Nilfisk C 110.4-5 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Nilfisk C 110.4-5 (17 pagina's) in de categorie Hogedrukreiniger. Deze handleiding was nuttig voor 90 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/17
C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA,
C 105.6, C 120.6 X-TRA
128700022 b (09.2013)
User Manual
User Manual .......................................... 3 - 12
Instruktionsbok ...................................... 13 - 22
Instruksjonsbok...................................... 23 - 32
Instruktionsbog ...................................... 33 - 42
Käyttöohje.............................................. 43 - 52
Betriebsanleitung ................................... 53 - 62
Instructions d’utilisation ......................... 63 - 73
Gebruiksaanwijzing ............................... 74 - 83
Istruzioni sull’uso ................................... 84 - 93
Instrucciones de manejo........................ 94 - 103
Instruções de operação ......................... 104 - 113
Οδηγίες χρήσης ..................................... 114 - 124
Kullan m Kı ılavuzu .................................. 125 - 134
Návod k obsluze .................................... 135 - 144
Használati útmutató ............................... 145 - 154
Instrukcja użycia .................................... 155 - 164
Priru nik za korisnike............................. 165 - 174č
Navodila za uporabo.............................. 175 - 184
Návod na používanie ............................. 185 - 194
Lietošanas instrukcijae .......................... 195 - 204
Naudojimosi instrukcija .......................... 205 - 214
Kasutamisjuhend ................................... 215 - 224
Руководство ......................................... 225 - 235
操作说 .............................................. 236 - 245
EN
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
ES
PT
EL
TR
CS
HU
PL
HR
SL
SK
LV
LT
ET
RU
ZH
74
EN
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
I
T
ES
PT
E
L
T
R
C
S
H
U
P
L
HR
SL
SK
L
V
LT
ET
R
U
Z
H
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Inhoud
1 Introductie
1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen
Alle pictogrammen die op de hogedrukreiniger en onderdelen ervan zijn aangebracht worden
in deze handleiding uitgelegd.
De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd met dit symbool moeten worden nageleefd om
lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen.
Let op bij kans op beschadiging van de machine of onderdelen ervan.
Dit symbool staat bij tips en aanwijzingen over hoe u beter en veiliger kunt werken met de
hogedrukreiniger.
2 Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken
Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorg-
vuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
WAARSCHUWING!
Inademing van drijfgassen kan gevaar opleveren voor de gezondheid.
Gebruik indien mogelijk uitrusting om het vrijkomen van drijfgassen te voorkomen, bijv. een
dop op de spuitkop.
Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger.
De hoge waterdruk die wordt opgebouwd door de machine en de stroomaansluiting zijn in
het bijzonder gevaarlijk.
Laat de machine niet gebruiken door personen die geen opleiding hebben gehad in het ge-
bruik van een hogedrukreiniger of die de gebruikershandleiding niet hebben gelezen.
Minderjarigen mogen de machine nooit gebruiken, met uitzondering van stagiaires van 16
jaar of ouder die onder toezicht werken.
Voordat u de machine opstart, dient u deze eerst op eventuele gebreken te controleren. Als
u gebreken aantreft, start dan de machine niet op en neem contact op met uw Nil sk-dealer.
De isolatie van de stroomkabels moet intact zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als een
stroomkabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door een erkende Nil sk-dea-
ler.
De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke omgeving moet maatregelen treffen om zich-
zelf te beschermen tegen materiaal dat losraakt tijdens het gebruik.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met schoonmaak- of onderhoudswerk-
zaamheden wordt gestart en bij vervanging van onderdelen of ombouw van de machine
naar een andere functie.
Houd u aan de nationale veiligheidsvoorschriften die zijn afgegeven door bijv. aanbieders
1 Introductie ................................................................ 74
3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt ..... 78
4 Bediening van uw hogedrukreiniger ......................... 79
5 Na gebruik van de hogedrukreiniger ........................ 80
6 Onderhoud ............................................................... 81
7 Fouten opsporen ...................................................... 81
8 Garantievoorwaarden ............................................... 82
9 Belangrijkste technische gegevens .......................... 83
10 Verklaring ................................................................. 83


Product specificaties

Merk: Nilfisk
Categorie: Hogedrukreiniger
Model: C 110.4-5
Kleur van het product: Black, Blue
Gewicht: 6600 g
Breedte: 240 mm
Diepte: 240 mm
Hoogte: 660 mm
Snoerlengte: 5 m
Stroombron: Electrisch
Vormfactor: Staand
Lengte van slang: 5 m
Maximumtemperatuur watertoevoer: 40 °C
Werkdruk (max): 110 bar
Maximale flow rate: 440, 310 L/u
AC-ingangsspanning: 230 V
Stroomverbruik (typisch): 1400 W
Pomp materiaal: Aluminium

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Nilfisk C 110.4-5 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Hogedrukreiniger Nilfisk

Nilfisk

Nilfisk MC 4 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MH 3 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MH 6 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MC 8 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MC 3 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MC 5 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MH 4 Handleiding

29 Augustus 2023
Nilfisk

Nilfisk MC 2 Handleiding

29 Augustus 2023

Handleiding Hogedrukreiniger

Nieuwste handleidingen voor Hogedrukreiniger