Fysic ACS-31 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Fysic ACS-31 (3 pagina's) in de categorie Meetapparatuur. Deze handleiding was nuttig voor 34 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/3
ACS-31
Puls oxymeter / Saturatiemeter
Introductie:
De Alecto ACS-31 is een saturatiemeter die in pro-
centen de hoeveelheid zuurstof in het bloed meet.
Beoogd gebruik:
De Pulse Oximeter is een niet-invasief apparaat
dat bedoeld is voor het steekproefsgewijs meten
van het zuurstofgehalte in uw bloed en de hart-
slag. Dit draagbare apparaat is geïndiceerd voor
gebruik bij volwassen patiënten in klinische instel-
lingen en thuisomgevingen.
Meetprincipe:
Door infrarood licht door uw huid heen te schij-
nen en het teruggekaatste licht te analyseren en
te vergelijken met het uitgestraalde licht, wordt
de kleur van de rode bloedcellen gemeten. Deze
kleur is afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof in
het bloed.
Niet gebruiken:
De ACS-31 niet gebruiken bij een onregelmatig
hartritme (boezembrileren).
Installatie:
De ACS-31 wordt geleverd inclusief 2 batterijen,
polsbandje en bescherm-etuitje.
Plaatsen batterijen:
1. schuif de batterijdeksel van de ACS-31 af
2. plaats de 2 mee-geleverde batterijen, let hierbij
op de polariteit (+ en -)
3. plaats de batterijdeksel terug op de ACS-31
Bevestigen polsbandje:
1. haal het dunne koord-
je door de opening
in de ACS-31 en
maak een lus van dit
koordje
2. haal het dikke deel van het koord door het lusje
3. trek het dikke deel van het koord helemaal
door het lusje en trek dit iets aan
Gebruik:
Voorbereidingen & tips:
Zorg dat u bekend bent met de werking van
deze saturatiemeter.
Vermijd fel omgevingslicht.
Verwijder kunstnagels en/of nagellak.
Was voor gebruik uw handen.
Zorg voor warme handen voor een goede
bloeddoorstroming.
Blijf rustig zitten voor en tijdens de meting.
Meten:
1. Open de clip en plaats uw vinger volgens de
afbeelding in de ACS-31, met de nagel naar
boven; gebruik bij voorkeur telkens uw mid-
delvinger en duw deze voorzichtig door tot
achter in de clip.
2. Schakel de ACS-31 in door kort
op het aan/uit knopje te drukken.
3. Druk herhaaldelijk kort op het
aan/uit knopje om, indien nodig,
de leesrichting van het display te
wijzigen.
4. Beweeg uw vinger niet tijdens de meting.
5. Weergave in het display:
- Bij “%SpO2” wordt het percentage zuurstof
in het bloed weergegeven.
- Bij “PRbpm” wordt de polsslag in pulsen per
minuut weergegeven.
- “PI” (perfusie index) is de verhouding van
de pulserende bloedstroom tot de niet-pul-
serende statische bloedstroom. Deze index
variëert van 0,02% voor zeer zwakke pulsen
tot 20% voor sterke pulsen.
- Afhankelijk van de gekozen leesrichting
geeft een kloppend staafdiagram de sterkte
van de hartslag weer of wordt onder in het
display het hartslagritme weergegeven.
6. 15 seconden nadat u de vinger uit de clip geno-
men heeft, schakelt de ACS-31 zichzelf uit.
Alarm instellen:
U kunt alarmtoontjes laten klinken als de hoeveel-
heid zuurstof in uw bloed of uw polsslag instelbare
boven- of onderwaarden overschreidt.
1. Schakel de ACS-31 in door kort op de aan/uit
toets te drukken.
2. Druk daarna gedurende ruim een seconde op
de aan/uit toets om het instellingen-menu te
openen.
3. Laat nu de aan/uit toets los. U ziet nu een van
onderstaande overzichten:
de regel waar het sterretje achter staat is de
actieve regel
druk kort op de aan/uit toets om het sterretje
naar de volgende regel te verplaatsen
druk lang op de aan/uit toets om de instelling
van de actieve regel te wijzigen
Limit Setup *
SPO2 Hi 100
SPO2 Lo 94
PR Hi 130
PR Lo 50
+/- +
Exit
Remind Setup *
Sound Reminder on
Beep o󰀨
Demo o󰀨
Restore Ok
Brightness 4
Exit
NL
Scherm 1
- Limit Setup ga naar volgend menu
- SpO2 Hi instellen bovengrens
zuurstofpercentage
- SpO2 Lo instellen ondergrens
zuurstofpercentage
- PR Hi instellen bovengrens
polsslag
- PR Lo instellen ondergrens
polsslag
- +/- om te wisselen tussen
verhogen of verlagen
- Exit om uit het menu te gaan
Scherm 2
- Remind Setup ga naar vorig menu
- Sound reminder om het alarm in- of uit te
schakelen
- Beep om de polsslag beeptonen
in- of uit te schakelen
- Demo om een demo af te spelen
(even uit zetten om opnieuw
te starten met de demo uit)
- Restore om de fabrieksinstellingen
terug te zetten
- Brightness instellen displayhelderheid
- Exit om uit het menu te gaan
Onderhoud:
Reinigen en bewaren:
Het apparaat is niet steriel en niet bedoeld om
te worden gesteriliseerd.
Reinig voor en na het gebruik de zwarte vin-
gerhuls met medicinale alcohol (>95%).
De behuizing van de tester kunt u met een
vochtige doek reinigen. De ACS-31 is niet
waterdicht, dompel deze dus NOOIT onder
water.
Bewaar de saturatiemeter buiten het bereik
van kinderen en bij voorkeur in de meegele-
verde bewaar-etui en op een droge plaats.
Zie de technische specicaties met betrekking
tot de bewaar-omstandigheden:
Batterijen:
De batterijen kunnen het apparaat gedurende
ruim 20 uur continu voeden.
Als het apparaat langdurig (> 2 maanden)
niet gebruikt gaat worden, verwijder dan de
batterijen. U voorkomt hiermee schade door
lekkende batterijen.
Vervang de batterijen zodra de batterij-indi-
catie aangeeft dat de batterijen leeg raken
(display: of ).
Plaats altijd 2 identieke batterijen, type Alka-
line, formaat AAA of potlood.
Oplaadbare batterijen zijn door hun lagere
spanning niet bruikbaar.
Milieu:
Wordt het apparaat afgedankt, lever
deze dan in bij uw leverancier. Hij zal
zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
Lege batterijen kunt u inleveren bij de leve-
rancier of u kunt ze inleveren bij een depot
voor klein chemisch afval. Gooi lege batterijen
nooit bij uw huishoudelijk afval.
Technisch:
Garantietermijn 24 maanden de ACS-31
bevat geen service onderdelen onderhoud
alleen door de serviceafdeling van Alecto.
Kalibreren:
De ACS-31 behoeft niet te worden gekalibreerd.
Specicaties:
Display: Kleur, type Oled
Polsslag:
Bereik: 30bpm ~ 250bpm, Resolutie: 1bpm
Nauwkeurigheid: 1bpm
Sterkte: staafdiagram (bpm = slagen per minuut)
SpO2:
Bereik: 35%-100%, Resolutie: 1%
Nauwkeurigheid: 90% -100%: ±2%
70% - 90%: ±3%
< 70%: niet bepaald
Perfusie Index::
Bereik: 0-20%, Resolutie: 0,1%
Nauwkeurigheid: 0% - 1%: 0,1%
1% - 20%: 1%
Batterijen: 2x AAA, 1.5V, Alkaline
Verbruik: 30mA (nominaal)
batterij levensduur: >20 uur continu gebruik
Afmetingen, gewicht:
62,8 x 38 x 29mm / 51 gram (incl batt)
Omgeving:
Werk omgevingstemperatuur: 5°C ~ 40°C
Bewaar omgevingstemperatuur: -10°C ~ 50°C
Werk luchtvochtigheid: 15% ~ 80%
Bewaar luchtvochtigheid: 10% ~ 93%
Verklaring van conformiteit:
http://DOC.hesdo.com/ACS-31-DOC.pdf
f
: Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe).
Ei󰀨estrasse 80, 20537, Hamburg, Germany.
: Shenzhen AEON Technology Co. LTD.
RM6H02, Block 27-29, Tianxia IC Industrial Park
Majialong, No. 133 of Yiyuan Road, Nantou
Street, Nanshan District, Shenzhen, China.
Model: A340
v1.30123


Product specificaties

Merk: Fysic
Categorie: Meetapparatuur
Model: ACS-31

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Fysic ACS-31 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Meetapparatuur Fysic

Fysic

Fysic ACS-31 Handleiding

30 November 2023

Handleiding Meetapparatuur

Nieuwste handleidingen voor Meetapparatuur