Intex CS7230 Krystal Clear Handleiding

Intex Zwembad CS7230 Krystal Clear

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Intex CS7230 Krystal Clear (28 pagina's) in de categorie Zwembad. Deze handleiding was nuttig voor 25 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/28
188B
(188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/15/2013
Nederlands
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Krystal Clear
TM
Zoutwater Systeem
Model CS7220 220 - 230 V~,
Model CS7230 230 - 240 V~
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurg op.
Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad
accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis,
luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en
zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.
Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex
het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te
wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.
©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte
vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence
de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der
Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801Distributed in the European Union by/Distribué
dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com
Enkel voor illustratieve doeleinden.
188B
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
(188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/15/2013
Nederlands
Bladzijde
2
Veiligheidsvoorschriften................................................................. 3
Onderdelen lijst............................................................................... 4
Product informatie en specificatie................................................ 5
Montage........................................................................................... 6-10
Zoutgehalte en water volume......................................................... 11-15
In gebruik nemen............................................................................. 16-17
LED-code tabel................................................................................ 18
Montage op vaste ondergrond....................................................... 19
Onderhoud....................................................................................... 20-22
Definities en gebruik chemicaliën................................................. 23
Problemen oplossen....................................................................... 24-25
Algemene veiligheidregels............................................................. 26
Verklaring van beperkte garantie................................................... 27
INHOUD
188B
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
(188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/15/2013
Nederlands
Bladzijde
3
WAARSCHUWING
• Voorkom het risico van verwondingen. Laat geen kinderen en mensen met een (lichamelijke)
handicap dit product gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
• Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
• Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de
instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit
veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico’s.
• Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
• Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contactdozen,
dubbelstekkers, etc. En sluit dit product alleen aan op een stopcontact met aardlekschakelaar.
Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat
de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.
• Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker
van dit product uit het stopcontact te halen.
• Houd de stekker binnen handbereik nadat het product is geïnstalleerd.
• Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door
maaimachines, heggenscharen of andere machines.
• Het elektra snoer kan niet worden vervangen. Indien het snoer beschadigd raakt of stuk is,
zult u het zoutwatersysteem moeten vervangen. Wees daarom zuinig op het apparaat.
• Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen, als u in een plas water staat of vochtige
handen heeft.
• Plaats dit product op meer dan 2 meter afstand van het zwembad.
• Plaats de stekker van dit product op meer dan 3,5 meter afstand van het zwembad.
• Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad, om te voorkomen dat uw kind met
behulp ervan in of op het bad klimt.
• Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
• Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw
zwembaden.
• Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze
handleiding!
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN
EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE
VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.
De waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften, die bij dit product zijn geleverd,
beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het bestek
ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw gezond
verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en volg ze
nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.
UITSLUITEND VOOR VERPLAATSBARE OPBOUW ZWEMBADEN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.
LEES EN VOLG ALLE AANWIJZINGEN


Product specificaties

Merk: Intex
Categorie: Zwembad
Model: CS7230 Krystal Clear

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Intex CS7230 Krystal Clear stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden