Onkyo TX-SR577 Handleiding

TX-SR577

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Onkyo TX-SR577 (-pagina- pagina's) in de categorie Audio / video-ontvanger. Deze handleiding was nuttig voor 43 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/196
Nederland Svenska
N
l
S
v
AV Receiver
TX-SR507
TX-SR577
Inleiding ....................................Nl-2
Inledning .................................. Sv-2
Aansluitingen .........................Nl-14
Anslutningar .......................... Sv-14
Inschakelen &
De begininstellingen .........Nl-35
PĂ„slagning &
FörstagÄngsinstÀllningar
..... Sv-35
Basisbediening.......................Nl-44
GrundlÀggande
anvÀndning........................ Sv-44
Gebruik van de
akoestiekfuncties...............Nl-57
AnvÀndning av
ljudÄtergivningssÀtt......... Sv-57
Geavanceerde
instellingen.........................Nl-64
Avancerade instÀllningar...... Sv-64
Zone 2......................................Nl-78
Zone 2..................................... Sv-78
Bediening van andere
apparatuur..........................Nl-82
Manövrering av andra
komponenter..................... Sv-82
Overigen..................................Nl-91
Övrigt...................................... Sv-91
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo AV-
receiver. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig
door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker
in de contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt
u de beste prestaties uit uw nieuwe AV-receiver halen
en optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in
de toekomst.
Bruksanvisning
Tack för inköpet av Onkyos mottagare med inbyggt
förstÀrkarsteg för styrning av en videoanlÀggning.
LÀs noga igenom bruksanvisningen för att lÀra kÀnna
till tillvÀgagÄngssÀttet innan anslutningarna görs,
strömmen slÄs pÄ och mottagaren tas i bruk.
Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning
kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna
hos din nya mottagare för optimal prestanda och ljud-
kvalitet. Spara bruksanvisningen.
Nl-2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afge-
sloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aan-
wijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmte-
bron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfor-
nuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat
warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepo-
lariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet
doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke
pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en
tevens een derde aardingspen. De brede pen of de
derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid.
Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact
past, moet u contact opnemen met een elektricien om
het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral
op de plaats van de stekker, het stopcontact of het
punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u
voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijd-
baar onderstel, standaard,
steun of tafel die door de
fabrikant wordt aanbevolen
of die bij het apparaat wordt
verkocht. Wanneer het
apparaat op een verrijdbaar
onderstel staat, moet u dit
bijzonder voorzichtig bewe-
gen om te voorkomen dat het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wan-
neer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakij-
ken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld,
zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer
er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn
gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft
gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet
normaal werkt of als het apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een
bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl
u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert.
Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiks-
aanwijzing worden beschreven om het apparaat
te bedienen. Het maken van ongeoorloofde
afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige
beschadiging en vereist in veel gevallen een uit-
gebreide reparatie door een bevoegd onder-
houdsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functio-
neert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het appa-
raat, want deze kunnen in contact komen met gevaar-
lijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken,
wat kan resulteren in brand of een elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspat-
tend water en plaats ook geen voorwerpen met een
vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwer-
pen op het apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in
acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt,
zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook
op letten dat er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft
aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de
achterkant. De achterrand van een plank of plaat die
boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van
de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijp-
opening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD
WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-
MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET
ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT
ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE-
RHOUDSMONTEURS OVER.
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat
er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de
behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de
gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke
aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie)
in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing
aanwezig zijn.
WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS
OUVRIR
AVIS
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
S3125A

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Onkyo TX-SR577 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Onkyo
Categorie: Audio / video-ontvanger
Model: TX-SR577

Handleiding Audio / video-ontvanger Onkyo

quixote

Onkyo TX-SR804 Handleiding

21 November 2021
quixote

Onkyo TX-SR508 Handleiding

21 November 2021
quixote

Onkyo TX-SR578 Handleiding

21 November 2021
quixote

Onkyo TX-603E Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-8150 Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-NR646 Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-NR1030 Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-NR727 Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-NR3008 Handleiding

13 November 2021
quixote

Onkyo TX-NR1007 Handleiding

13 November 2021

Handleiding Audio / video-ontvanger

Nieuwste handleidingen voor Audio / video-ontvanger