Electrolux A9OZPS1 Handleiding


Lees hieronder de đź“– handleiding in het Nederlandse voor Electrolux A9OZPS1 (16 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 147 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/16
Pizza Stone kit
2
CARE
• Before using it for the first time, wipe the stone with a cloth
dipped in hot water.
• Cooking residue can be removed with a knife or scraper.
• For regular cleaning, you can heat the stone and then clean
it with steel wool, and then wash in hot soapy water.
• Clean the pizza shovel with a damp cloth and leave to dry.
It may get stained or change colour, which has no eect on
its performance (do not soak in water - it will swell).
Clean it with sandpaper from time to time.
• Do not add grease or oil onto the pizza stone
• Lay the pizza stone onto an oven shelf.
• Place the shelf in the oven on the lowest shelf rung.
RECIPE FOR PIZZA DOUGH.
Recipe for 8 dough balls:
• 1 kg of flour
• 4 teaspoons of salt
• 1 cube of yeast
• 100 ml of water
• 500 ml of milk
• 50 ml of olive oil
Mix together the flour and salt, dilute the yeast in the water.
Mix all the ingredients together and knead the dough for 10
minutes until it is soft and smooth. Allow the dough to rise to
twice its initial size in a covered bowl. Split the dough into 8
equal portions, roll into balls and leave to rest a little.
Cooking times may vary depending on the thickness of
the dough and the temperature of the oven. For genuine
Neapolitan pizza, the dough should be thinned as much as
possible and baked for 12 - 14 min. at a temperature of 250
°C - 280 °C.
Garnish your pizza using your favorite toppings!
Using the pizza shovel, place the pizza onto the hot pizza
stone (dust the shovel with flour first).
HANDY TIPS.
The dough is ideal for freezing: after kneading, wrap the
dough balls individually in cling film and put in the freezer.
When thawed, allow the dough to rise. Preservation time: 3
months.
Do not leave the garnished pizza to rest on the shovel, as the
dough will moisten and fail to slide o the shovel.
ENTRETIEN
• Avant la première utilisation, essuyer la plaque avec un
chion imbibé d’eau chaude.
• Les résidus de cuisson peuvent être enlevés avec un
couteau ou un grattoir.
• Pour un nettoyage périodique, vous pouvez chauer la
plaque puis la nettoyer avec de la paille de fer.
• Essuyer ensuite la plaque avec un chion imbibé d’eau
chaude.
• Frotter la pelle avec un chion humide et la faire sécher à
l’air. Elle peut présenter des tâches ou des modifications de
couleur, ce qui ne nuit en aucune façon à sa fonctionnalité
(ne pas tremper dans l’eau - elle gonfle). De temps en
temps, la nettoyer avec du papier de verre.
• Ne pas répandre de graisse ou d'huile sur la plaque en
brique réfractaire.
• Poser la plaque en brique réfractaire pour pizzas sur la
grille retournée (déhenchement vers le haut).
• Insérer l’ensemble dans le four au niveau 1 (gradin le plus
bas).
RECETTE POUR PĂ‚TE A PIZZA
Recette pour 8 boules de pâte:
• 1 kg de farine
• 4 cuillères à café de sel
• 1 cube de levure
• 100 ml d'eau, 500 ml de lait
• 50 ml d'huile d'olive
Mélanger la farine et le sel, diluer la levure dans l’eau.
Mélanger tous les ingrédients et pétrir pendant 10 minutes
pour obtenir une pâte molle et souple. Laisser monter la pâte
jusqu'au double de son volume dans un récipient couvert.
Diviser la pâte en 8 portions égales, en faire des boules et
les laisser reposer un peu. Le temps de cuisson peut varier
en fonction de l’épaisseur de la pâte et de la température du
four. Pour une vraie pizza napolitaine, la pâte est abaissée
finement et cuite pendant 12 - 14 min. à une température
entre 250 °C - 280 °C.
Garnissez votre pizza de vos ingrédients préférés !
Poser la préparation culinaire à l’aide de la pelle sur la plaque
en brique réfractaire chaude (saupouder au préalable la pelle
de farine).
PETITS TRUCS.
La pâte se prête parfaitement à la congélation : après le
pétrissage, emballer les boules individuellement et les placer
dans le congélateur. Après décongélation, laisser monter la
pâte. Durée de conservation : 3 mois.
Ne pas laisser la pizza garnie reposer sur la pelle, la pâte
devenant humide risque de rester collée à la pelle.
FREN
3
PFLEGE
• Wischen Sie den Pizzastein vor dem ersten Gebrauch mit
einem warmen, nassen Tuch ab.
• Backreste können mit einem Messer oder Schaber entfernt
werden.
• Für die regelmäßige Reinigung können Sie den Pizzastein
im Backofen aufheizen und danach mit Stahlwolle reinigen.
• Anschließend mit einem warmen, nassen Tuch abwischen.
• Den Pizzaheber mit einem feuchtem Tuch abwischen
und zum Trocknen aufhängen. Es können Flecken oder
Verfärbungen auftreten, was die Funktionalität jedoch
nicht beeinträchtigt. (Nicht ins Wasser legen – quillt auf!)
Von Zeit zu Zeit mit Schleifpapier abschleifen.
• Fett und Öl nicht auf den Pizzastein gießen.
• Legen Sie den Pizzastein auf dem Ofenrost.
• Schieben Sie beides zusammen in den Backofen auf die
unterste Stufe.
PIZZATEIG-REZEPT
Rezept fĂĽr 8 Teigkugeln:
• 1 kg Mehl
• 4 TL Salz
• 1 Hefewürfel
• 100 ml Wasser
• 500 ml Milch
• 50 ml Olivenöl
Mehl und Salz mischen, die Hefe im Wasser auflösen.
Alle Zutaten zusammenfĂĽgen und 10 Min. lang zu einem
elastischen, weichen Teig kneten. In der SchĂĽssel zugedeckt
auf das Doppelte aufgehen lassen. Den Teig in 8 Portionen
teilen, diese zu Kugeln formen und nochmals etwas
ruhen lassen. Die Backdauer kann - je nach Teigdicke
und Backofentemperatur - variieren. Für die echte „Pizza
Napoletana“ wird der Teig sehr dünn ausgerollt und bei
250 °C - 280 °C mit einer Backzeit von 12-14 Minuten fertig
gebacken.
Belegen Sie Ihre Pizza mit Ihren Lieblingszutaten!
Legen Sie das Backgut mit dem Pizzaheber auf den heiĂźen
Pizzastein (Heber mit Mehl bestreuen).
PRAKTISCHE TIPPS.
Der Teig eignet sich ideal zum Einfrieren: Wickeln Sie die
Teigkugeln nach dem Kneten einzeln in Frischhaltefolie ein
und legen Sie sie in den Gefrierschrank. Lassen Sie den Teig
nach dem Auftauen gehen. Lagerdauer: 3 Monate.
Lassen Sie die belegte Pizza nicht auf dem Pizzaheber liegen
(der Teig wird feucht und rutscht deshalb nicht gut vom
Pizzaheber).
ONDERHOUD
• Voordat u de steen voor het eerst gaat gebruiken, neemt u
deze af met een in warm water gedoopt doekje.
• Bakresten kunnen met een mes of schraper worden
verwijderd.
• Als regelmatige reiniging kunt u de steen verwarmen en
vervolgens met staalwol reinigen. Neem de pizzasteen
vervolgens af met een in warm water gedoopt doekje.
• Schraap de schuif met een vochtig doekje en hang deze op
om te drogen.
• De schuif kan vlekjes of kleurveranderingen gaan vertonen,
maar dit heeft totaal geen eect op de juiste werking ervan
(maar laat de schuif niet in water weken, want dan gaat
deze uitzetten).
• Reinig de schuif van tijd tot tijd met schuurpapier.
• Zorg dat u geen vet of olie op de pizzasteen morst.
• Leg de pizzasteen op een ovenrek.
• Plaats het geheel op de onderste richel van de oven.
BASISRECEPT VOOR PIZZADEEG
Voor 8 deegballen:
• 1 kg bloem
• 4 theelepels zout
• 1 blokje gist
• 100 ml water
• 500 ml melk
• 50 ml olijfolie
Meng de bloem en het zout, en los de gist op in het water.
Meng alle ingrediënten en kneed het deeg 10 minuten
lang totdat het zacht en soepel is. Laat het deeg in een
afgedekte kom tot tweemaal zijn oorspronkelijke omvang
rijzen. Splits het deeg in 8 gelijke porties, rol er ballen van en
laat ze daarna even rusten. Afhankelijk van de dikte van het
deeg en de temperatuur van de oven kan de bereidingstijd
verschillen. Voor een echte pizza napoletana moet het deeg
zo dun mogelijk uitgerold zijn en 12-14 minuten worden
gebakken op een temperatuur van 250-280 °C.
Garneer uw pizza met uw favoriete toppings!
Strooi wat bloem op de schuif, en schuif de pizza op de hete
pizzasteen.
HANDIGE TIPS
Het deeg laat zich heel goed invriezen: Wikkel de deegballen
na het kneden per stuk in vershoudfolie en plaats ze in de
vriezer. Na ontdooiing moet u het deeg weer laten rijzen.
Houdbaarheid: 3 maanden. Laat de gegarneerde pizza niet
op de schuif zitten, want dan wordt het deeg vochtig en kunt
u het er niet meer afschuiven.
DE NL


Product specificaties

Merk: Electrolux
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: A9OZPS1

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Electrolux A9OZPS1 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Electrolux

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd