Kreator-Varo KRT706400 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Kreator-Varo KRT706400 (8 pagina's) in de categorie Laserafstandsmeter. Deze handleiding was nuttig voor 62 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
KRT706400 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 TOEPASSING .................................................................................. 2
2 BESCHRIJVING (FIG. 1) ................................................................. 2
3 INHOUD ............................................................................................ 2
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 2
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 3
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 3
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 4
6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
BATTERIJEN ............................................................................................... 4
7 GEBRUIK ......................................................................................... 5
7.1 Schermsymbolen .................................................................................................... 5
7.2 Batterij inzetten of vervangen ................................................................................ 5
7.3 Ingebruikneming ..................................................................................................... 5
7.4 In- en uitschakelen .................................................................................................. 5
7.5 Detecteren van metalen voorwerpen ..................................................................... 5
7.6 Detectie van houten voorwerpen ........................................................................... 6
7.7 Detectie van elektriciteitsleidingen ........................................................................ 6
7.8 Vochtmeting ............................................................................................................ 6
7.9 Gebruikstips ............................................................................................................ 7
8 ONDERHOUD EN OPSLAG ............................................................ 7
9 TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 7
10 SERVICE .......................................................................................... 7
11 MILIEU .............................................................................................. 8
12 CONFORMITEITSVERKLARING .................................................... 8
KRT706400 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com
MUURDETECTOR
KRT706400
1 TOEPASSING
Dit meettoestel is bedoeld voor het opsporen van metalen (ijzer en non-ferrometalen), houten
balken en elektrische leidingen in muren, plafonds en vloeren (standaardbeton, keramische
tegels, plaatmateriaal, … ). Dit toestel kan ook het vochtgehalte meten van alle soorten hout
en bouwmaterialen.
WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.
2 BESCHRIJVING (FIG. 1)
1. Rood indicatorlampje
2. Geel indicatorlampje
3. Groen indicatorlampje
4. Scherm
5. AAN/UIT-knop
6. Houtdetectieknop
7. Vochttest- en vergrendelknop
8. Detectieknop
metaal/elektriciteitsleiding
9. Probedeksel
10. Vochtigheidstestprobe
11. Sensorgebied
12. Productlabel
13. Vergrendeling batterijdeksel
3 INHOUD
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!
1 x muurdetector 1 x 9V-batterij
Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of
beschadigd zijn.
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing/gevaar!
Conform de essentiële eisen
van de Europese richtlijn(en).
Voor gebruik de handleiding lezen.
KRT706400 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel).
5.1 Werkplaats
Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats
kunnen tot ongevallen leiden.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort en die kunnen dergelijke
stoffen of dampen doen ontbranden.
Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
gebruikt. Indien het afbuigt, kan u er de controle over verliezen.
5.2 Elektrische veiligheid
De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
elektrische schokken afnemen.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
geaard is.
Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
verhogen het risico op elektrische schokken.
Als u buiten met een elektrisch apparaat werkt, mag u alleen een verlengkabel gebruiken
die geschikt is voor buiten. Door een verlengkabel voor buiten te gebruiken, doet u het
risico op elektrische schokken afnemen.
Controleer of de op het typeplaatje van de machine vermelde spanning overeenkomt met
de ter plaatse beschikbare netspanning.
5.3 Veiligheid van personen
Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
kan tot ernstige verwondingen leiden.
Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
dat tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
bevindt, kan tot verwondingen leiden.
Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.


Product specificaties

Merk: Kreator-Varo
Categorie: Laserafstandsmeter
Model: KRT706400

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Kreator-Varo KRT706400 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden