Husqvarna 345RX Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Husqvarna 345RX (40 pagina's) in de categorie Grastrimmer. Deze handleiding was nuttig voor 71 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/40
DD
DDuu
uutt
ttcc
cchh
hh
343F 345F
X
345F
XT
343R 345R
X
Gebruiksaanwijzing
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de
machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
2 –
Dutch
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
Symbolen
WAARSCHUWING! Motorzeisen,
bosmaaiers en trimmers kunnen gevaarlijk
zijn! Slordig of onjuist gebruik kan resulteren
in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker
of anderen.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door
en gebruik de machine niet voor u alles
duidelijk heeft begrepen.
Draag altijd:
Een veiligheidshelm bij kans op vallende
voorwerpen
• Gehoorbeschermers
Een goedgekeurde oogbescherming
Maximum toerental van uitgaande as,
tpm
Dit product voldoet aan de geldende CE-
richtlijnen.
Waarschuwing voor weggeslingerde en
afgeketste voorwerpen.
Gebruikers van de machine moeten erop
toezien dat er tijdens het werk geen mensen
of dieren dichter dan 15 meter bij de machine
komen.
Machines uitgerust met een zaag- of
maaiblad kunnen krachtig opzij schieten
wanneer het blad in contact komt met vaste
voorwerpen. Het blad kan amputatie van
armen en benen veroorzaken. Houd
mensen en dieren altijd minimaal 15 meter
van de machine vandaan.
Gebruik altijd goedgekeurde
veiligheidshandschoenen.
Gebruik stevige antisliplaarzen.
Alleen bedoeld voor niet-metalen exibele
snijuitrusting, d.w.z. trimmerkop met
trimmerdraad.
Geluidsemissie naar de omgeving volgens
de richtlijnen van de Europese
Gemeenschap. De emissie van de machine
wordt aangegeven in het hoofdstuk
Technische gegevens en op plaatjes.
Overige op de machine aangegeven symbolen/plaatjes
verwijzen naar speci eke eisen aan certi cering op fi fi
bepaalde markten.
Controle en/of onderhoud moet altijd
uitgevoerd worden met uitgeschakelde motor
en de stopschakelaar in de STOP-stand.
Gebruik altijd goedgekeurde
veiligheidshandschoenen.
Moet regelmatig schoongemaakt worden.
Controleer met het blote oog.
Gebruik van goedgekeurde oogbescherming
verplicht.
50FT
15 m
50FT
15 m
Dutch
– 3
INHOUD
Inhoud Voor het starten moet u rekening
houden met de volgende punten:
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig.
Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot
permanente gehoorbeschadiging. Gebruik daarom altijd
goedgekeurde gehoorbescherming.
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
Symbolen ..................................................................... 2
INHOUD
Inhoud .......................................................................... 3
Voor het starten moet u rekening houden met de
volgende punten: .......................................................... 3
INLEIDING
Beste klant! .................................................................. 4
WAT IS WAT?
Wat is wat op de motorzeis? (343R, 345RX)................ 5
Wat is wat op de motorzeis? (343F, 345FX, 345FXT) .. 6
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Belangrijk ..................................................................... 7
Persoonlijke veiligheidsuitrusting ................................. 7
Veiligheidsuitrusting van de machine ........................... 8
Snijuitrusting ................................................................ 11
MONTEREN
Monteren van stuur en gashandgreep ......................... 13
Transportpositie, stuur ................................................. 13
Montage van snijuitrusting ........................................... 13
Monteren van bladbeschermkap/combibeschermkap,
grasmaaiblad en steunschotel met kogellagers ........... 14
Monteren van bladbeschermkap en zaagblad ............. 14
Monteren van trimmerbeschermkap en trimmerkop
Trimmy SII .................................................................... 15
Monteren van overige bescherm-kappen en
snijuitrustingen ............................................................. 15
Aanpassen van draagstel en motorzeis ....................... 16
Standaard draagstel ..................................................... 16
Triobalancedraagstel .................................................... 16
BRANDSTOFHANTERING
Brandstofveiligheid ....................................................... 18
Brandstof ...................................................................... 18
Tanken ......................................................................... 19
STARTEN EN STOPPEN
Controle voor het starten ............................................. 20
Starten en stoppen ...................................................... 20
ARBEIDSTECHNIEK
Algemene werkinstructies ............................................ 22
ONDERHOUD
Carburateur .................................................................. 26
Geluiddemper .............................................................. 28
Koelsysteem ................................................................ 28
Lucht 29lter .....................................................................
Hoekoverbrenging ........................................................ 29
Aandrijfas ..................................................................... 29
Bougie .......................................................................... 29
Gebruik in de winter ..................................................... 30
Onderhoudsschema .................................................... 31
TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens ................................................... 32
EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig
voor Europa) ................................................................. 34
!
WAARSCHUWING! De oorspronkelijke
vormgeving van de machine mag in geen
enkel geval gewijzigd worden zonder
toestemming van de fabrikant. Men moet
altijd originele onderdelen gebruiken. Niet
goedgekeurde wijzigingen en/of niet-
originele onderdelen kunnen tot ernstige
verwondingen of de dood van zowel
gebruiker als omstanders leiden.
!
WAARSCHUWING! Een motorzeis,
bosmaaier of trimmer kan bij onjuist of
slordig gebruik een gevaarlijk gereedschap
zijn, dat ernstig letsel of het overlijden van
de gebruiker of anderen kan veroorzaken.
Het is van het grootste belang dat u de
inhoud van deze gebruiksaanwijzing
doorleest en begrijpt.


Product specificaties

Merk: Husqvarna
Categorie: Grastrimmer
Model: 345RX

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Husqvarna 345RX stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Grastrimmer Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna 330LK Handleiding

6 December 2023
Husqvarna

Husqvarna 325Cx Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 136LiL Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 243R Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 325LDx Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 322C Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 323C Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 325Lx Handleiding

24 September 2023
Husqvarna

Husqvarna 325iL Handleiding

3 Augustus 2023

Handleiding Grastrimmer

Nieuwste handleidingen voor Grastrimmer