Sony D-E201SR Handleiding

Sony Audio en video D-E201SR
D-E201SR

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony D-E201SR (-pagina- pagina's) in de categorie Audio en video. Deze handleiding was nuttig voor 10 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/3
BAndere handelingen
De weergavestand kiezen
De volgende weergavemogelijkheden zijn
beschikbaar:
“Normale weergave”, “Herhaalde weergave
— alle muziekstukken”, “Weergave
muziekstuk” “Herhaalde weergave —
muziekstuk” en “Herhaalde willekeurige
weergave”.
Druk op MENU tijdens de weergave.
Bij elke druk op de toets verandert de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
als volgt:
Geen indicatie (Normale weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden
eenmaal afgespeeld.
” (Herhaalde weergave —
alle muziekstukken)*
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld.
“1” (Weergave muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
1” (Herhaalde weergave —
muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
SHUF“ (Herhaalde willekeurige
weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige
volgorde.
* Tijdens herhaalde weergave kunt u het eerste
muziekstuk na het laatste muziekstuk zoeken
door herhaaldelijk op > te drukken. U kunt
ook het laatste muziekstuk na het eerste
muziekstuk zoeken door herhaaldelijk op .
te drukken.
OPGELET
De optische instrumenten waarmee dit toestel
is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de
ogen.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
Voor de klanten in Europa
Het CE logo op de CD-speler is
alleen geldig voor producten die
worden verkocht in de Europese
Unie.
Portable
CD Player
Meteen een CD
afspelen!
Om meteen een CD af te spelen, kunt u het toestel laten werken op
netstroom. Andere mogelijkheden zijn: droge batterijen (zie
“Spanningsbronnen” op de achterkant) en een autobatterij.
Aansluiting
Sony Corporation ©2000 Printed in Malaysia
1
naar een
stopcontact
Netspanningsadapter
DC IN 4.5 V
1Druk op OPEN om het deksel te openen.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Maak de behuizing niet
open om elektrocutie te
voorkomen. Laat dat
over aan vakmensen.
PHONES
Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.
Plaats een CD
2
2 Regel het volume.
1 Druk op N.
Druk op x om het afspelen te stoppen.
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de landcode
De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket
met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en
raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze handleiding.
3-048-729-41 (1)
Met oortelefoon
Oortelefoon
of
hoofdtelefoon
Andere functies
Voorkomen dat het geluid
verspringt (ESP2)
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid verspringt door
muziekgegevens op te slaan in een
buffergeheugen.
Het nieuwe ESP2 (ESP Squared) systeem
maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital
Signal Processor) die muziekgegevens beter
kan uitlezen en opslaan dan systemen met
conventioneel buffergeheugen. Daardoor
hoeft het buffergeheugen minder vaak te
worden benut. Gebruik deze functie bij het
luisteren naar muziek in de auto of tijdens het
wandelen.*
* Hoewel ESP2 een bijzonder efficiënt systeem is,
kan het toch niet voorkomen dat geluid
verspringt tijdens het joggen of lopen.
Zet ESP op “ON”.
De aanduiding ESP verschijnt.
Om de ESP functie uit te zetten, zet ESP op
“OFF”.
Opmerkingen
Het afspelen kan stoppen wanneer de CD-
speler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP functie aan.
Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de speler voortdurend geschud wordt.
Lage tonen versterken
(Sound functie)
U kan genieten van een extra vol bass-geluid.
Zet MEGA BASS op “ON”.
“BASS” verschijnt in het uitleesvenster.
Opmerking
Als het geluid vervormd is bij het versterken
van lage tonen, moet u het volume lager zetten.
De toetsen vergrendelen
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Als u nu op een toets drukt, verschijnt
Hold” in het uitleesvenster en kan het
toestel niet worden bediend.
Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.
MENU
D-E200
D-E201
D-E251
D-E201SR
D-E206CK
Om
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
Het begin van het
volgende muziekstuk
te zoeken (AMS)
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
Snel vooruit te gaan
Snel achteruit te gaan
* AMS = Automatic Music Sensor
De CD verwijderen
Druk op de steun en verwijder de CD.
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
Wanneer u op N drukt, verschijnen het
totale aantal muziekstukken op de CD en de
totale speelduur.
Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
Tussen de muziekstukken in verschijnt de
tijd tot aan het begin van het volgende
muziekstuk samen met de indicatie “–”.
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
Neem een CD altijd vast aan de rand en raak
nooit het oppervlak aan.
Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Niet zo
Druk
eenmaal op de
.
herhaaldelijk op
de .
eenmaal op de
>
herhaaldelijk op
de >
Blijf drukken op
de >
Blijf drukken op
de .
Afspelen
2Plaats de CD op de steun.
3Sluit het deksel.
Label naar boven
3
Weergavestand-indicatie
MENU
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)
functie beperkt het maximum volume om uw
gehoor te beschermen.
Hou MENU ingedrukt tot “AVLS” verschijnt
in het uitleesvenster.
Als u het volume verhoogt tot “ ”, kan het
volume niet hoger worden gezet.
Als u het volume verhoogt tot meer dan
”, hou dan MENU ingedrukt tot “AVLS”
verdwijnt in het uitleesvenster.
Note
Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie
tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet in dat geval het volume lager.
Aansluiting op een andere
stereo-installatie
U kunt een CD beluisteren via een andere
stereo-installatie of een CD opnemen op
cassette. Meer details hierover vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie.
Zet alle toestellen af alvorens ze aan te sluiten.
Opmerkingen
Vooraleer u de CD-weergave start, moet u het
volume van de aangesloten apparatuur
helemaal dicht draaien om beschadiging van de
aangesloten luidsprekers te voorkomen.
Als u andere apparatuur aansluit op PHONES
van dit toestel, moet u het volume regelen op
de aangesloten apparatuur.
Als u het volume hoger dan “ “ zet, kan het
geluid vervormd zijn.
Vervolg op de achterkant c
LINE IN of
REC IN
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
PHONES
Links (wit)
Verbindingskabel
RK-G129HG
Rechts (rood)
m
m
m
m
m
OPEN
De weergave begint vanaf het punt waar u bent gestopt
Uw CD-speler vindt het punt terug waar de weergave werd gestopt en hervat de weergave
vanaf dat punt (resume functie). Er is geen ON/OFF schakelaar voor de resume functie van
deze CD-speler.
ESP
(achterkant)
Een CD afspelen in de auto
U kunt het toestel gebruiken in de auto zoals
hieronder staat afgebeeld.
Om het toestel aan te sluiten op een
radiocassettespeler, hebt u volgende
toebehoren nodig:
Auto-aansluitset
Autobatterijkabel
of,
Montageset CPM-300PC (bevestigingsplaat
+ auto-aansluitset + autobatterijkabel)
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van elk toebehoren.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
bevestigingsplaat
Sluit de bevestigingsadapter aan op de
CPM-300PC/300P vooraleer het toestel te
installeren.
Opmerkingen
Plaats het toestel niet op het dashboard.
Laat het toestel niet achter in een auto die in
volle zon geparkeerd staat.
Zet MEGA BASS op OFF wanneer het geluid is
vervormd.
Gebruik een Sony auto-aansluitset om ruis te
onderdrukken.
Gebruik uitsluitend de autobatterijkabel die
vermeld staat in de lijst van optionele
toebehoren. Als u een andere autobatterijkabel
gebruikt, kan dat rookvorming, brand of
defecten tot gevolg hebben.
Contactschakelfunctie (bij gebruik
van de autobatterijkabel)
Met deze functie wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor
wordt afgezet. (Deze functie werkt niet met
alle wagens.)
BSpanningsbronnen
Gebruik van droge
batterijen
1Open het deksel van de batterijhouder.
2Plaats twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de 3 en #
merktekens op de binnenkant van de
batterijhouder. Sluit het deksel.
Opmerking
Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Droge batterijen verwijderen.
Trek aan de 3 zijde van de batterij zoals de
afbeelding laat zien.
Wanneer droge batterijen
vervangen
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
De batterijen zijn volledig geladen.
r
rDe batterijen raken leeg.
r
r
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lo batt De batterijen zijn leeg.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide
batterijen door nieuwe vervangen.
Opmerkingen
Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
oude.
Gebruik geen verschillende batterijtypes
samen.
Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt
gaat worden, verwijder dan de batterijen.
Mocht er toch batterijlekkage optreden, maakt
u de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren)(EIAJ*)
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
ESP OFF ESP ON
Twee alkaline- 15 14
batterijen LR6
*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic Industries
Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
BAanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4.5 V (externe voedingsaansluiting).
Spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
Netspanningsadapter
Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
Betreffende droge batterijen
Gooi de batterijen niet in het vuur.
Steek geen batterijen samen met munten of
andere metalen voorwerpen in uw zak.
Wanneer de positieve en negatieve klemmen
van de batterij per ongeluk in contact komen
met metalen voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
Het toestel
Hou de lens van het toestel schoon en raak ze
niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van het toestel
verstoord raken.
Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Het toestel en de CD kunnen daardoor worden
beschadigd.
Zet het toestel niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
Als het toestel de radio- of televisie-ontvangst
stoort, moet u het afzetten en verder van de
radio of de televisie af zetten.
Wikkel het toestel tijdens het spelen niet in een
doek of deken omdat dit defecten of ernstige
ongevallen tot gevolg kan hebben.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u een
auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin
op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk
verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn uw
toestel met een hoog volume te laten spelen als u
zich op straat bevindt, vooral op
oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke
situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek op de hoofdtelefoon/oortelefoon
niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
speler uit.
Denk om anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd ermee rekening houdt
overdreven geluidsdruk te voorkomen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een zachte
vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Optionele toebehoren
Bevestigingsplaat CPM-300P
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitset CPA-9
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Autobatterijkabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Verbindingskabel RK-G129HG, RK-G136HG
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-A44L,
MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35*
* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
diafragma van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–3 dB (volgens EIAJ CP-307)
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
Ong. 12 mW + ong. 12 mW bij 16 ohm
(ong. 1 mW + 1 mW bij 16 ohm*)
* Alleen voor klanten in Frankrijk
Algemeen
Voeding
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U2/CA2/E92/MX2 model: 120 V, 60 Hz
CED/CEX/CEW/EE/EE1/E13/G5/G6/
G7/G8/CE7 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK model: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3 model: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
CN2/AR1 model: 220 V, 50 Hz
• Sony CPM-300P bevestigingsplaat voor
gebruik met autobatterij: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 131 × 28 × 148 mm
Gewicht
Ong. 220 g
Bedrijfstemperatuur
5°C – 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
D-E200
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
D-E201
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Verloopstekker (1)*
* Geleverd bij model E33 en EA3
D-E251
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
D-E201SR
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Actief luidsprekersysteem (1)
D-E206CK
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Auto-aansluitset (1)
Autobatterijkabel (1)
Spiraalbuis (1)
Velcrotape (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijke Sony dealer.
De CD speelt niet of “no dlSC
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zit.
cDe CD is vuil of defect.
cPlaats de CD met het label naar boven
gericht.
cEr is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
cSluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
cControleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
cSteek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
Als u op N drukt, verschijnt “00”
even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
cDroge batterijen zijn leeg. Vervang droge
batterijen door nieuwe.
Geen geluid noch ruis.
cSluit de stekkers stevig aan.
cDe stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
Hl dc ln” verschijnt in het
uitleesvenster.
cGebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
cDe toetsen zijn vergrendeld. Schuif HOLD
terug.
De indicatie verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u een toets
indrukt.
cDe droge batterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterijen gaan niet lang mee.
cU gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
cVervang de batterijen door nieuwe.
Een oplaadbare batterij kan niet
worden opgeladen in de
batterijhouder van dit toestel.
cDit toestel kan geen oplaadbare batterijen
opladen.
Het volume is begrensd.
cDe AVLS functie beperkt het volume. Hou
MENU ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt in
het uitleesvenster.
Stereo ministekker Microstekker
Polariteit van de stekker

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony D-E201SR stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Audio en video
Model: D-E201SR