Liebherr ctn 3123 Handleiding

ctn 3123

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Liebherr ctn 3123 (-pagina- pagina's) in de categorie Koelen vriezen. Deze handleiding was nuttig voor 9 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/9
7081 885-01
Gebrauchsanweisung
Kühl-Gefrierkombination, NoFrost
Mode d'emploi
Combinés réfrigérateur-conlateur, NoFrost
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie, NoFrost
Operating instructions
Combined refrigerator-freezer, NoFrost
Istruzione d'uso
Combinazione frigo-congelatore, NoFrost
Manual de utilização
Combinado frigorífico-congelador, NoFrost
Instrucciones de manejo
Combinado frigorífico-congelador, NoFrost
D
GB
NL
F
P
I
E
TR
Kullaným Kýlavuzu
Soðutucu-Dondurucu-Kombinasyonu, NoFrost
CTN(esf) .... 0609
Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com
14
Botervak
Verplaatsbare plateaus
Typeplaatje
Stelpoten
Verplaatsbare opbergvakken
Groenteladen
Bedienings- en
controleelementen
Binnenverlichting
Vriesgedeelte
Afmetingen (mm)
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd
met twee personen uit en stel hem samen op.
Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog
vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiks-
aanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker
te zijn van een goede werking.
• Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de
stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar
pak de stekker vast.
Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door
de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien
anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan.
Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen.
Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat
goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koel-
circuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit
de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om
ergens bij te kunnen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met
fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet
over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door
een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het
gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvan-
kelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht
achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te
koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of
dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact
veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op
nadat u het uit het apparaat genomen hebt. Extreem lage tempera-
turen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken.
Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksda-
tum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hier-
door een voedselvergiftiging kunt oplopen.
Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen.
Voor het bedrijfsmatig koelen van levensmiddelen moeten de van
toepassing zijnde wettelijke voorschriften opgevolgd worden.
Het apparaat is niet geschikt voor opslag en koeling van medicijnen,
bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke onder de richtlijn
2007/47/EG voor medische hulpmiddelen vallende stoffen en produc-
ten. Misbruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opge-
slagen waren en het bederf daarvan leiden. Verder is het apparaat
niet geschikt voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.
Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare
drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat.
Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten
ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waar-
schuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de
tekst "Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus.
• Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
Deze gebruiksaanwijzing is voor verscheidene modellen geldig,
afwijkingen zijn daarom mogelijk.
Klimaatklasse
Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse
d.w.z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet
gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het appa-
raat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen
gebruikt:
Klimaatklasse Omgevingstemperaturen
SN + 10° tot + 32 °C
N + 16° tot + 32 °C
ST + 16° tot + 38 °C
T + 16° tot + 43 °C
Overzicht van apparaat en uitrusting
Aanwijzing m.b.t. afdanken
De verpakking is van recyclebare materialen gefabriceerd.
- Golfkarton/karton
- Voorgevormde delen van geschuimd polystyreen
- Folies van polyetheen
- Spanbanden van polypropeen
Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen -
verstikkingsgevaar door folies!
Breng a.u.b. de verpakking naar een officiële inzamelpunt.
Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle
materialen en moet gescheiden van het ongesor-
teerde afval worden afgevoerd.
Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek de
stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door
en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich
niet kunnen opsluiten.
Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van het
afgedankte apparaat niet wordt beschadigd.
Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het type-
plaatje.
Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig
gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende
voorschriften en wetten.
Flessendraagrooster
CTN 3153
CTNesf 3153
Dooiwaterafvoer
Verplaatsbare flessen-
en conservenhouder
Bergvak voor hoge
flessen

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Liebherr ctn 3123 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Liebherr
Categorie: Koelen vriezen
Model: ctn 3123