Vaillant MAG NL 9-2 XZ Handleiding

Vaillant Geiser MAG NL 9-2 XZ

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Vaillant MAG NL 9-2 XZ (24 pagina's) in de categorie Geiser. Deze handleiding was nuttig voor 161 personen en werd door 1 gebruikers gemiddeld met 5.0 sterren beoordeeld

Pagina 1/24
Vaillant Geyser
MAG®NL 9/2 XZ
met VATO en TTB
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig en geef deze eventueel door aan
de volgende eigenaar.
MAG 9 1.0
2
Mevrouw, Mijnheer Met de Vaillant geyser Mag bent U in het bezit gekomen van een kwaliteits-
product uit het Vaillant productassortiment. Lees voordat U de geyser gaat
gebruiken eerst de hoofdstukken:
Algemeen Veiligheidsvoorschriften Bediening
zorgvuldig door. Hierin vindt U alle wetenswaardigheden over het toestel.
De andere hoofdstukken van deze handleiding zijn voor de installateur be-
doeld die voor de installatie verantwoordelijk is.
Inhoudsopgave
Algemeen Bedieningselementen 3
Aanwijzingen 4
Juiste gebruik 4
Typeplaatje 5
Typeoverzicht 5
Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsaanwijzingen 6
Waarschuwingen 7
Voorschriften, regels en richtlijnen 7
Bediening Voorbereiding 8
In bedrijf nemen 8
Warm water tappen 9
Uit bedrijf nemen 10
Vorstbeveiliging 10
Storingen/onderhoud 11
Tips voor energiebesparing 11
Installatie Afmetingen 12
Toebehoren 12
Voorbereiding 12
Montage gasstopkraan en wateraansluitingen 13
Montage toestel 13
Aansluiting voor gas- en waterleiding 14
Toestelmantel plaatsen en Afvoeraansluiting 14
Bedrijfsgereedstelling 14
Gasinstelling Fabrieksgasinstelling 15
Vooronderzoek 15
Controle van de gasinstelling 16
Controle van de belasting 16
Functiecontrole 17
Instructie van de gebruiker 17
Gasverbruiktabel 17
Tabel instellen inspuiterdruk 17
Gasombouw Ombouw van aardgas op flessengas of omgekeerd 18
Controle/Onderhoud TTB-beveiliging 19
Onderhoud 19
Storingen Brander, Warmwatertemperatuur, Warmwaterhoeveelheid 21
Technische gegevens z.o.z.
3
ALGEMEEN
Bedieningselementen
5
4
3
6
8
7
10
11 9
1312
MAG 9 10.0
3 Koudwatertapkraan*
4 Gasschakelaar
5 Kijkopening waakvlam
6 Temperatuurkiezer
7 Warmwatertapkraan*
8 Piëzo-ontsteking
9 Koudwaterkraan
10 Straalbreker/perlator
11 Warmwaterkraan
12 Stopkraan
13 Stopkraan
* alleen aanwezig bij extra uitvoering met aansluit
toebehoren voor direct tappen (details in afbeelding)
Alle schade die ontstaat door het niet
nalezen van deze gebruiks- en instal-
latiehandleiding valt niet onder de
garantie.
Afb. 1


Product specificaties

Merk: Vaillant
Categorie: Geiser
Model: MAG NL 9-2 XZ

Vragen van gebruikers

Het membraan is lek wat de waterdruk regelt ik heb dat rubber vervangen het is een soort pakking en daar staat een veer op op het rubber is dit de manier

  jan - 28 Maart 2024

Ik heb een lek rubber membraam wil ik vervangen er staat een veer op het membraam

  jan - 28 Maart 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Vaillant MAG NL 9-2 XZ stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden