JBL onstage 200id speakerdock for ipod en itunes Handleiding

JBL Geluid onstage 200id speakerdock for ipod en itunes
onstage 200id speakerdock for ipod en itunes

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor JBL onstage 200id speakerdock for ipod en itunes (-pagina- pagina's) in de categorie Geluid. Deze handleiding was nuttig voor 45 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/6
JBL ON STAGE™* 200ID
SPEAKER DOCK FOR iPod AND iPhone
USER GUIDE
English............................... 2
Français ............................ 6
Deutsch........................... 10
Italiano ............................ 14
Español ........................... 18
Nederlands..................... 22
㘆#ສ ............................... 26
Dansk .............................. 30
Japanese ........................ 34
Ё᭛................................. 38
Русский
.......................... 42
Svenska .......................... 46
Suomi .............................. 50
Norsk ............................... 54
iPod not included/iPod non inclus.
0068CSK - JBL OnStage 200iD UG v3.indd 10068CSK - JBL OnStage 200iD UG v3.indd 1 29/09/08 10:16:4129/09/08 10:16:41
2222 JBL ON STAGE 200ID USER GUIDE
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VÓÓR GEBRUIK DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN NEMEN:
Lees deze instructies aandachtig door en houd u aan alle aanwijzingen. Bewaar ze om later nog eens te raadplegen.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
Uitsluitend reinigen met een zachte, droge doek.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet; laat minimaal 10 mm rond het hele apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen op of dichtbij het apparaat.
Lever gebruikte batterijen in op de daartoe aangewezen plaats.
Het apparaat is gemaakt voor gebruik in een gematigd klimaat.
Houd het apparaat uit de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels en andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte afgeven.
Verwijder nooit de veiligheidsfunctie van een gepolariseerde of randaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee polen waarbij één breder is dan de ander. Een
randaarde stekker heeft twee polen en een massacontact. De brede pool of derde pool dient voor de veiligheid. Indien de geleverde stekker niet in uw stopcontact past,
raadpleeg dan een elektricien voor de vervanging van het verouderde stopcontact (niet voor Nederland).
Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt en de kabel niet wordt afgekneld, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar de kabels uit het
apparaat komen.
Gebruik uitsluitend toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
Laat onderhoud over aan een gekwalifi ceerde technicus. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op een of andere manier is beschadigd, bijv. wanneer het netsnoer of
de stekker is beschadigd, er vloeistof in terecht is gekomen, een voorwerp in het apparaat is gevallen, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld is geweest, het apparaat
niet normaal werkt of wanneer het is gevallen.
De netstekker van de lichtnetadapter dient volledig uit het stopcontact te worden verwijderd om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden.
Zorg dat de netstekker tijdens gebruik altijd bereikbaar is.
Op de onderzijde van het apparaat bevindt zich belangrijke informatie.
De batterij niet blootstellen aan extreme warmte van zonlicht, vuur en dergelijke.
Het apparaat en de lichtnetadapter niet blootstellen aan druppels en spatten. Plaats met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, niet op het apparaat of de
lichtnetadapter.
DE KAP OF ACHTERZIJDE NIET VERWIJDEREN OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN ZICH DOOR DE GEBRUIKER TE
ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS VAN DE HARMAN CONSUMER GROUP INC.
De roosters nooit verwijderen om onderhoud aan het luidsprekersysteem uit te voeren. Het luidsprekersysteem bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
BELANGRIJKE OPMERKING VOOR ALLE ELEKTRONISCHE PRODUCTEN:
Het is een goede gewoonte het apparaat uit te schakelen voordat iets aan de verbindingen van hoofdtelefoon, bronnen wordt gewijzigd. Dit verlengt
de levensduur van uw apparaat en draagt bij aan de bescherming tegen statische elektriciteit en het voorkomt mogelijke schade.
0068CSK - JBL OnStage 200iD UG v3.indd 220068CSK - JBL OnStage 200iD UG v3.indd 22 29/09/08 10:16:5229/09/08 10:16:52

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met JBL onstage 200id speakerdock for ipod en itunes stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: JBL
Categorie: Geluid
Model: onstage 200id speakerdock for ipod en itunes

Handleiding Geluid JBL

Handleiding Geluid

Nieuwste handleidingen voor Geluid

quixote

Nokia bh 202 Handleiding

21 November 2021
quixote

Motorola H690 Handleiding

26 November 2021
quixote

Nokia bh 303 Handleiding

21 November 2021
quixote

Nokia bh 504 Handleiding

23 November 2021
quixote

Nokia bh 301 Handleiding

21 November 2021
quixote

Nokia bh 106 Handleiding

21 November 2021
quixote

Nokia BH 204 Handleiding

21 November 2021
quixote

Nokia bh 302 Handleiding

21 November 2021