Intex CS15230 Krystal Clear Handleiding

Intex Zwembad CS15230 Krystal Clear

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Intex CS15230 Krystal Clear (39 pagina's) in de categorie Zwembad. Deze handleiding was nuttig voor 30 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/39
(164) MODEL CS15220 SAND FILTER PUMP & FILTER PUMP DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/29/2012
164B
Nederlands
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurg op.
Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad
accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis,
luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en
zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.
Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex
het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te
wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O
Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801Distributed in the European
Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union
durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
Enkel voor illustratieve doeleinden.
Krystal Clear™ Zandfilterpomp
14” (360mm) & zoutwater systeem
Model CS15220 220-230V~, Model CS15230 230-240V~
50 Hz, 470 W , Hmax 7.5 m, Hmin 1.5 m, IPX4
Max. Water Temperatuur 35 °C
(164) MODEL CS15220 SAND FILTER PUMP & FILTER PUMP DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/29/2012
164B
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
Bladzijde
2
Nederlands
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften................................................. 3
Onderdelen lijst............................................................... 4-8
Montage instructies........................................................ 9-16
Product specificatie........................................................ 11
In gebruik nemen............................................................ 17-21
LED-code tabel............................................................... 22
Zoutgehalte en water volume........................................ 23-27
Onderhoud....................................................................... 28-32
Winterstalling................................................................... 32
Problemen en oplossingen............................................ 33-35
Veel voorkomende problemen....................................... 36
Algemene veiligheidregels............................................. 37
Verklaring van beperkte garantie................................... 38
(164) MODEL CS15220 SAND FILTER PUMP & FILTER PUMP DUTCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/29/2012
164B
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
Bladzijde
3
Nederlands
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.
LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP
WAARSCHUWING
• Voorkom het risico van verwondingen. Laat geen kinderen en mensen met een
(lichamelijke) handicap dit product gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
• Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
Dit product is geen speelgoed. Zorg dat kinderen niet met dit product spelen.
• Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
• Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contact
dozen, dubbelstekkers, etc. En sluit dit product alleen aan op een stopcontact met
aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het
stopcontact geaard is. Laat de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd
door een erkend elektricien installeren.
• Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u
de stekker van dit product uit het stopcontact te halen.
• Houd de stekker binnen handbereik nadat het product is geïnstalleerd.
• Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden
beschadigd door maaimachines, heggenscharen of andere machines.
• Indien het snoer beschadigd raakt of stuk is, dient het door Intex Service of een
erkend elektricien te worden vervangen.
• Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen, als u in een plas water staat of
vochtige handen heeft.
• Zorg dat de afstand tussen product en zwembad altijd minimaal 2 meter is.
• Zorg er voor, dat de stekker van deze pomp minimal 3,5 meter verwijderd is van
het bad.
• Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad, om te voorkomen dat uw kind
met behulp ervan in of op het bad klimt.
• Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
• Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij
inbouw zwembaden.
Om het risico te verminderen dat u vast komt te zitten, ga nooit het zwembad in als
het zuigfiltercomponent los zit, gebroken, gescheurd, beschadigd of niet aanwezig
is. Vervang losse, gebroken, beschadigde, gescheurde of niet aanwezige
zuigfiltercomponenten meteen.
• Speel of zwem nooit in de buurt van zuigonderdelen. Uw lichaam of haar kan vast
komen te zitten wat permanente verwondingen of verdrinking veroorzaakt.
• Zet altijd de pomp uit voor het veranderen van de positie van de filterbeheerklep,
om schade aan installatie en gevaar van verwonding te voorkomen.
• Gebruik dit product nooit boven de maximale werkdruk die vermeld staat op de
tank van het filter.
• Gevaarlijke Druk. Verkeerd monteren van de bedekking van de tankklep kan ervoor
zorgen dat de bedekking van de klep eraf wordt geblazen en serieuze verwonding,
schade aan bezit of de dood veroorzaken.
• Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in
deze handleiding!
HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN
SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK,
VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN
ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.
De waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften, die bij dit product zijn geleverd,
beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het
bestek ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw
gezond verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en
volg ze nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.


Product specificaties

Merk: Intex
Categorie: Zwembad
Model: CS15230 Krystal Clear

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Intex CS15230 Krystal Clear stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden