Aduro H2 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Aduro H2 (24 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 161 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/24
Aduro H1/H2
EN13240 - EN14785 - NS3058
aduro.dk / aduro.no / adurofire.de / adurofire.com
adurofire.se / aduro.fr / aduro.es / aduro.it
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Aduro kachel!
Om ten volle te kunnen genieten van uw nieuwe Aduro H1/H2 kachel, is het belangrijk de
gebruikshandleiding grondig te lezen alvorens de kachel te installeren en op te starten. Fouten of verkeerde
bediening kunnen gevaarlijke situaties of slechte werking van de kachel veroorzaken. Voor meer info, ga
naar www.fero.be.
De kachel is voorzien van een serienummer op het typeplaatje aan de binnenzijde van onderste deurtje van
de kachel. Wij raden u aan om het serienummer in het kader hieronder te noteren. Voor de garantie en
andere stappen, zal u het serienummer nodig hebben.
Productienummer :
Serienummer voor applicatie Aduro Hybride :
Paswoord voor applicatie Aduro Hybride :
1. Algemeen
1.1 Conformiteit
De Aduro H1/H2 kachel is conform aan de Europese normen EN 13240, EN 14785 alsook aan de Noorse
normen NS 3058 ; hij is dan ook toegestaan en goedgekeurd voor installatie en gebruik in Europa. De
prestatieverklaring (DoP) kan worden gedownload via de volgende link: https://www.aduro.nl/top-
links/download.
HOE DE NIEUWE ADURO HYBRIDE KACHEL TE GEBRUIKEN?
U vindt tips op ons YouTube-kanaal 'Aduro Fire' om uw Aduro
kachel aan het werk te krijgen. U zult zien hoe u een vuur in uw
kachel kunt ontsteken, het vochtgehalte van uw hout en nog veel
meer kunt controleren. Tot op ons kanaal om optimaal te genieten
van je Hybride-kachel!
De productie is ook onderworpen aan een externe kwaliteitscontrole. De Aduro H1/H2 voldoet aan de volgende
Europese richtlijnen : richtlijn CEM 2014/30/UE, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE, Machinerichtlijn
2006/42/CE. De Wifi-module is goedgekeurd volgens CMIIT ID: 2016DP3252. Alle lokale voorschriften,
inclusief die welke betrekking hebben op nationale en Europese normen, moeten worden toegepast tijdens de
installatie van het apparaat.
1.2 Veiligheidsvoorschriften
Het deksel van de pellettank moet altijd gesloten zijn bij gebruik van pellets of hout.
Wanneer u de kachel gebruikt in de houtmodus zonder dat het apparaat op een stopcontact is
aangesloten, moet u het bewaken omdat de veiligheidssensoren niet langer actief zijn.
Het product en de coating moeten op een droge plaats worden bewaard en mogen niet aan het weer
worden blootgesteld.
Koppel het product los van het stopcontact voordat u inspectie- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
Het product moet ook worden losgekoppeld tijdens onderhoud of reparatie aan het apparaat, behalve
bij het schoonmaken van de vuurpot.
Onjuist gebruik of onderhoud van het product kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
Plaats geen ontvlambare materialen op de kachel. Houd u aan de veiligheidsafstanden in uw H1/H2-
handleiding met betrekking tot ontvlambare objecten.
Het ontbreken van jaarlijks onderhoud door gekwalificeerd en goedgekeurd personeel leidt tot het
verlies van de garantie.
Installatie, opstartbezoeken, tests en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en
bevoegd personeel.
Gebruik het product niet als het glas kapot is.
Schakel het product uit in geval van storing of storing.
De deuren van het apparaat moeten gesloten blijven wanneer ze niet worden gebruikt.
Steek geen andere brandstof dan pellets in de pellettank.
Het product moet worden gevoed door een elektrisch systeem dat is uitgerust met een effectief
aardingsapparaat.
Schakel in geval van een schoorsteenbrand uw apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact,
sluit de luchtinlaten en open de deur niet. Bel de brandweer.
Dit apparaat kan worden gebruikt door minderjarigen van 15 jaar en ouder. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Niet-toezichthoudende kinderen mogen geen schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens kunnen het apparaat gebruiken
terwijl ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat en
zich bewust zijn van mogelijke gevaren.
Installatie van het product moet in overeenstemming zijn met regionale en nationale wet- en
regelgeving.
Elk ontvlambaar voorwerp moet op een respectabele afstand worden bewaard (zie
gebruikershandleiding), vanwege het gevaar van brand.
Gebruik alleen brandstoffen aanbevolen door Aduro A / S. Het is verboden om vloeibare brandstoffen
of bio-ethanol te gebruiken voor ontsteking of om de vlammen van kolen of pellets te doen herleven.
Sommige delen van het product kunnen erg heet worden (deur, handvat, raam, kanalen, enz.). Vermijd
direct contact met deze gebieden zonder geschikte kleding of beschermende uitrusting, zoals
thermische beschermingshandschoenen.
De opgehoopte en onverbrande pellets in de vuurpot na elk "niet starten" of het activeren van alarmen
moeten worden verwijderd en de vuurpot moet schoon zijn en goed zijn gepositioneerd voor de
volgende ontsteking.


Product specificaties

Merk: Aduro
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: H2

Vragen van gebruikers

Heeft iemand de beschrijving hoe je kan programmeren met de app ( timer menu)

  Kees Puls - 31 Maart 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Aduro H2 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Aduro

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd