Maxcom ML5200 Panama Handleiding

Maxcom Verlichting ML5200 Panama

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Maxcom ML5200 Panama (2 pagina's) in de categorie Verlichting. Deze handleiding was nuttig voor 18 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
Environmental protection
The device is marked with the symbol
of the crossed out waste container, in
accordance with the European Directive
2012/19/EU on used electrical and electronic
equipment (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE).
After use, it is not allowed to place this equipment
along with other household waste. The used
device should be returned to the electrical and
electronic equipment waste point.
Safety of use
The device is not a toy. Keep out of reach of
children.
The device should not be turned on in hazardous
locations or where it may interfere with other
electronic equipment.
Clean the device when the power supply is cut
off and the lamp is cooled down, using a soft, dry
and clean cloth.
Do not use the product near flammable
materials, in dusty places and in high humidity
environment.
The product may only be repaired by a qualified
service center, the manufacturer or an authorized
service center.
The devices should not be operated by persons
(including children) with limited physical
or mental predispositions or who have no
experience in using electronic equipment.
The lamp may heat up. Do not cover the device
and ensure free air flow.
The device should be supplied with the voltage
recommended in the operating manual.
Avoid looking into the light beam.
Replacement of LEDs
The lamp has non-replaceable LEDs. In the event
of damage to the light sources, the device cannot
be repaired.
Specification
- Power: 10 W
- Luminous flux: 870 lm
- Color temperature: neutral 4000 K
- Brightness levels: smooth adjustment
- Type/number of diodes: 64 LED SMD2835
- LED warm-up time: ≤1 s
- Diode’s lifetime: 30 000 h
- Number of on/o cycles: 15 000
- CRI index: >/90
- Beam angle: 12
- Cable lenght: 1.3 m
- Wall charger: 220-240 V, 12 V 50/60 Hz
(in set)
DESK
LAMP
ML5200 Panama
Package includes
- ML5200 Panama LED lamp
- Wall charger
- User manual
Plug the lamp to a power source
using the included wall charger.
On/o
Touch the button to turn
on and turn off the lamp.
Smooth dimming mode
Slide your finger along the translucent line
left and right to set the desired light
brightness.
Rest reminder
Touch the button to start the
function. Lamp will flash 3 times
to remind you about the rest in
30 minutes.
Charging port
Wall charger
L PAAM
BIURKOWA
ML5200 Panama
Zawartość opakowania
- Lampa LED ML5200 Panama
- Ładowarka sieciowa
- Instrukcja obsługi
Ochrona środowiska
Urządzenie oznaczone jest symbolem
przekreślonego kontenera na śmieci,
zgodnie z Dyrekty Europejską
2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE).
Po skończonym ytkowaniu, niedozwolone
jest umieszczenie tego sprzętu wraz z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego. Zużyte
urdzenie powinno zostać oddane do punktu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie nie jest zabawką. Należy
przechowywać z dala od zasięgu dzieci.
Urządzenia nie należy ącz w miejscach
niebezpiecznych lub tam, gdzie może ono zakłóc
pracę innego sprzętu elektronicznego.
Czyszczenie urządzenia należy wykonywać przy
wyłączonym zasilaniu oraz po wygnięciu lampy,
przy użyciu miękkiej, suchej i czystej tkaniny.
Nie należy ywać produktu w pobliżu materiałów
łatwopalnych, w miejscach zakurzonych oraz w
środowisku o dużej wilgotności.
Naprawa produktu może odbywać się wyłącznie
przez wykwalifikowany serwis, producenta lub
autoryzowany punkt serwisowy.
Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby
(w tym wnież dzieci) o ograniczonych
predyspozycjach ruchowych lub psychicznych
lub nie mające doświadczenia w obsłudze sprzętu
elektronicznego.
Lampa może się nagrzewać. Nie należy
przykrywać urządzenia oraz zapewnić swobodny
przepływ powietrza.
Urządzenie powinno być zasilane napięciem
zalecanym w instrukcji obsługi.
Należy unik patrzenia się w wiązświatła aby
nie uszkodzić wzroku.
Wymiana diod LED
Lampa posiada niewymienne diody LED. W
przypadku uszkodzenia źródeł światła, nie jest
możliwa naprawa urządzenia.
Specyfikacja
- Moc: 10 W
- Strumień świetlny: 870 lm
- Barwa światła (temp.): neutralna 4000 K
- Poziomy jasności: płynna regulacja
- Rodzaj/liczba diod: 64 LED SMD2835
- Czas nagrzewania LED: ≤1 s
- Żywotność diod: 30 000 h
- Liczba cykli wł/wył: 15 000
- Wskaźnik CRI: >/90
- Kąt padania światła: 120°
- Długość kabla: 1.3 m
- Zasilacz: 220-240 V, 12 V 50/60 Hz
(w zestawie)
Podłącz lampkę do źródła zasilania
za pomocą dołączonego zasilacza.
Port
ładowania
Zasilacz
Włączanie/wyłączanie
Dotknij przycisk, aby
włączyć i wyłączyć lampę.
Tryb płynnego ściemniania
Przesuń palcem po półprzezroczystej linii w
lewo lub prawo, aby ustawić pożąda
jasność świaa.
Przypomnienie o odpoczynku
Dotknij przycisk, aby uruchomić
funkcję. Lampa zamiga 3 razy
po 30 minutach, aby przypo-
mnieć o odpoczynku.


Product specificaties

Merk: Maxcom
Categorie: Verlichting
Model: ML5200 Panama

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Maxcom ML5200 Panama stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Verlichting Maxcom

Handleiding Verlichting

Nieuwste handleidingen voor Verlichting