Soehnle 66142 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Soehnle 66142 (2 pagina's) in de categorie Keukenweegschaal. Deze handleiding was nuttig voor 60 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
www.soehnle.com
Takuutodistus
3 x 1,5 V Size AAA
Press
xxxxxx 02/2008 JFS
123
45 6 789
ON
OFF/
AUTO OFF
21 3 Max 5kg/9lb 15oz
Tasten nur sanft berühren! Touch keys only lightly! Effleurer délicatement les
touches ! Toccare i tasti delicatamente! Toetsen alleen maar zacht aanraken!
¡Las teclas se deberán tocar siempre con suavidad! Tocar apenas levemente as
teclas! Rör bara försiktigt vid knapparna! Rør kun forsigtigt ved tasterne!
Kosketa painikkeita vain kevyesti! A gombokat csak puhán érintsük meg!
Upravljanje tipk samo z rahlim dotikom! Tipke dodirujte samo lagano! Klahve puudutada õrnalt!
Sensor-Touch
Przyciski
naciskać tylko delikatnie! Tlačítek se dotýkejte jen jemně! Atingeţi tastele cu blândeţe!
Klávesy stláčajte len jemne!
Tuşlara sert bir şekilde basma
Само леко докосвайте клавишите! Кнопок следует
касаться очень аккуратно! yın! Πιέζετε τα πλήκτρα απαλά!
Taustiņiem pieskarieties tikai maigi!
TARE
3 x 1,5 V Size AAA
-
h
h
h
h
hr
r
r
r
rv
v
v
v
va
a
a
a
at
t
t
t
ts
s
s
s
sk
k
k
k
ki
i
i
i
i:
:
:
:
:
G
G
G
G
Ga
a
a
a
ar
r
r
r
ra
a
a
a
an
n
n
n
nc
c
c
c
ci
i
i
i
ij
j
j
j
ja
a
a
a
a
Soehnle jamči u roku od 5 godina od datuma kupovine besplatno uklanjanje
nedostataka na temelju greške materijala i proizvodnje putem popravka ili
zamjene. Prilikom kupovine dajte trgovcu popuniti i pečatirati odrezak garanci-
je. U slučaju da se koristi garancija vratiti vagu s odreskom garancije Vašem
trgovcu.
K
K
K
K
Ko
o
o
o
od
d
d
d
d
o
o
o
o
ov
v
v
v
vo
o
o
o
og
g
g
g
g
u
u
u
u
ur
r
r
r
re
e
e
e
ed
d
d
d
da
a
a
a
aj
j
j
j
ja
a
a
a
a
j
j
j
j
je
e
e
e
e
u
u
u
u
uk
k
k
k
kl
l
l
l
lo
o
o
o
on
n
n
n
nj
j
j
j
je
e
e
e
en
n
n
n
no
o
o
o
o
o
o
o
o
om
m
m
m
me
e
e
e
et
t
t
t
ta
a
a
a
an
n
n
n
nj
j
j
j
je
e
e
e
e
r
r
r
r
ra
a
a
a
ad
d
d
d
di
i
i
i
io
o
o
o
o-
-
-
-
-v
v
v
v
va
a
a
a
al
l
l
l
lo
o
o
o
ov
v
v
v
vi
i
i
i
im
m
m
m
ma
a
a
a
a
s
s
s
s
su
u
u
u
uk
k
k
k
kl
l
l
l
la
a
a
a
ad
d
d
d
dn
n
n
n
no
o
o
o
o
v
v
v
v
va
a
a
a
až
ž
ž
ž
že
e
e
e
ć
ć
ć
ćo
o
o
o
oj
j
j
j
j
S
S
S
S
Sm
m
m
m
mj
j
j
j
je
e
e
e
er
r
r
r
rn
n
n
n
ni
i
i
i
ic
c
c
c
ci
i
i
i
i
E
E
E
E
Eu
u
u
u
ur
r
r
r
ro
o
o
o
op
p
p
p
ps
s
s
s
sk
k
k
k
ke
e
e
e
e
Z
Z
Z
Z
Za
a
a
a
aj
j
j
j
je
e
e
e
ed
d
d
d
dn
n
n
n
ni
i
i
i
ic
c
c
c
ce
e
e
e
e
2
2
2
2
20
0
0
0
00
0
0
0
04
4
4
4
4/
/
/
/
/1
1
1
1
10
0
0
0
08
8
8
8
8/
/
/
/
/E
E
E
E
EC
C
C
C
C.
.
.
.
.
Upozorenje: Pod ekstremnim elektromagnetnim utjecajem, npr. kod rada
radiostanice u neposrednoj blizini aparata može doći do utjecaja na vrijednosti
na displeju.
Nakon završetka utjecaja smetnji proizvod se može opet namjenski koristiti,
eventualno je potrebno ponovno uključivanje.
Ova vaga je opremljena inteligentnim mehanizmom za postavljanje na nulu. To
može u iznimnim slučajevima dovesti do toga da kod vrlo postepenog doda-
vanja rasipnih materijala displej ostane na nuli.
I
I
I
I
In
n
n
n
nf
f
f
f
fo
o
o
o
or
r
r
r
rm
m
m
m
ma
a
a
a
ac
c
c
c
ci
i
i
i
ij
j
j
j
ja
a
a
a
a:
:
:
:
:
S
S
S
S
Sv
v
v
v
ve
e
e
e
e
b
b
b
b
ba
a
a
a
at
t
t
t
te
e
e
e
er
r
r
r
ri
i
i
i
ij
j
j
j
je
e
e
e
e
k
k
k
k
ko
o
o
o
oj
j
j
j
je
e
e
e
e
j
j
j
j
je
e
e
e
e
i
i
i
i
is
s
s
s
sp
p
p
p
po
o
o
o
or
r
r
r
ru
u
u
u
č
č
č
či
i
i
i
il
l
l
l
la
a
a
a
a
n
n
n
n
na
a
a
a
aš
š
š
š
ša
a
a
a
a
t
t
t
t
tv
v
v
v
vo
o
o
o
or
r
r
r
rn
n
n
n
ni
i
i
i
ic
c
c
c
ca
a
a
a
a
s
s
s
s
sa
a
a
a
ad
d
d
d
dr
r
r
r
ž
ž
ž
že
e
e
e
e
m
m
m
m
ma
a
a
a
al
l
l
l
lo
o
o
o
o
š
š
š
š
št
t
t
t
te
e
e
e
et
t
t
t
tn
n
n
n
ni
i
i
i
ih
h
h
h
h
t
t
t
t
tv
v
v
v
va
a
a
a
ar
r
r
r
ri
i
i
i
i!
!
!
!
!
Z
Z
Z
Z
Za
a
a
a
ak
k
k
k
ko
o
o
o
on
n
n
n
ns
s
s
s
sk
k
k
k
ka
a
a
a
a
o
o
o
o
ob
b
b
b
bv
v
v
v
ve
e
e
e
ez
z
z
z
za
a
a
a
a
u
u
u
u
up
p
p
p
po
o
o
o
oz
z
z
z
zo
o
o
o
or
r
r
r
re
e
e
e
en
n
n
n
nj
j
j
j
ja
a
a
a
a
o
o
o
o
o
u
u
u
u
uk
k
k
k
kl
l
l
l
la
a
a
a
an
n
n
n
nj
j
j
j
ja
a
a
a
an
n
n
n
nj
j
j
j
ju
u
u
u
u
b
b
b
b
ba
a
a
a
at
t
t
t
te
e
e
e
er
r
r
r
ri
i
i
i
ij
j
j
j
ja
a
a
a
a:
:
:
:
:
Baterije ne spadaju u kućno smeće. Svi potrošači su zakonski obvezni vratiti
istrošene baterije. Vaše stare baterije možete predati u javne sabirne službe u
Vašim općinama ili posvuda tamo gdje se prodaju baterije odgovarajuće vrste.
U
U
U
U
Up
p
p
p
po
o
o
o
oz
z
z
z
zo
o
o
o
or
r
r
r
re
e
e
e
en
n
n
n
nj
j
j
j
je
e
e
e
e:
:
:
:
:
Ovaj znak ćete naći na baterijama koje sadrže štetne tvari:
Pb = baterija sadrži olovo
Cd = baterija sadrži kadmij
Hg = baterija sadrži živu
P
P
P
P
Pb
b
b
b
b
-
-
-
-
-
C
C
C
C
Cd
d
d
d
d
-
-
-
-
-
H
H
H
H
Hg
g
g
g
g
eesti: Garantii
Soehnle garanteerib 5 aastaks alates ostukuupäevast materjali- või tootmisvigade
tõttu tekkinud puuduste kõrvaldamiseks tasuta remondi või osadeljavahetamise.
Toote ostmisel laske müüjal täita ja tembeldada garantiikupong. Garantiiremondi
korral tagastage kaal koos garantiikupongiga toote müüjale.
Käesolev toode vastab nõuetele ja kehtivale EL-i direktiivile 2004/108/EC
levihäirete kohta.
helepanu: Väga tugevad elektromagnetilised mõjud, nt. raadioseadme kasutami-
ne kaalu vahetus läheduses, võivad häirida näidikul olevaid väärtusi.
Pärast irivate seadmete kõrvaldamist on kaal jälle töökorras ja kasutatav, vajadu-
sel lülitage kaal uuesti sisse.
Käesolev kaal on varustatud vastavalt euronormile EN 45501 intelli-
gentse nullseadeldisega. Erandjuhtudel tingib see selle, et liiga aegla-
selt lisatud puistekaupade korral äb kaalu näit nulli.
Informatsioon:
Kõik meie tehase poolt kaasa pandud patareid sisaldavad minimaalselt
kahjulikke aineid!
Seadusega ettenähtud viis patareide hävitamiseks:
Patareisid ei tohi panna majapidamisjääkide hulka. Tarbijana olete kohustatud
kasutatud patareid tagastama. Te võite kasutatud patareid viia himasse patareide
kogumispunkti või tagastada need poodi, kus müüakse sama liiki patareisid.
Märkus:
Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on järgmised tähised:
Pb = patarei sisaldab pliid
Cd = patarei sisaldab kaadmiumi
Hg = patarei sisaldab elavhõbedat
Pb - Cd - Hg
latviski: Garantija
Soehnle 5 gadu laikā garantē traucējumu bezmaksas novēršanu, remontējot vai
nomainot detaļas, ja tie radušies materiālu vai rūpnīcas darba kļūdu dēļ. Pērkot
svarus, lūdziet pārdevēju aizpildīt garantijas talonu un uzspiestmogu. Garantijas
gadījumā, lūdzu, svarus nosūtīt kopā ar garantijas talonu savam rdevējam.
Šis aparāts atbilst direktīvu prabām un tās nerada radio traucējumus
atbilstoši spēkā esošajai ES direktīvai 2004/108/EC.
Norādījums: Sevišķi stipra elektromagnētiskā lauka iedarbē, piem, lietojot radio
aparātu tiešā svaru tuvumā, var rasties kļūdaini rājumi. Pēc traucējumu iedarbības
beigām svari atkal ir gatavi pareizai darbībai, vajadzības gadījumā tiek ir jāieslēdz
atkārtoti.
Šie svari ir aprīkoti ar inteliģentu nulles stāvokļa iestatīšanu atbilstoši
Eiropas normām EN 45501. Tādēļ, atsevišķos gadījumos var gaties, ka
gadīties ļoti lēni pieaugot sveramajam svaram, indikators paliek nulles
stāvoklī.
Informācija:
Visas no mūsu rūpnīcas līdzi dotās baterijas nesatur kaitīgas vielas!
Likumā noteiktā atbildība par bateriju utilizāciju:
Baterijas nav mājsaimniecības atkritumi. Kā lietojs, Jūs esat atbildīgs likuma
priekša par izlietoto bateriju utilizāciju. Jūs varat nodot vecās baterijas savas
apdzīvotās vietas publiskās sakšanas vietās vai visur tur, kur šāda veida baterijas
tiek pārdotas.
Norādījums:
Šādas zīmes Jūs atradīsiet uz kaitīgas vielas saturošām baterijām:
Pb = baterija satur svinu
Cd = baterija satur kadmiju
Hg = baterija satur dzīvsudrabu
Pb - Cd - Hg
s
s
s
s
sl
l
l
l
lo
o
o
o
ov
v
v
v
ve
e
e
e
en
n
n
n
ns
s
s
s
sk
k
k
k
ky
y
y
y
y:
:
:
:
:
Z
Z
Z
Z
á
á
á
ár
r
r
r
ru
u
u
u
uk
k
k
k
ka
a
a
a
a
Spoločnosť Soehnle zaručuje počas 5 rokov od dátumu predaja bez-
platné odstránenie nedostatkov, spôsobených chybami materiálu alebo
výrobnými chybami formou opravy alebo výmeny.
Pri kúpe si, prosím, nechajte predajcom vyplniť a opečiatkovať záručný
ústrižok. V prípade uplatnenia ruky odovzdajte prosím hu so
záručným ústrižkom Vášmu predajcovi
T
T
T
T
Te
e
e
e
en
n
n
n
nt
t
t
t
to
o
o
o
o
p
p
p
p
pr
r
r
r
í
í
í
ís
s
s
s
st
t
t
t
tr
r
r
r
ro
o
o
o
oj
j
j
j
j
j
j
j
j
je
e
e
e
e
o
o
o
o
od
d
d
d
dr
r
r
r
ru
u
u
u
š
š
š
še
e
e
e
en
n
n
n
ý
ý
ý
ý
p
p
p
p
po
o
o
o
od
d
d
d
ľ
ľ
ľ
ľa
a
a
a
a
p
p
p
p
pl
l
l
l
la
a
a
a
at
t
t
t
tn
n
n
n
ne
e
e
e
ej
j
j
j
j
s
s
s
s
sm
m
m
m
me
e
e
e
er
r
r
r
rn
n
n
n
ni
i
i
i
ic
c
c
c
ce
e
e
e
e
E
E
E
E
ES
S
S
S
S
č
č
č
č
č.
.
.
.
.
2
2
2
2
20
0
0
0
00
0
0
0
04
4
4
4
4/
/
/
/
/1
1
1
1
10
0
0
0
08
8
8
8
8/
/
/
/
/E
E
E
E
EC
C
C
C
C.
.
.
.
.
Pokyn: Pri extrémnych elektromagnetických vplyvoch, napr. pri pre-
dzke rozhlasového prijímača môže dochádzať v bezprostrednej blíz-
kosti prístroja k ovplyvňovaniu indikovanej hodnoty.
Po ukončení rušivého vplyvu môžete prístroj znovu používať v súlade s
určením, prípadne je nevyhnutné opätovné zapnutie.
Táto váha je vybavená inteligentným zariadením nastavenia nulovej
hodnoty. Toto môže vo výnimočných prípadoch viesť k tomu, že pri
veľmi pomalom pridávaní zostane indikátor stáť v nulovej polohe.
I
I
I
I
In
n
n
n
nf
f
f
f
fo
o
o
o
or
r
r
r
rm
m
m
m
má
á
á
á
ác
c
c
c
ci
i
i
i
ia
a
a
a
a:
:
:
:
:
V
V
V
V
š
š
š
še
e
e
e
et
t
t
t
tk
k
k
k
ky
y
y
y
y
v
v
v
v
v
n
n
n
n
na
a
a
a
aš
š
š
š
šo
o
o
o
om
m
m
m
m
z
z
z
z
á
á
á
áv
v
v
v
vo
o
o
o
od
d
d
d
de
e
e
e
e
v
v
v
v
vy
y
y
y
yr
r
r
r
á
á
á
áb
b
b
b
ba
a
a
a
an
n
n
n
é
é
é
é
a
a
a
a
a
d
d
d
d
do
o
o
o
od
d
d
d
á
á
á
áv
v
v
v
va
a
a
a
an
n
n
n
é
é
é
é
b
b
b
b
ba
a
a
a
at
t
t
t
é
é
é
ér
r
r
r
ri
i
i
i
ie
e
e
e
e
m
m
m
m
ma
a
a
a
aj
j
j
j
ú
ú
ú
ú
n
n
n
n
í
í
í
íz
z
z
z
zk
k
k
k
ky
y
y
y
y
o
o
o
o
ob
b
b
b
bs
s
s
s
sa
a
a
a
ah
h
h
h
h
š
š
š
š
šk
k
k
k
ko
o
o
o
od
d
d
d
dl
l
l
l
li
i
i
i
iv
v
v
v
í
í
í
ín
n
n
n
n!
!
!
!
!
Z
Z
Z
Z
á
á
á
ák
k
k
k
ko
o
o
o
on
n
n
n
nn
n
n
n
é
é
é
é
u
u
u
u
up
p
p
p
po
o
o
o
oz
z
z
z
zo
o
o
o
or
r
r
r
rn
n
n
n
ne
e
e
e
en
n
n
n
ni
i
i
i
ie
e
e
e
e
p
p
p
p
pr
r
r
r
re
e
e
e
e
z
z
z
z
zn
n
n
n
ne
e
e
e
š
š
š
šk
k
k
k
ko
o
o
o
od
d
d
d
ň
ň
ň
ňo
o
o
o
ov
v
v
v
va
a
a
a
an
n
n
n
ni
i
i
i
ie
e
e
e
e
b
b
b
b
ba
a
a
a
at
t
t
t
é
é
é
ér
r
r
r
ri
i
i
i
í
í
í
í:
:
:
:
:
Batérie nesmiete zneškodňovať s komunálnym odpadom. Podľakona
ste ako spotrebiteľ povinný použité batérie vrátiť späť. Použité batérie
môžete odovzdať vo verejných zberniach vo Vašej obci alebo všade
tam, kde sú batérie rovnakého druhu predávané.
U
U
U
U
Up
p
p
p
po
o
o
o
oz
z
z
z
zo
o
o
o
or
r
r
r
rn
n
n
n
ne
e
e
e
en
n
n
n
ni
i
i
i
ie
e
e
e
e:
:
:
:
:
Tieto značky nájdete na batériách obsahujúcich škodlivé látky:
Pb = batéria obsahuje olovo
Cd = batéria obsahuje kadmium
Hg = batéria obsahuje ortuť
P
P
P
P
Pb
b
b
b
b
-
-
-
-
-
C
C
C
C
Cd
d
d
d
d
-
-
-
-
-
H
H
H
H
Hg
g
g
g
g
Русский: Гарантийные обязательства
Soehnle гаpантиpyет в течение 5 лет со дня покyпки бесплатное
yстpанение неиспpавностей, обyсловленныx некачественным
матеpиалом или ошибкой пpи изготовлении, посpедством pемонта
или замены. Пpи покyпке пpосите пpодавца, чтобы он заполнил
гаpантийный талон и поставил на нём печать. В случае возникнове-
ния неисправности в гарантийный период сдайте весы вместе с
гарантийным талоном в торговую организацию, продавшую Вам
прибор.
Данный прибор имт помхозащищённость согласно пред-
писаниям действующей директивы 2004/108/EC.
Указание: Экстремально сильное электромагнитное излучение,
исходящее, например, от размещенной в непосредственной
близости от весов работающей радиоаппаратуры, может негативно
повлиять на показания прибора. После устранения воздействия
прибор можно дальше использовать по назначению. В некоторых
случаях его нужно сначала выключить, а затем снова включить.
Эти весы оснащены интеллектуальным устройством для установки
нулевой отметки согласно евростандарту EN 45501.
В исключительных случаях это может привести к тому, что при
очень медленной подаче сыпучих материалов индикация остается в
нулевом положении.
Инфоация:
Все наши батаpеи, поставленные с завода в комплекте,
содеpжат малое количество вpедныx веществ!
Обязатльно по закону указани касатльно утилизации батарй:
Батаpеи не следyет бpосать в домашние отxоды. По закону, как
потрбитль, вы обязаны возвращать использованны батари назад. Вы
можт сдать Ваши стары батари в пунктах приёма Вашго
административного округа или взд, гд продаются батари
соотвтствующго типа.
Указание: Эти знаки Вы найдёте на батаpеяx содеpжащиx вдные
вещества: Pb = батаpея содеpжит свинец
Cd = батаpея содеpжит кадмий
Hg = батаpея содеpжит pтyть
Pb - Cd - Hg
Türkçe: Garanti
Soehnle, sat∂n al∂nd∂π∂ tarihten itbaren 5 y∂l içinde, terazinin malzeme veya
imalat hatalar∂ndan kaynaklanan kusurlar∂n∂ ücretsiz olarak tamir veya yeni-
siyle deπiµtirmek suretiyle giderme garantisi vermektedir. Lütfen garanti
belgesini cihaz∂ sat∂n ald∂π∂n∂z kuruluµun doldurması ve kaµe vurması
saπ˘layınız. Garanti hizmeti gerektiren bir durum meydana geldiπinde, tera-
ziyi lütfen garanti kuponu ile birlikte sat∂n ald∂π∂n∂z yere götürünüz.
Bu terazi, geçerli 2004/108/EC sayılı Avrupa Birliπi Direktifi uyarınca
radyo parazitlerini giderme özelliπindedir.
Örneπin terazinin çok yak∂n∂da al∂c∂-verici gibi aµ∂r∂ elektromanyetik etki
yapan cihazlar bulunduπunda, gösterge deπerleri bundan etkilenebilir.
Elektromanyetik etki ortadan kalkt∂π∂nda, terazi tekrar normal çal∂µ∂r veya
aç∂l∂p kapat∂lmas∂ gerekebilir.
Bu terazi akıllı sıfırlama sistemi ile donatılmıœtır. Ïstisnai durumlarda
teraziye çok yavaœ dökülen dökme malzemelerde gösterge sıfır
pozisyonunda kalabilir.
Bilgi:
Cihaz ile birlikte teslim edilen tüm piller,
çok düs¸ük oranda zaralı madde içermektedir!
Pillerin imha edilmesine yönelik yasal bilgi verme yükümlülüπü:
Pilleri normal çöpe atmay∂n∂z. Tüketici olarak kanunen, eskimiµ olan pilleri
geri vermek zorundas∂n∂z. Boµalm∂µ olan eski pillerinizi yetkili belediyenizin
umumi pil toplama merkezlerine veya ilgili türden pil sat∂lan yerlere geri
verebilirsiniz.
Not:
Zararl∂ madde ihtiva eden pillerin üzerinde µu iµaretler vard∂r:
Pb = Pil kurµun ihtiva eder
Cd = Pil kadmiyum ihtiva eder
Hg = Pil c∂va ihtiva eder
Pb - Cd - Hg
åëëçíéêÜ: Åãã‹çóç
Ç åôáéñåßá Soehnle óáò åããõÜôáé üôé ãéá ∂åñßïäï 5 ÷ñüíùí á∂ü ôçí çìå-
ñïìçíßá áãïñÜò ôïõ ∂ñïúüíôïò èá å∂áíïñè¥íåé ï∂ïéáä¤∂ïôå âëÜâç ∂ïõ
ïöåßëåôáé óå åñãïóôáóéáêü ëÜèïò (ëáíèáóìœíá áíôáëëáêôéêÜ ¤ ìç óùóô¤
åñãáóßá), äùñåÜí, ìå å∂éóêåõ¤ ¤ áíôéêáôÜóôáóç ü∂ïõ êñßíåôáé áíáãêáßá.
Ïôáí áãïñÜæåôå ôçí óõóêåõ¤ ∂áñáêáëï‹ìå íá æçô¤óåôå á∂ü ôï êáôÜóôçìá
áãïñÜò íá óáò óöñáãßóåé êáé íá õ∂ïãñÜøåé ôï êïõ∂üíé åãã‹çóçò. Ïôáí
èåë¤óåôå íá á∂ïóôåßëåôå ôçí æõãáñéÜ óáò ãéá å∂éóêåõ¤, áõô¤ èá ∂ñœ∂åé íá
á∂ïóôœëëåôáé óôï êáôÜóôçìá áãïñÜò óõíïäåõüìåíç á∂ü ôï êïõ∂üíé
åãã‹çóçò.
Áõô¤ ç óõóêåõ¤ åßíáé ó‹ìöùíç ìå ôéò åõñù∂áúêœò ∂ñïäéáãñáöœò êáé
ó‹ìöùíç ìå ôçí ïäçãßá íôéñåêôßâá 2004/108/ECåñß çëåêôñïìáãíçôéêçò
óíìâáôüôçôáò.
‡ñïóï÷¤: Ïé áñéèìïß ∂ïõ áíáãñÜöïíôáé óôçí ïèüíç ì∂ïñåß íá å∂çñåáóôï‹í
áí ç óõóêåõ¤ âñßóêåôáé êïíôÜ óå ìåãÜëåò çëåêôñï-ìáãíçôéêœò å∂éññïœò,
ü∂ùò ∂.÷. üôáí åßíáé ∂ïë‹ êïíôÜ óå œíá áíïé÷ôü ñáäéüöùíï. Ïôáí
óôáìáô¤óåé ç çëåêôñïìáãíçôéê¤ å∂éññï¤, ç óõóêåõ¤ ì∂ïñåß êáé ∂Üëé íá
÷ñçóéìï∂ïéçèåß. Ì∂ïñåß íá ÷ñåéáóôåß íá ôçí îáíáèœóåôå óå ëåéôïõñãßá á∂ü
ôçí áñ÷¤.
Ç æõãáñéÜ áõô¤ åßíáé åöïäéáóìœíç ìå åõöõœò ó‹óôçìá
ìçäåíéóìï‹ ó‹ìöùíá. Óå åîáéñåôéêœò ∂åñé∂ô¥óåéò, üôáí ôá
õëéêÜ ∂ñïò æ‹ãéóç ôï∂ïèåôï‹íôáé óôç æõãáñéÜ ìå ∂ïë‹ áñãü
ñõèìü, ç œíäåéîç ì∂ïñåß íá ∂áñáìåßíåé óôï ìçäœí.
‡ñïò åíçìœñùó¤ óáò:
Oëåò ïé ì∂áôáñßåò ôïõ êáôáóêåõáóô¤, åßíáé ÷áìçëï‹ âáèìï‹ ìüëõíóçò ãéá
ôçí ∂ñïóôáóßá ôïõ ∂åñéâÜëëïíôïò.
Ïäçãßåò ãéá ôçí á∂üññéøç ôùí ì∂áôáñé¥í:
Ïé ì∂áôáñßåò ∂ïõ èœëåôå íá ∂åôÜîåôå, äåí èá ∂ñœ∂åé íá á∂ïññß∂ôïíôáé óôá
ïéêéáêÜ á∂ïññßììáôá. Ï íüìïò óáò å∂éâÜëëåé, ùò êáôáíáëùô¤ò, íá ôéò
ñß÷íåôå óôá åéäéêÜ óçìåßá óõëëïã¤ò ì∂áôáñé¥í, åßôå íá ôéò å∂éóôñœöåôå óôá
êáôáóô¤ìáôá ∂ïõ äéáèœôïõí ôœôïéïõ åßäïõò ì∂áôáñßåò.
Óçìåßùóç: Ïé ì∂áôáñßåò ∂ïõ ∂åñéœ÷ïõí å∂éâëá⤠óôïé÷åßá, åßíáé
ìáñêáñéóìœíåò ùò åî¤ò:
Pb = Ç ì∂áôáñßá ∂åñéœ÷åé ìüëõâäï
Cd = Ç ì∂áôáñßá ∂åñéœ÷åé êÜäìéï
Hg = Ç ì∂áôáñßá ∂åñéœ÷åé õäñÜñãõñï
Pb - Cd - Hg
slovensko: garancija
Proizvajalec Soehnle jamči s 5 letno garancijo od datuma nakupa dalje za brezplačno
odpravo napak, ki so posledica napake v izdelavi ali v materialu.
Pri nakupu naj vam prodajalec izpolni in žigosa garancijski list. V primeru uveljavitve
garancije je potrebno prodajalcu izročiti garancijski list skupaj s tehtnico.
Naprava ustreza zahtevam in je narejena po veljavnih smernicah
2004/108/EC.
Opozorilo: Ekstremni elektromagnetni vplivi npr. uporaba radijske naprave v nepos-
redni bližini tehtnice lahko povzroči motnje v prikazu vrednosti.
Po odstranitvi motečih zunanjih vplivov je izdelek ponovno uporaben po predpisih.
Po potrebi je potrebno tehtnico ponovno vklopiti.
Tehtnica je opremljena z inteligentno nastavitvijo ničel po evropskih
normah En 45501. Posledica tega je lahko v redkih primerih, da bo v
primeru izredno počasnega dodajanja sipkega tovora prikaz ostal na
ničli.
Informacija:
Vse naše baterije priložene s strani tovarne vsebujejo manj
škodljivih snovi!
Po zakonu smo vas dolžni opozoriti na odstranjevanje baterijskih odpad-
kov:
Baterije ne spadajo v gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni
izrabljene baterije vračati. Vaše stare baterije lahko odvržete na javnih zbirnih
mestih vaše krajevne skupnosti ali oddate povsod tam, kjer se prodajajo te vrste
baterij.
Opozorilo:
Naslednje znake boste našli na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi:
Pb = baterija vsebuje svinec
Cd = baterija vsebuje kadmij
Hg = baterija vsebuje živo srebro
Pb - Cd - Hg
deutsch: Garantie
Soehnle garantiert für 5 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie
Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikations-
fehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte bei Kauf Garantie-
abschnitt vom Händler ausfüllen und stempeln lassen. Im Garan-
tiefall bitte Waage mit Garantieabschnitt an Ihren Händler zurück-
geben.
Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend der geltenden EG-
Richtlinie 2004/108/EC.
Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen z.B. bei
Betreiben eines Funkgerätes in unmittelbarer Nähe des Gerätes
kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden.
Nach Ende des Sreinflusses ist das Produkt wieder bestimmungs-
gemäß benutzbar, ggfs. ist ein Wiedereinschalten erforderlich.
Diese Waage ist mit einer intelligenten Nullstelleinrichtung aus-
gestattet. Dies kann in Ausnahmefällen dazu führen, daß bei sehr
langsam zugeführten Schüttgütern die Anzeige auf Nullstellung
verbleibt.
Information:
Alle unsere werkseitig mitgelieferten Batterien sind
schadstoffarm!
Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung:
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie
können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der
betreffenden Art verkauft werden.
Hinweis:
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Pb - Cd - Hg
english: Warranty
Soehnle warrantie the product for a period of 5 years from date
of purchase that it will remedy any defects due to faulty material
or workmanship free of charge by repair or replacement. When
purchasing, please have the warranty coupon signed and stamped
by the dealer. When submitting a guarantee claim, please return
the weighing scales together with the guarantee card to your
dealer.
This device is equipped with radio interference suppression in
compliance with valid EC Regulation 2004/108/EC.
Note: The displayed value may be adversely affected under extre-
me electromagnetic influences, e.g. when using a radio unit in the
immediate vicinity of the device. Once the interference has been
rectified, the product can once again be used for its
intended purpose. The device may have to be switched on again.
The scale has an intelligent zero setting. In some cases, when bulk ingre-
dients are poured very slowly, this can cause the display to remain at
zero.
For your information:
All batteries supplied by the manufacturer are low-pollutant!
Statutory instructions on battery disposal:
Batteries must not be disposed of as household waste. The law
requires that you, as consumer, return the waste batteries either
to public collection points in your municipality or to any outlet
selling batteries of the same kind.
Note:
Batteries containing pollutant substances are marked as follows:
Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury
Pb - Cd - Hg
fraais : Garantie
Soehnle garantit l'élimination gratuite des défauts provenant de
vices de matériaux ou de fabrication par réparation ou échange
pour une durée de 5 ans à compter de la date d'achat. Lors de
l'achat, veuillez demander à votre commerçant de remplir le bon
de garantie et d'y apposer son timbre. En cas de garantie, prière
de retourner à votre revendeur la balance avec le bon de garan-
tie.
Cet appareil est déparasité conformément à la directive de la
2004/108/EC en vigueur.
Remarque : en présence d'influences électromagnétiques extrê-
mes, par exemple en cas de fonctionnement d'un poste de radio à
proximité immédiate de l'appareil, la valeur d'affichage risque
d'être influencée. Après disparition de l'influence perturbatrice, le
produit peut de nouveau être utilisé conformément à sa destinati-
on. Le cas échéant, il peut être nécessaire de le remettre en mar-
che.
Cette balance est équipée d’un dispositif intelligent de mise à zéro. Ceci
peut conduire dans les cas à ce que lors d’un dépot lent du produit à
peser, l’affichage reste en position ro.
Information :
Toutes les piles livrées avec les balances
par nos usines sont peu polluante!
Recommandation prescrite par la loi pour l'élimination des piles :
Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. En
tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'assurer le
retour des piles usagées. Vous pouvez remettre vos piles usagées
aux points de collecte publics de votre commune ou à tout point
de vente de piles similaires.
Remarque :
Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des
substances toxiques :
Pb = pile contenant du plomb
Cd = pile contenant du cadmium
Hg = pile contenant du mercure
Pb - Cd - Hg
italiano: Garanzia
Soehnle garantisce per 5 anni, a partire dalla data di acquisto,
l'eliminazione gratuita dei difetti causati da errori di materiale o
di fabbricazione riparando o sostituendo la bilancia. Preghiamo di
far compilare e timbrare dal venditore il tagliando di garanzia. Se
doveste ricorrere alla garanzia, si prega di restituire al vostro
rivenditore la bilancia unita al tagliando di garanzia.
Questo apparecchio è protetto contro i radiodisturbi in confor-
mità alla vigente direttiva 2004/108/EC.
Avvertenza: in presenza di interferenze elettromagnetiche estre-
me, quali l’uso di un radiotrasmettitore nelle immediate vicinanze
dell’apparecchio stesso, è possibile che il valore dell’indicatore
venga influenzato. Una volta eliminato il disturbo, l’apparecchio è
di nuovo utilizzabile allo scopo previsto, eventualmente occorre
riaccenderlo.
Questa bilancia è dotata di un dispositivo intelligente per l’azzera-
mento. In casi straordinari, ad es. quando si carica molto lenta-
mente del materiale sfuso, tale dispositivo pprovocare che l’in-
dicazione rimanga sullo zero.
Informazione:
Tutte le nostre batterie fornite in fabbrica non contengono
sostanze dannose!
Avvertenza obbligatoria per legge sullo smaltimento delle
batterie:
Le batterie non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. In
qualità di consumatore, le leggi vigenti vi obbligano a restituire
le batterie esauste. Potete consegnare le vostre batterie esauste
presso gli appositi centri di raccolta pubblici del vostro comune
oppure ovunque vengano vendute batterie del genere.
Avvertenza: Le batterie che contengono sostanze dannose sono
contrassegnate con queste sigle:
Pb = batteria contenente piombo
Cd = batteria contenente cadmio
Hg = batterie contenente mercurio
Pb - Cd - Hg
nederlands: Garantie
Soehnle garandeert voor een periode van 5 jaar vanaf de aanko-
opdatum gebreken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten
kosteloos te zullen herstellen, hetzij door het uitvoeren van repa-
ratiewerkzaamheden, hetzij door vervanging van onderdelen.
Gelieve bij de aankoop de garantiecoupon door de verkoper te
laten invullen en stempelen. Bij garantie de weegschaal a. u. b. met
de garantie-coupon naar uw handelaar terugsturen.
Dit apparaat is ontstoord volgens de geldende EG-richtlijn
2004/108/EC.
Opmerking: Onder extreme elektromagnetische invloeden, b.v. bij
het gebruik van een mobilofoon in de direkte omgeving van het
apparaat, kan de weergegeven waarde worden beïnvloed. Na
beëindiging van de storende invloed kan het product weer correct
worden gebruikt, eventueel dient het opnieuw te worden inge-
schakeld.
Deze weegschaal is uitgerust met een intelligente nulafsteller. Dit kan er
in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat de stand bij zeer langzaam toe-
gevoerde stortgoederen op nul blijft staan.
Informatie:
Al onze af fabriek bijgeleverde batterijen zijn zonder schadelijke
effecten voor het milieu!
Wettelijk voorgeschreven aanwijzing omtrent het afvoeren van
batterijen:
Batterijen horen niet in de vuilnisbak. Als consument bent u wet-
telijk verplicht om uw lege batterijen terug te geven. U kunt uw
oude batterijen bij de openbare depots in uw gemeente of overal
daar afgeven, waar batterijen van de betreffende soort worden
verkocht.
Opmerking:
Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevat-
ten:
Pb = de batterij bevat lood
Cd = de batterij bevat cadmium
Hg = de batterij bevat kwik
Pb - Cd - Hg
español: Garantía
Durante 5 años a partir de la fecha de compra Soehnle se hace
cargo de la subsanación gratuita de todos los defectos que se pro-
duzcan a consecuencia de fallos de material o fallos de produc-
ción. Dicha subsanación puede consistir en una reparación o en un
recambio. La Nota de Garantía debe ser firmada y sellada por el
vendedor el día de la compra. En caso de garantía, haga el favor
de devolver la báscula junto con el cupón de garantía a su comer-
ciante.
Este aparato tiene supresión antiparasitaria según la directiva
vigente 2004/108/EC.
Nota: Bajo extremas influencias electromagnéticas, p. ej. durante
el funcionamiento de un radiotransmisor directamente cerca del
aparato, puede originarse una alteración en el valor indicado. Tras
cesar la influencia perturbadora, se podrá utilizar nuevamente el
producto según los fines previstos. En caso necesario, se tendrá
que reactivar el aparato.
Esta báscula está dotada de un dispositivo inteligente de puesta a cero, lo
que en casos excepcionales puede provocar que, alimentando productos a
granel de forma muy lenta, la visualización permanezca en posición cero.
Información:
¡Todas las pilas suministradas desde nuestra fábrica son poco con-
taminantes!
Obligación legal de información sobre la eliminación de pilas:
Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como usuario
está obligado por ley a devolver las pilas usadas. Puede entregar
sus pilas usadas en los puntos de recogida oficiales de su muni-
cipio o en todos los puntos de venta de pilas del tipo en cuestión.
Nota: Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen
sustancias contaminantes:
Pb = la pila contiene plomo
Cd = la pila contiene cadmio
Hg = la pila contiene mercurio
Pb - Cd - Hg
português: Garantia
A Soehnle presta uma garantia de 5 anos a partir da data de com-
pra para a eliminação gratuita de avarias devido a defeitos de
material ou de fabrico por reparação ou substituição. Em caso de
garantia por favor devolver a balança juntamente com o certifica-
do de garantia ao seu vendedor.
Este aparelho é desparasitado, de acordo com a directiva da
2004/108/EC em vigor.
Observação: Sofrendo influências electromagnéticas extremas,
p.ex., oriundas de um transmissor de rádio de proximidade ime-
diata, pode ocorrer uma indicação falha do valor apresentado.
Terminadas as influências, o produto volta a operar
correctamente. Eventualmente deve ser religado.
Esta balança vem dotada de um sistema inteligente de ajuste a zero. Em
casos excepcionais, p. ex. quando materiais a granel forem colocados
muito devagar, a indicação é capaz de ficar sobre
o ponto zero.
Informação:
Todas as pilhas fornecidas pelabrica contêm poucas substâncias
nocivas!
Indicação prescrita pela lei quanto à reciclagem das pilhas:
As pilhas não devem ser eliminadas no lixo doméstico. Sendo con-
sumidor, está obrigado pela lei de devolver as pilhas usadas. Pode
devolver as suas pilhas usadas nos postos de recolha públicos no
seu município ou nos locais onde são vendidas as pilhas deste tipo.
Indicação:
Encontra o seguintes símbolos nas pilhas contendo substâncias
nocidas:
Pb = a pilha contém chumbo
Cd = a pilha contém cádmio
Hg = a pilha contém mercúrio
Pb - Cd - Hg
svenska: Garanti
Soehnle garanterar att kostnadsfritt avhjälpa alla brister på grund
av material- eller tillverkningsfel genom reparation eller utbyte
under 5 års tid efter inköps-datum. Garantibeviset skall fyllas i och
stämplas av försäljaren. Lämna tillbaka vågen till din återförsäljare
tillsammans med garantisedeln om du behöver ta garantin i
anspråk.
Denna apparat är avstörd för radiovågor i enlighet med gällande
EG-riktlinje 2004/108/EC.
Anmärkning: Under extrem påverkan av elektro-magnetism t.ex.
om en radioanläggning används i omedelbar närhet av apparaten
kan mätarens utslag påverkas. Efter det att störningskällan
undanröjts kan produkten åter användas enligt rekrifterna, i
rekommande fall kan den behöva slås på på nytt.
Dennag är utrustad med en intelligent nollställningsanordning. Detta
kan i undantagsfall leda till att mätvärdet stannar noll vid massgods
som tillförs vågen mycket långsamt.
Information:
Alla batterier som medföljer vid leverans från fabriken har låga
halter av miljöfarliga ämnen!
Anvisning enligt miljöskyddslagen för omhändertagande av bat-
terier:
Batterier får inte kastas bland hushållssoporna. Som konsument är
du enligt lag skyldig att återlämna använda batterier. Gamla bat-
terier kan lämnas på offentliga insamlingsställen i din kommun
eller i butiker som säljer batterier.
Observera:
Miljöfarliga batterier är rkta ljande sätt:
Pb = batteriet innehåller bly
Cd = batteriet innehåller kadmium
Hg = batteriet innehåller kvicksilver
Pb - Cd - Hg
dansk: Garanti
Soehnle garanterer i en periode 5 år fra bsdatoen gratis at
afhjælpe mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.
Afhjælpningen sker i form af reparation eller ombytning. Ved
købet bedes De lade garantibeviset udfylde og afstemple af for-
handleren. Hvis der skal ydes garanti, bedes De returnere vægten
til forhandleren sammen med garantikuponen.
Dette apparat er støjmpet i henhold til gældende EU-direktiv
2004/108/EC.
OBS.: Ekstrem elektromagnetisk interferens kan føre til, at vis-
ningsværdien påvirkes. Det kan f.eks. være tilfældet, når en radio
opstilles i apparatets umiddelbare nærhed. Efter interferensens
ophør kan apparatet atter benyttes til det egentlige formål, evt.
skal der dog tændes for det igen.
Denne vægt er udstyret med en intelligent nulindstillingsanordning. Det
kan i undtagelsestilfælde bevirke, at displayet bliver stående nul, hvis
styrtegods tilføres meget langsomt.
Information:
Alle batterier, som vi leverer fra fabrik, er miljøvenlige!
Lovbestemt oplysningspligt om bortskaffelse af batterier:
Batterier ikke bortskaffes sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald. Som forbruger skal man i henhold til loven tilbagele-
vere brugte batterier. De kan aflevere Deres brugte batterier
den nærmeste genbrugsstation i Deres kommune eller i en butik,
hvor der sælges batterier af den gældende type.
Bemærk:
Miljøfarlige batterier er mærket følgende måde:
Pb = batteriet indeholder bly
Cd = batteriet indeholder kadmium
Hg = batteriet indeholder kviksølv
Pb - Cd - Hg
suomi: Takuu
Soehnle takaa, että materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat
korjataan 5 vuoden ajan ostopäivästä lukien veloituksetta tai laite
vaihdetaan uuteen. Huolehdi siitä, että myyntiliike täyttää ja lei-
maa takuukortin oston yhteydessä. Palauta vaaka takuutapauksen
sattuessa yhdessä takuulipukkeen kanssa myyjälle.
Laite on direktiivien sekä voimassa olevan häiriönpoistoa koske-
van EU-direktiivin 2004/108/EC mukainen.
Huomautus: Äärimmäinen elektromagneettinen häirintä voi
vaikuttaa näyttölukemaan, esim. käytettäessä radiolaitetta laitteen
välittömässä läheisyydessä. Häiriön poistuttua laite on jälleen
vaatimusten mukaisesti käyttövalmis, joissain tapauksissa se on
käynnistettävä uudelleen.
vaaka toimii EU-normin (EN 45501)
mukaisen itsesäätyvän nollauslukeman näytöllä. Poikkeustilantees-
sa tästä syystä lastatessa erittäin hitaasti irtolastia vaa’alle sen
lukema voi jäänollapisteelle.
Huomautus:
Kaikki tehtaaltamme toimitettavat paristot sisältävät vain vähän
haitallisia aineita!
Paristojen hävittäminen:
Paristoja ei saa laittaa tavallisen kotitalousjätteen sekaan. Kulutta-
jana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaanytetyt paristot.
Voit viedä vanhat paristot kunnallisiin keräyspisteisiin tai palaut-
taa ne liikkeeseen, jossa myydään vastaanvanlaisia paristoja.
Ohje:
Seuraavat merkinnätytyvät paristoista, jotka sisältävät haitallisia
aineita.
Pb = paristo sisältää lyijyä
Cd = paristo sisältää kadmiumia
Hg = paristo sisältää elohopeaa
Pb - Cd - Hg
magyar: Garancia
A Soehnle cég a vásárlástól számított 5 évig garanciát nyújt az
anyag- vagy gyártási hibák következtében fellépő működési zavarok
javítás vagy csere útján történő térítésmentes elhárítására.
Vásárlásnál szíveskedjék a garanciaszelvényt az eladóval kitöltetni és
lebélyegeztetni. Jótállási igény esetén kérjük, hogy a mérleget a
garanciaszelvénnyel együtt vigye vissza a kereskedőjéhez.
A szülék és az érvényes 2004/108/EC számú EK-irányelvnek
megfelelően rádiózavarmentesített.
Figyelem! Rendívül ero˝ s elektromágneses terek – pl. rádiókészülék –
használata a készülék közvetlen közelében – befolyásolhatják a kijel-
zett értéket. A zavaró hatás megszu˝ nte után a termék ismét rendel-
tetésszeru˝ en használható, esetleg annak újbóli bekapcsolása szüksé-
ges.
Ez a mérleg EN 45501 sz. Euro-szabvány szerinti intelligens nullára állító
berendezéssel rendelkezik. Ez kivételes esetekben azt eredményezheti, hogy
nagyon lassan adagolt ömlesztett anyagoknál a kijelző nulla helyzetben marad.
Tájékoztatás:
Valamennyi, a készülékhez gyárilag mellékelt elemünk igen kevés
káros anyagot tartalmaz!
Törvény által előírt figyelmeztetés a használt elemek
eltávolításával kapcsolatban:
Az elemek nem tartoznak a háztartási szemétbe. A törvény mint fel-
használót, Önt is kötelezi a használt elemek beszolgáltatására.
Használt elemeit leadhatja a saját lakókörzetében található nyilvános
gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol hasonló jellegű elemeket árulnak.
Útbaigazítás:
A káros anyagokat tartalmazó elemeken az alábbi megkülönböztető
jelzések találhatók:
Pb = ólmot tartalmazó elem
Cd = kadmiumot tartalmazó elem
Hg = higanyt tartalmaelem
Pb - Cd - Hg
polski: Gwarancja
Soehnle gwarantuje bezpłatne usuwanie usterek, powstałych w wyni-
ku wad materiałowych bądź produkcyjnych, w drodze naprawy lub
wymiany przez okres 5 lat od daty zakupu urządzenia. Przy zakupie
prosze pamieto wypełnieniu i podbiciu odcinka gwarancyjnego. W
przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji prosimy przesłać
wagę wraz z odcinkiem gwarancyjnym do punktu sprzedaży, w
którym została ona nabyta.
Przyrząd eliminuje zakłócenia radiowe zgodnie z aktualnymi wyty-
cznymi Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 2004/108/EC.
Uwaga: W wypadkach ekstremalnych wpływów elektro-magnetycz-
nych, np. przy użyciu urządzeń radiotelefonicznych w pobliżu
urządzenia, wartość wskazana może ulec zmianie. Po wyeliminowa-
niu zakłóceń produkt znów można użyć zgodnie z przeznaczeniem,
ewentualnie w razie potrzeby przyrząd wyłączyć, po czym wyłącz
ponownie.
Waga wyposażona jest w inteligentne urządzenie punktu zerowego.
Urządzenie to me w wyjątkowych przypadkach spowodować, że
przy powoli doprowadzanych sypkich materiałach wskazanie pozostaje
w położeniu zerowym.
Informacja:
Wszystkie instalowane przez nas fabrycznie baterie
zawierają śladowe ilości substancji szkodliwych.
Ustawowy obowiązek informowania o sposobach usuwania zuży-
tych baterii:
Baterie nie są przeznaczone do wyrzucania razem z odpadami domo-
wymi. Użytkownik baterii jest prawnie zobowiązany do ich zwrotu.
Zużyte baterie można przekazywać do publicznych gminnych
punktów zbiórki lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż
baterii danego rodzaju.
Wskazówka: Na bateriach zawierających substancje szkodliwe znaj-
dują się następujące oznakowania:
Pb = bateria zawierająca ołów
Cd = bateria zawierająca kadm
Hg = bateria zawierająca rtęć
Pb - Cd - Hg
česky: Záruka
Soehnle zaručuje po dobu 5 let od data prodeje bezplatné odstranění
nedostatků, vzniklých chybami materiálu neboroby, bu opravou
nebo výměnou. Při koupi si prosím nechejte obchodníkem vyplnit a
orazítkovat záruční ústřižek. V případě uplatnění záruky předejte
prosím váhu se záručním ústřižkem svému obchodníkovi.
Tento přístroj a je odrušen podle platsměrnice ES
2004/108/EC.
Upozornění: Působením extrémně silných magnetických polí,
například při provozu vysílačky v bezprostřední blízkosti přístroje,
že dojít k ovlivnění vykazovaných hodnot. Přestane-li magnetické
pole působit, zaniká rušivý vliv a přístroj lze opět používat, aniž by
jeho přesnost byla jakýmkoliv zsobem ovlivněna. V některých
případech je nutné přístroj vypnout a opět zapnout.
Tato váha je vybavena inteligentním zařízením pro nulování. Toto může
ve výjimečných případech vést k tomu, že při velice pomalu přidáva
sypké surovině zůstane ukazatel stát v nulové poloze.
Informace:
Všechny baterie, které v současnosti dodáváme, mají nízký
obsah škodlivin!
Zákonné upozornění k likvidaci baterií:
Baterie nepatří do domovního odpadu. Podle zákona jste jako
spotřebitel povinen použité baterie vracet zpět. Použité baterie
žete odevzdat ve veřejných sběrnách ve své obci nebo všude
tam, kde se prodávajĺ baterie stejného druhu.
Upozornění:
Tuto značku naleznete na bateriích obsahujících škodlivé látky:
Na bateriích obsahujících škodlivé látky naleznete následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo
Cd = baterie obsahuje kadmium
Hg = baterie obsahuje rtu
Pb - Cd - Hg
română: Garanţia
Soehnle garantează pentru o perioadă de 5 ani de la data cumpărării
remedierea gratuită a deficienţelor detorate defectelor de material sau
de fabricaţie, prin reparaţie sau schimbare.
La cumpărare, vă rugăm să solicitaţi comerciantului complearea și
ștampilarea certificatului de garanţie. În caz de solicitare a garanţiei,
vă rugăm să returnaţi căntarul și certificatul de garanţie commercian-
tului dumneavoastră.
Acest aparat nu cauzează interferenţe radio, conform Directivei
CE în vigoare 2004/108/EC.
Indicaţie: Dacă este supus unor influenţe electromagnetice extreme,
de exemplu În cazul utilizării unui aparat de recepţie/emisie radio În
imediata apropiere a aparatului, aceasta poate cauza influenţarea
valorii afișate.
După eliminarea influenţei disturbatoare, produsul poate fi utilizat din
nou În mod corespunzător, eventual poate fi necesară o repornire.
Acest cântar este echipat cu un sistem inteligent de comutare la
zero.
În cazuri excepţionale, la alimentarea prea lentă a materialului vărsat,
aceasta poate să ducă la staţionarea indicatorului În poziţia
zero.
Informaţie:
Toate bateriile noastre provenite din fabrică si incluse in furnitura
au un conţinut redus de substanţe nocive!
Indicaţii privind eliminarea bateriilor conform reglementărilor
legale.
Bateriile nu se elimină În gunoiul menajer. Ca și consumator sunti
obligat prin lege să returnaţi bateriile folosite. Puteţi
preda bateriile uzate centrelor publice de colectare din
regiunea dumneavoastră sau acolo unde se comercializează
baterii de tipul respectiv.
Indicaţie:
Aceste semne se găsesc pe baterii care conţin elemente nocive:
Pb = bateria conţine plumb
Cd = bateria conţine cadmiu
Hg = bateria conţine mercur
Pb - Cd - Hg
·
·
·
·
·˙
˙
˙
˙
˙Î
Î
Î
Î
΄
„‡
‡p
p
p
p
pÒ
Ò
Ò
Ò
ÒÍ
Í
Í
Í
ÍË
Ë
Ë
Ë
Ë:
:
:
:
:
É
É
É
É
É
‡p
p
p
p
pa
a
a
a
Ì
Ì
Ì
̈
ˆ
ˆ
ˆ
ˆË
Ë
Ë
Ë
Ë
ᇠÒÓÍ ÓÚ 5 „Ó‰ËÌË ÓÚ ‡ÚÚ̇ Á‡ÍÛÔÛ‚‡Ì Soehnle‡‡ÌÚË‡
·ÁÔ·ÚÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ‚‰Ë, ‚˙ÁÌËÍ̇ÎË ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇
χÚˇÎÌË ËÎË ÔÓËÁ‚ÓÒÚ‚ÌËÙÍÚË, ˜Á ÏÓÌÚ ËÎË Á‡Ïfl̇. èË
Á‡ÍÛÔÛ‚‡Ì ÏÓÎfl ‰‰Ú ̇ Ú˙„Ó‚ˆ‡ ÔÓÔ˙ÎÌË Ë ÔÓÔ˜‡Ú
„‡‡ÌˆËÓÌ̇Ú͇Ú‡. èË ÔÓ‚‰‡, ̇ÒÚ˙ÔËÎÔ‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇
„‡‡ÌˆËÓÌÌËÒÓÍ, ÏÓÎfl ‚˙ÌÚ ‚Á̇Ú̇ ÔÓ‰‡‚‡˜‡ Á‡ÌÓ c
„‡‡ÌˆËÓÌ̇Ú͇Ú‡.
í
í
í
í
íÓ
Ó
Ó
Ó
ÓÁ
Á
Á
Á
ÁË
Ë
Ë
Ë
Ë
Û
Û
Û
Û
Û
‰
e
e
e
e
e
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó·
·
·
·
·Á
Á
Á
Á
ÁÓ
Ó
Ó
Ó
ÓÔ
Ô
Ô
Ô
Ô‡
‡Ò
Ò
Ò
Ò
ÒÌ
Ì
Ì
Ì
Ì
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ó
Ó
Ó
Ó
ÓÚ
Ú
Ú
Ú
ÚË
Ë
Ë
Ë
Ë
‡
‡‰
Ë
Ë
Ë
Ë
ËÓ
Ó
Ó
Ó
ÓÒ
Ò
Ò
Ò
ÒÏ
Ï
Ï
Ï
ÏÛ
Û
Û
Û
Û˘
˘
˘
˘
˘Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
Ë
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò˙
˙
˙
˙
˙
Î
Î
Î
Î
·
‡Ò
Ò
Ò
Ò
ÒÌ
Ì
Ì
Ì
ÌÓ
Ó
Ó
Ó
Ó
È
È
È
È
ÈÒ
Ò
Ò
Ò
ÒÚ
Ú
Ú
Ú
Ú
‚‡
‡˘
˘
˘
˘
˘‡
‡Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Í
Í
Í
Í
ÍÚ
Ú
Ú
Ú
ÚË
Ë
Ë
Ë
Ë
‚‡
2
2
2
2
20
0
0
0
00
0
0
0
04
4
4
4
4/
/
/
/
/1
1
1
1
10
0
0
0
08
8
8
8
8/
/
/
/
/E
E
E
E
EC
C
C
C
C.
.
.
.
.
3a·eÎeÊÍa: èÓ͇Á‡ÌËÚÓ Ì‡ Û‰ÏÓÊ Ò ÔÓ‚ÎËÓÚ
ÒËÎÌËÎÍÚÓχ„ÌËÚÌË ‚˙Á‰ÈÒÚ‚Ëfl, ̇ÔËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÚÓ Ì‡Ì‡ÏË‡˘Ë
Ò ‚ ÌÔÓÒ‰Òڂ̇ ·ÎËÁÓÒÚ ‡‰ËÓÛ‰Ë. ëΉ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÒÏÛ˘ÌËÚÓ
Û‰˙Ú ÏÓÊ ÓÚÌÓ‚Ó Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ò˙·ÒÌÓ Û͇Á‡ÌËflÚ, ͇ÚÓ ‚ÌÚÛ‡ÎÌÓ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‚Íβ˜Ë ̇ÌÓ‚Ó‡ÁË ‚Á̇ Ò ËÌÚÎËÌÚÌÓ ÌÛÎË‡Ì. á‡ÚÓ‚‡
ÌflÍÓË ËÁÍβ˜ËÚÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ·‡‚ÌÓ ÔÓ‡‚‡Ì ̇ ̇ÒËÔÌ ÚÓ‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌËÚÓ ÓÒÚÌ Ì‡ ÌÛ·ڇ.
à
à
à
à
àÌ
Ì
Ì
Ì
ÌÙ
Ù
Ù
Ù
ÙÓ
Ó
Ó
Ó
Ó
Ï
Ï
Ï
Ï
χ
‡ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆË
Ë
Ë
Ë
Ë
fl:
:
:
:
:Ç
Ç
Ç
Ç
ÇÒ
Ò
Ò
Ò
ÒË
Ë
Ë
Ë
˘
˜
˜
˜
˜Í
Í
Í
Í
ÍË
Ë
Ë
Ë
Ë
·
·
·
·
·
‡Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ë
Ë
Ë
Ë
ËË
Ë
Ë
Ë
Ë,
,
,
,
,
Ó
Ó
Ó
Ó
ÓÒ
Ò
Ò
Ò
ÒÚ
Ú
Ú
Ú
Ú
‡‚
‚Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
Ë
Ó
Ó
Ó
Ó
ÓÚ
Ú
Ú
Ú
Ú
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ó
Ó
Ó
Ó
ÓË
Ë
Ë
Ë
ËÁ
Á
Á
Á
Á‚
‚Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ë
Ë
Ë
Ë
ËÚ
Ú
Ú
Ú
ÚÎ
Î
Î
Î
Îfl
Á
Á
Á
Á
Á‡
‡‰
Ì
Ì
Ì
Ì
ÌÓ
Ó
Ó
Ó
Ó
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
‚Á
Á
Á
Á
ÁÌ
Ì
Ì
Ì
̇
‡Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
‡,
,
,
,
,
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò‡
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
ËÒ
Ò
Ò
Ò
ÒÍ
Í
Í
Í
ÍÓ
Ó
Ó
Ó
Ó
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
Ê
Ê
Ê
Ê
ʇ
‡Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
Ë
Ì
Ì
Ì
Ì
̇
‚
‰
Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
Ë
‚˘
˘
˘
˘
˘Ò
Ò
Ò
Ò
ÒÚ
Ú
Ú
Ú
Ú
‚‡
‡!
!
!
!
!
ᇉ˙ÎÊËÚÎÌÓ Û͇Á‡ÌË Á‡ ËÁı‚˙ÎflÌ Ì‡ ·‡ÚËËÚ:ŇÚËËÚ Ì Úfl·‚‡ Ò
ËÁı‚˙ÎflÚ Á‡‰ÌÓ Ò ·ËÚÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË‡ÚÓ ÔÓÚ·ËÚÎ ÔÓ Á‡ÍÓÌ ÒÚ
Á‡‰˙ÎÊÌË ‚˙ÌÚ ÛÔÓÚ·ÌËÚ ·‡ÚËË. ÅËıÚ ÏÓ„ÎË „Ë Ô‰‡Ú
ÔÛÌÍÚÓ‚Ú Á‡ ‚ÚÓ˘ÌË ÒÛÓ‚ËÌË‡ÈÓ̇, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚Ú ËÎË Ì‡‚ÒflÍ˙,
Í˙ÚÓ Ò ÔÓ‡‚‡Ú ·‡ÚËË ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÚÌËfl ‚Ë.
ì
ì
ì
ì
ìÍ
Í
Í
Í
͇
‡Á
Á
Á
Á
Á‡
‡Ì
Ì
Ì
Ì
ÌË
Ë
Ë
Ë
Ë:
:
:
:
: ŇÚËËÚ, Ò˙˙ʇ˘Ë ‚‰ÌË ‚˘ÒÚ‚‡, Ò‡ Ó·ÓÁ̇˜ÌË ÔÓ ÒΉÌË
̇˜ËÌ:
Pb =
·‡ÚÂpËflÚÒ˙˙ÓÎÓ‚Ó
Cd = ·‡ÚÂpËflÚ Ò˙‰˙pʇ ͇‰ÏËÈ
Hg = ·‡ÚÂpËflÚÒ˙˙pʇ ÊË‚‡Í
P
P
P
P
Pb
b
b
b
b
-
-
-
-
-
C
C
C
C
Cd
d
d
d
d
-
-
-
-
-
H
H
H
H
Hg
g
g
g
g
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques
Si riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
Technische wijzigingen voorbehouden
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Förbehåll för tekniska ändringar
Se reserva el derecho de modificaciones técnicas
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Müszaki változások fenntartásával
Sujeito a modificações técnicas
Tart∂n∂n teknik yap∂s∂nda deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r
Õ∂üêåéôáé óå ôå÷íéêœò äéïñè¥óåéò
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene
SOEHNLE jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi
Saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaiņas
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice
Сохраняются права на внсни тхничских измнний
Запазeно право на тexничecки измeнeния
Quality & Design
by
LEIFHEIT AG
56377 Nassau / Germany
www.soehnle.com


Product specificaties

Merk: Soehnle
Categorie: Keukenweegschaal
Model: 66142
Kleur van het product: Blue, Orange, Red, White
Soort: Elektronische keukenweegschaal
Nauwkeurigheid: 1 g
Maximale gewichtscapaciteit: 5 kg
Materiaal: Glass, Plastic

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Soehnle 66142 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Keukenweegschaal Soehnle

Handleiding Keukenweegschaal

Nieuwste handleidingen voor Keukenweegschaal