
De optische instrumenten in dit product
vergroten het risico op oogletsel.
Dit apparaat is
geclassiceerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze
aanduiding bevindt
zich aan de achterkant
van het apparaat.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparatuur die
wordt verkocht in landen waar EU-
richtlijnen van toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japan.
De geautoriseerde vertegenwoordiger
voor EMC en productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor kwesties met betrekking tot
onderhoud of garantie kunt u de adressen
in de afzonderlijke onderhoudsof
garantiedocumenten raadplegen.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Ook van toepassing op het accessoire:
Afstandsbediening

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony NAC-HD1E stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Audio en video
Model: NAC-HD1E

Handleiding Audio en video Sony

quixote

Sony CMT-A50 Handleiding

11 Augustus 2022
quixote

Sony HAR-LH500 Handleiding

10 Augustus 2022
quixote

Sony D-E220 Handleiding

8 Augustus 2022
quixote

Sony MDS-JB920 Handleiding

7 Augustus 2022
quixote

Sony D-EJ001 Handleiding

4 Augustus 2022
quixote

Sony STR-DN1050 Handleiding

4 Augustus 2022
quixote

Sony D-NE321 Handleiding

3 Augustus 2022
quixote

Sony MHC-R500 Handleiding

3 Augustus 2022

Andere handleidingen Sony

quixote

Sony CMT-A50 Handleiding

11 Augustus 2022
quixote

Sony HAR-LH500 Handleiding

10 Augustus 2022
quixote

Sony XS-C69BR Handleiding

9 Augustus 2022
quixote

Sony AKA-MVA Handleiding

9 Augustus 2022
quixote

Sony SLT-A65 Handleiding

9 Augustus 2022
quixote

Sony XS-GTR100L Handleiding

8 Augustus 2022
quixote

Sony D-E220 Handleiding

8 Augustus 2022
quixote

Sony CDX-525RF Handleiding

8 Augustus 2022