JBL on stage III WM Handleiding

JBL Speakers on stage III WM
on stage III WM

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor JBL on stage III WM (-pagina- pagina's) in de categorie Speakers. Deze handleiding was nuttig voor 26 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
jbl on stage®* III WM portable loudspeaker dock forWalkman
Owner’s Manual
Nederlands Walkman not included /Walkman” non inclus
33
jbl on stage®* III WM veiligheidsvoorschriften
Lees voor u het apparaat in gebruik neemt onderstaande voorzorgs-
maatregelen aandachtig door: Lege batterijen/accu’s
Alkaline batterijen worden niet als gevaarlijk beschouwd. Oplaadbare batterijen, accu’s dus, zoals nikkel/cadmium,
nikkel metal-hydride, lithium en lithium-ion, kunnen wel een onnodig risico vormen voor het milieu en de
gezondheid.
In de Europese Unie en sommige andere landen is het verboden batterijen met het huisvuil weg te werpen.
Batterijen dienen op voor het milieu verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Raadpleeg zonodig de plaatselijke
milieudienst om gebruikte batterijen op een voor het milieu verantwoorde wijze af te voeren, te recyclen en te
vernietigen.
1. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig.
2. Bewaar ze op een veilige plaats.
3. Houd u aan alle adviezen.
4. Volg alle raadgevingen op.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Schoonmaken uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Houd u bij de
installatie aan de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van sterke
warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, stoven of
andere apparatuur (zoals versterkers) die veel warmte
produceren.
9. Verwijder nooit de beveiliging van een gepolariseerde
of randaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft
twee platte pennen waarvan de een breder is dan de
ander. Een randaarde stekker heeft twee pennen en
een zijcontact. De brede pen en het zijcontact zijn
bedoeld voor uw veiligheid. Past de stekker niet in uw
stopcontact, raadpleeg dan een installateur.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt
en dat het niet kan beschadigen, vooral bij de stekker,
contactdozen en op het punt waar het uit het apparaat
komt.
11. Gebruik alleen toebehoren als door de fabrikant
aangegeven.
12. Gebruik alleen stands, driepoten, beugels, tafels e.d. als
door de fabrikant aangegeven. Bij gebruik
van een rolwagen opletten dat het apparaat
niet omkiept en schade of letsel veroorzaakt.
13. Neem de stekker uit het stopcontact tijdens onweer en
bij langdurige afwezigheid.
14. Laat alle service over aan een gekwaliceerde technicus.
Service is noodzakelijk wanneer het apparaat of het
netsnoer op enige manier is beschadigd, er water, vocht
of een voorwerp in is terecht gekomen, het apparaat
is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal
functioneert of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan spatwater of druppels en
zet ook geen vazen met water o.i.d. op het apparaat.
16. Om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden,
neemt u de stekker uit het stopcontact.
17. Zorg dat u de netstekker altijd gemakkelijk kunt bereiken.
18. Stel de batterijen niet bloot aan excessieve warmte,
zonlicht, vuur o.i.d.
De bliksemschicht in de gelijkzijdige driehoek
waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid
van ongeïsoleerde gevaarlijke spanningen in het
inwendige van het product die kunnen leiden
tot elektrische schokken
Het uitroepteken in de gelijkzijdige driehoek
waarschuwt de gebruiker dat er bij de
handleiding van het product belangrijke
bedienings- en onderhoudsaanwijzingen
(service) zijn gevoegd.
WAARSCHUWING: om het risico op brand of elektrische
schokken te verkleinen, het apparaat niet blootstellen aan
regen en vocht.
Belangrijk voor alle elektronische producten:
Voordat u audiokabels aansluit op de hoofdtelefoon- of
lijnuitgang van uw apparatuur, altijd eerst alle apparatuur
uitschakelen. Dit voorkomt storingen en beschermt het
apparaat tegen statische elektriciteit en voorkomt schade aan
de luidsprekers.
Nederlands

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met JBL on stage III WM stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: JBL
Categorie: Speakers
Model: on stage III WM

Handleiding Speakers JBL

Handleiding Speakers

Nieuwste handleidingen voor Speakers