Philips PCRW1610K-00 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Philips PCRW1610K-00 (48 pagina's) in de categorie CD-spelers/recorder. Deze handleiding was nuttig voor 75 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/48
Einbau dieses Laufwerks in den PC
Verwendung der Software mit diesem Laufwerk
Comment installercet appareil dans l’ordinateur ?
Comment utiliser les logiciels de cet appareil ?
Come installare questa unità sul PC
Come usare il software con questa unità
Hoe installeer ik dit station in mijn PC?
Hoe gebruik ik de programma's?
¿Cómo instalar esta unidad en su ordenador?
¿Cómo utilizar el software con esta unidad?
How to install this drive in your PC?
How to use the software with this drive?
For CDRW
using
Nero
Version 1.0
Contents - Inhalt - Table des matières - Indice - Inhoud - Índice
2
Installation How to install this drive in my computer? 3
Installation Einbau dieses Laufwerks in den Computer 3
Installation Comment installer ce lecteur dans l’ordinateur? 3
Installazione Come installare questa unità sul computer 3
Installeren Hoe installeer ik dit station in mijn computer? 3
Instalación ¿Cómo instalar esta unidad en el ordenador? 3
Copy How to copy a CD? 17
Kopieren Eine CD kopieren 17
Copie Comment copier un CD ? 17
Copia Come copiare un CD? 17
Kopiëren Hoe kopieer ik een cd? 17
Copia ¿Cómo copiar un CD? 17
Data How to make a Data CD? 23
Daten Eine Daten-CD erstellen 23
Données Comment créer un disque de données ? 23
Dati Come creare un CD di dati? 23
Data Hoe maak ik zelf een data-cd? 23
Datos ¿Cómo crear un CD de datos ? 23
Music How to make an Audio CD? 29
Musik Erstellen einer Audio-CD 29
Musique Comment créer un CD audio? 29
Musica Come creare un CD Audio? 29
Muziek Hoe maak ik zelf muziek-cd's? 29
Música ¿Cómo crear un CD de audio? 29
Information More information about my CD-Rewriter 37
Information Mehr Informationen über meinen CD-Rewriter 37
Information Informations ultérieures à propos du CD-Rewriter 37
Informazione Ulteriori informazioni sul CD-Rewriter 37
Informatie Verdere informatie over mijn CD-Rewriter 37
Información Más información acerca de mi CD-Rewriter 37
?
3
How to install this drive
in my computer?
Einbau dieses Laufwerks in den Computer
Comment installer ce lecteur dans l’ordinateur ?
Come installare questa unità sul computer
Hoe installeer ik dit station in mijn computer?
¿Cómo instalar esta unidad en el ordenador?
The next pages show how to install
your new DVD-ReWriter in the PC.
Since there are many brands and types
of PC's available, the next photographs
show only examples on how your drive
could be installed.
For specific information on your PC,
please refer to your PC manual or
contact your local dealer.
Auf den nächsten Seiten wird
beschrieben, wie Sie Ihren neuen DVD-
ReWriter in den PC einbauen können.
Da es viele verschiedene PC-Marken
und –Typen gibt, zeigen die folgenden
Fotos nur Beispiele dafür, wie Ihr
Laufwerk eingebaut werden kann.
Für spezielle Informationen zu Ihrem PC
beachten Sie bitte Ihr PC-Handbuch,
oder wenden Sie sich an Ihren Händler
vor Ort.
Les pages qui suivent illustrent la
procédure d’installation de votre nouveau
DVD-ReWriter dans l’ordinateur.
Il existe un grand nombre de marques
et de modèles d’ordinateurs. Les photos
suivantes ne sont présentées qu’à titre
d’illustration de la procédure à suivre
pour installer l’appareil.
Pour des informations spécifiques sur
votre ordinateur, reportez-vous à son
mode d’emploi ou contactez votre
revendeur.
Nelle prossime pagine verranno date
informazioni su come installare DVD-
ReWriter sul PC.
Poiché esistono molte marche e tipi di
PC, le prossime foto mostreranno solo
esempi di come l'unità possa essere
installata.
Per informazioni specifiche sul proprio
PC, fare riferimento al manuale PC o
rivolgersi al proprio rivenditore locale.
De volgende pagina's beschrijven het
installeren van de nieuwe DVD-
ReWriter in uw PC.
Omdat er vele soorten en merken
computers zijn, zullen de hierna volgende
afbeeldingen hoogstwaarschijnlijk niet
exact overeenkomen met uw eigen
situatie. Ze dienen slechts ter illustratie
van het installeren.
Raadpleeg voor specifieke informatie
over uw eigen computer de handleiding
van uw PC, of neem contact op met uw
leverancier.
Las páginas siguientes muestran cómo
instalar su nueva regrabadora en el
DVD-PC.
Puesto que hay muchas marcas y tipos
de ordenadores personales disponibles,
las fotografías siguientes muestran sólo
algunos ejemplos de cómo podría
instalarse la unidad.
Para obtener información específica
sobre su ordenador personal, por favor
consulte el manual de su PC o póngase
en contacto con su distribuidor local.
UK D F
I ENL
3


Product specificaties

Merk: Philips
Categorie: CD-spelers/recorder
Model: PCRW1610K-00

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Philips PCRW1610K-00 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding CD-spelers/recorder Philips

Handleiding CD-spelers/recorder

Nieuwste handleidingen voor CD-spelers/recorder