Powerplus pow 2080 Handleiding

Powerplus Slijpen pow 2080

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Powerplus pow 2080 (9 pagina's) in de categorie Slijpen. Deze handleiding was nuttig voor 57 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/9
POW2080 NL
Copyright © 2012 VARO Page | 1 www.varo.com
1 TOEPASSING .................................................................................. 2
2 BESCHRIJVING (FIG A) .................................................................. 2
3 INHOUD ............................................................................................ 2
4 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN .............................................. 2
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 3
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 3
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 4
6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ........................... 4
7 MONTAGE VAN ACCESSOIRES (FIG. B) ..................................... 5
7.1 Monteren .................................................................................................................. 5
7.2 Aanbrengen van een slijpschijf. Fig. C: ................................................................. 6
7.3 Monteren van de zijhandgreep ............................................................................... 6
8 BEDIENING ...................................................................................... 6
8.1 ln- en uitschakelen .................................................................................................. 6
9 REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 7
9.1 Reiniging ................................................................................................................. 7
9.2 Smeren .................................................................................................................... 7
10 STORINGEN ..................................................................................... 7
11 TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 7
12 GELUID ............................................................................................ 7
14 SERVICEDIENST ............................................................................. 8
15 OPSLAG ........................................................................................... 8
16 GARANTIE ....................................................................................... 8
17 MILIEU .............................................................................................. 9
18 CONFORMITEITSVERKLARING .................................................... 9
POW2080 NL
Copyright © 2012 VARO Page | 2 www.varo.com
HAAKSE SLIJPER
POW2080 (115 MM)
1 TOEPASSING
Deze machine is gemaakt voor het doorslijpen en afbramen van metaal en steen. Met behulp
van de juiste accessoires kan de machine ook worden gebruikt voor borstelen en schuren. Het
apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.
WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.
2 BESCHRIJVING (FIG A)
1. aan/uit schakelaar
2. beschermkap
3. zijhandgreep
4. slijpschijf (niet meegeleverd!)
5. asvergrendeling
3 INHOUD
§ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
§ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
§ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
§ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
§ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!
1 haakse slijper
1 zijhandgreep 1 spansleutel
gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of
beschadigd zijn.
4 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)
Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardedraad is daarom niet
nodig
Voor gebruik de handleiding lezen
Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.
POW2080 NL
Copyright © 2012 VARO Page | 3 www.varo.com
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
5.1 Werkplaats
§ Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats
kunnen tot ongevallen leiden.
§ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of
dampen kunnen laten ontbranden.
§ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
5.2 Elektrische veiligheid
§ Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
§ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
elektrische schokken afnemen.
§ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
geaard is.
§ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
§ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
verhogen het risico op elektrische schokken.
§ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
§ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische
schok.
5.3 Veiligheid van personen
§ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
kan tot ernstige verwondingen leiden.
§ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
§ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
dat tot ongevallen leiden.
§ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
bevindt, kan tot verwondingen leiden.


Product specificaties

Merk: Powerplus
Categorie: Slijpen
Model: pow 2080

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Powerplus pow 2080 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden