Samsung RS23FASM Handleiding

Samsung KOELKASTEN RS23FASM
RS23FASM

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Samsung RS23FASM (-pagina- pagina's) in de categorie KOELKASTEN. Deze handleiding was nuttig voor 9 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/38
SIDE-BY-SIDE
KOELKAST
GEBRUIKSAANWIJZING MET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
NEDERLANDS
DA99-00494E REV(0.1)
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE..................................................................2
GEBRUIKSINSTRUCTIES........................................................................4
KOELKAST INRICHTEN......................................................................................4
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN...............................................................4
BEDIENINGSPANEEL.........................................................................................5
DIGITAAL PANEEL..............................................................................................7
TEMPERATUUR INSTELLEN.............................................................................8
DISPENSER VOOR IJS EN KOUD WATER......................................................8
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)
..................................................9
LEGPLANKEN EN OPBERGVAKKEN.............................................................11
LEVENSMIDDELEN IN DE KOELKAST/VRIEZER BEWAREN......................12
GEBRUIK VAN DE COOLSELECT ZONETM LADE.......................................14
ACCESSOIRES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN ......................................16
ACCESSOIRES UIT DE KOELKAST VERWIJDEREN ...................................16
BEVERAGE STATION™ (OPTIE)...................................................................16
ACCESSOIRES REINIGEN ..............................................................................17
LAMP VERVANGEN..........................................................................................18
WATER FILTER.................................................................................................19
DEUREN.............................................................................................................19
INSTALLATIE- INSTRUCTIES......................................................20
KOELKAST PLAATSEN....................................................................................20
KOELKASTDEUREN VERWIJDEREN.............................................................21
KOELKASTDEUREN TERUGPLAATSEN.......................................................24
RUIMTE TUSSEN DE DEUREN AANPASSEN...............................................27
TOEVOER WATER DISPENSER CONTROLEREN
(OPTIE)
........................29
TOEVOER WATER DISPENSER PLAATSEN.................................................30
PROBLEMEN OPLOSSEN ...............................................................................35
Registreer uw product op www.samsung.com/global/register en win!
Geeft iets aan waar u op moet letten.
Geeft iets aan dat u NIET aan mag raken.
Geeft aan dat u iets beslist NIET moet doen.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN ANDERE SYMBOLEN
Gevaar voor (levensgevaarlijke)
verwondingen.
Risico van persoonlijk letsel
of materiële schade.
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact
moet halen.
Geeft iets aan dat geaard moet worden, ter
voorkoming van elektrische schokken.
Aanbevolen wordt dit door een vakman te laten
uitvoeren.
Geeft iets aan dat u NIET uit elkaar mag halen.
2
WAARSCHUWING
• Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor
toekomstig gebruik.
• Omdat deze gebruiksaanwijzing voor 3 types is, kan het zijn dat de eigenschappen van uw
koelkast enigszins afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht door kinderen te worden gebruikt.
• Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Als koelmiddel wordt R600a of R134a gebruikt.
Kijk op het etiket achter op het apparaat en het etiket aan de binnenzijde van de deur om te zien
welk koelmiddel uw koelkast gebruikt.
Sluit nooit meerdere apparaten op hetzelfde
stopcontactaan.
• Dit kan leiden tot oververhitting of brand.
Houd de stekker van het snoer uit de buurt van de
achterzijde van de koel/vriescombinatie.
• Daardoor kan de stekker beschadigd raken, wat kan lei-
den tot brand als gevolg van oververhitting.
Zorg dat er geen water in of op de koelkast terecht
kan komen.
• Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Gebruik geen licht ontvlambare gassen in de buurt
van de koel/vriescombinatie.
• Dit kan tot een explosie of brand leiden.
Buig het snoer niet te ver om en plaats er geen zware
voorwerpen op.
• Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Pak de stekker nooit met natte handen vast.
• Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Plaats geen bak met water bovenop de koelkast.
• Als er water terecht komt op de elektrische onderdelen,
kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op
een plaats waar deze in contact kan komen met water.
Als de isolatie van de elektrische delen beschadigd raakt,
kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare sub-
stanties in de koelkast.
• Het bewaren van stoffen als benzeen, thinner, zuivere
alco hol, ether en LPG kan leiden tot een explosie.
Haal het apparaat niet uit elkaar. Repareer het niet
zelf en breng er geen wijzigingen in aan.
• Er kan zo brand of storing ontstaan, wat weer kan leiden
tot verwondingen.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp
van de koelkast gaat vervangen.
• Anders bestaat er kans op een elektrische schok.
Verwijder de deur en de vergrendelingen voordat u de
koel/vriescombinatie weggooit.
• Zo kan een kind er nooit in opgesloten raken en als
gevolg daarvan stikken.
Zorg dat het apparaat geaard wordt.
Daardoor voorkomt u beschadiging van het apparaat
als gevolg van kortsluiting alsmede elektrische schokken.
Sluit de aardedraad nooit aan op gasleidingen, tele-
foonlijnen of andere leidingen die gevoelig zijn voor
blikseminslag.
Onjuiste aarding kan een elektrische schok of brand tot
volg hebben.
Voor het gebruikte koelmiddel in de koel/vriescombinaties
en de gassen in het isolatiemateriaal gelden speciale
afvalvoorschriften. Controleer voordat u het apparaat weg-
gooit of de leidingen op de achterzijde niet zijn
beschadigd.
WAARSCHUWINGEN
Let op

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Samsung RS23FASM stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Samsung
Categorie: KOELKASTEN
Model: RS23FASM