JBL wem 1 Handleiding

wem 1

Lees hieronder de đŸ“– handleiding in het Nederlandse voor JBL wem 1 (-pagina- pagina's) in de categorie Audiosysteem. Deze handleiding was nuttig voor 26 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
JBL®ON AIR
WEM-1
HANDLEIDING
Nederlands
0053CSK - JBL OnAir WEM-1 NLD_v4:34199_Control_2_4G_Eng 22/08/08 14:30 Side 1
2
BELANGRIJK VOOR UW
VEILIGHEID
Uit testen is gebleken dat deze apparatuur voldoet aan de eisen voor klasse
B digitale apparatuur, conform Artikel 15 van de FCC regels. Deze grenzen zijn
vastgelegd om een redelijke bescherming te bereiken tegen gevaarlijke
interferentie in een woonkamersysteem.
Deze apparatuur maakt gebruik van en genereert radiofrequenties, straalt
deze uit en wanneer e.e.a. niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt
geĂ¯nstalleerd, kunnen storingen op het radioverkeer worden veroorzaakt. Er
is echter nooit een garantie dat er in een specifieke installatie geen storingen
zullen optreden. Mocht dit apparaat hinderlijke storingen op radio- of
televisieontvangst veroorzaken, wat kan worden vastgesteld door het
apparaat uit- en weer in te schakelen, probeer deze situatie dan te
corrigeren op Ă©Ă©n van de volgende manieren:
• Verplaats de antenne of richt deze anders.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Verbind dit apparaat met een stopcontact van een andere groep dan dat
waar de ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio/TV technicus.
FCC Waarschuwing: om er zeker van te zijn dat de apparatuur voortdurend
aan de eisen voldoet, kan elke wijziging die niet uitdrukkelijk door de instantie
die verantwoordelijk is voor de handhaving is goedgekeurd, de vergunning
voor het gebruik van de apparatuur doen vervallen. (Voorbeeld – gebruik
uitsluitend afgeschermde verbindingskabels bij het aansluiten op een
computer of andere randapparatuur).
FCC Stralingsvoorschrift
Deze apparatuur valt binnen de grenzen van de door de FCC gestelde limieten
aan RF straling binnen een niet beveiligde omgeving. Deze apparatuur dient
geĂ¯nstalleerd en gebruikt te worden met een minimale afstand van 20 cm
tussen de stralingsbron en het lichaam.
Deze apparatuur voldoet aan Artikel 15 van de FCC Richtlijnen. Gebruik is
toegestaan onder deze twee condities:
(1) het apparaat mag geen schadelijke straling produceren en
(2) dient ongevoelig te zijn voor alle binnenkomende straling, ook die welke
ongewenst gedrag zou kunnen veroorzaken.
INTERFERENTIE VERKLARING VAN
DE FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION (FCC IN DE
VERENIGDE STATEN)
Lees de aanwijzingen. Lees voordat u dit product in gebruik neemt alle
veiligheidsaanwijzingen aandachtig door.
Bewaar deze aanwijzingen op een veilige plaats voor als u ze later nog eens
nodig heeft.
Volg de aanwijzingen op. Alle waar schuwingen op het product en in de
handleiding nauwgezet opvolgen.
Water en vocht. Het product niet in de nabijheid van water gebruiken, zoals
een badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder of bij een
zwembad en dergelijke.
Toebehoren. Plaats dit product nooit op een wankel karretje, standaard,
statief, steun of tafel. Het product kan vallen, wat tot ernstige verwondingen
kan leiden. Gebruik alleen een kar, stand, statief, schap of tafel die door de
fabrikant wordt aanbevolen of bij het product wordt verkocht. Bij het
monteren van het product dienen de instructies van de fabrikant te worden
opgevolgd en dient mon tage materiaal te worden gebruikt dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
Ventilatie. De kast is voorzien van ventilatiesleuven. Deze dienen ook om een
betrouwbare werking op lange termijn te verzekeren en het product te
beschermen tegen oververhitting. Deze sleuven nooit blokkeren of afdekken.
Zet het product nooit op een bed, bank, tapijt of ander zacht oppervlak. Het
product niet in een inbouwsysteem plaatsen, zoals in een boekenkast of
stereomeubel, tenzij er voor voldoende ventilatie is gezorgd en de
aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd.
Warmte. Het product uit de buurt houden van warmtebronnen, zoals
radiatoren, luchtroosters met warme lucht, kachels of andere
apparaten die warmte produceren. Plaatst u het product in de
buurt van een versterker, raadpleeg dan desbetreffende
handleiding of fabrikant navraag of dit kan.
Voedingsbronnen. Dit product uitsluitend aansluiten op een lichtnet
als op de achterzijde aangegeven. Weet u niet zeker wat voor een lichtnet u
heeft, neem dan contact op met uw leverancier of het energiebedrijf ter
plaatse. Raadpleeg de handleiding voor producten die hun voeding van
batterijen of andere energiebronnen krijgen.
Aarde en polarisatie. Dit pro duct kan zijn uitgerust met een stekker voor een
gepolariseerd wisselstroomnet (niet van toe passing in Nederland).
Raadpleeg in zo’n geval een elektricien of uw leverancier om de aansluiting
te laten aanpassen.
Bescherming netsnoer. Netsnoeren zodanig leggen dat niemand erop kan
gaan staan en dat ze niet afgeklemd worden door voor werpen of deuren. Let
vooral op het punt waar het snoer overgaat in de stekker en waar het het
apparaat verlaat; daar kan het snoer gemakkelijk afbreken.
Schoonmaken. Haal voordat u het product schoonmaakt, de stekker uit het
stopcontact. Gebruik nooit vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen.
Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte, iets vochtige doek.
Onweer. Als extra beveiliging tegen bliksemschade, of wanneer u het
product voor langere tijd niet zult gebruiken, de stekker uit het stopcontact
nemen en de antenne of kabel loskoppelen. Zo voorkomt u beschadiging van
het product door bliksem of over belasting van het elektriciteitsnet.
Vreemde voorwerpen en vloeistof. Zorg ervoor dat er geen vreemde
voorwerpen en/of vloeistof in het apparaat kan komen daar dit tot ernstige
schade en gevaarlijke situaties kan leiden. Zet nooit bloempotten, vazen en
andere zaken op elektrische of elektronische appara tuur: levensgevaarlijk!
Wanneer is reparatie noodzakelijk? Neem de stekker uit het stopcontact en
laat het repareren over aan een gekwalificeerde technicus:
a. het netsnoer of de stekker is bescha digd;
b. er voorwerpen in het product zijn gevallen of een vloeistof in het product is
gemorst;
c. het product is blootgesteld aan regen of vocht;
d. het product niet normaal functioneert terwijl u de aanwijzingen heeft op ge -
volgd. Gebruik alleen de bedie nings organen die in de handleiding worden
vermeld, aangezien foutieve instelling van andere bedieningsorganen kan
leiden tot beschadiging. De reparaties die hieruit kunnen volgen om het
WAARSCHUWING: om de kans op brand of elektrische schokken te
verminderen, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.
product weer in zijn normale staat terug te brengen, kunnen ingrijpend zijn;
e. het product is gevallen of de behuizing is beschadigd;
f. het product niet normaal lijkt te werken, of de prestaties ervan variëren.
Aansluitingen. Gebruik geen verbindingen die niet door de fabrikant van het
product worden aanbevolen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.
Om het apparaat geheel van het lichtnet te scheiden neemt u de stekker uit
het stopcontact.
De netstekker van het netsnoer dient daarom altijd onder handbereik te
blijven.
Stel batterijen nooit bloot aan extreme warmte van de zon, vuur o.i.d.
Het symbool met de bliksemschicht en een gelijkzijdige
driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid
van ongeĂ¯soleerde gevaarlijke spanningen binnen in de
behuizing van het apparaat. Deze spanningen kunnen
elektrische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt
de gebruiker voor de aanwezigheid van belangrijke
informatie aangaande onderhoud en service in de
handleiding.
0053CSK - JBL OnAir WEM-1 NLD_v4:34199_Control_2_4G_Eng 22/08/08 14:30 Side 2

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met JBL wem 1 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: JBL
Categorie: Audiosysteem
Model: wem 1