Sony HVL-F1000 Handleiding

Sony Accessoires HVL-F1000

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony HVL-F1000 (2 pagina's) in de categorie Accessoires. Deze handleiding was nuttig voor 45 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
Nederlands Polski
Właściwości
Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do aparatów cyfrowych z
gniazdem ACC lub gniazdem (lampa błyskowa), wyprodukowanych
przez firmę SONY.
Pozwala ono na robienie zdjęć aparatami cyfrowymi w ciemności lub przy
słabym oświetleniu. Jest ono wyposażone w system automatycznego
pomiaru.
Ostrzeżenie
Lampa nie może być używana z kamkorderami.
Czasami lampa może nie błysnąć, jeśli wyłącznik POWER jest ciągle
przełączany.
Jeśli lampę używa się w warunkach niskiej temperatury, sprawność
baterii spada, np. ilość błysków jest mniejsza niż w temperaturze
pokojowej (ok. 20°C), i wydłuża się czas ładowania. Zaleca się
przygotowanie nowych baterii. Zauważ jednak, że sprawność baterii,
która spadła z powodu niskiej temperatury, jest przywracana po
powrocie do temperatury pokojowej.
Nie zostawiaj i nie przechowuj lampy błyskowej w temperaturze
przekraczającej 40°C. Może to niekorzystnie wpłynąć na strukturę
wewnętrzną lampy (zwłaszcza latem nie zostawiaj lampy błyskowej w
samochodzie).
Czyszczenie
Zdejmij lampę błyskową z aparatu cyfrowego. Czyścić suchą miękką
ściereczką.
W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń, czyścić ściereczką
zamoczoną w roztworze łagodnego środka czyszczącego, następnie
wytrzeć suchą miękką ściereczką.
Nigdy nie stosuj silnych środków chemicznych, takich jak rozpuszczalnik
lub benzyna, gdyż niszczą powierzchnię.
W razie trudności
Symptom
Lampa błyskowa nie działa
Dane techniczne
Liczba przewodnia równowartość 28
Zalecana odległość 1 do 8 metrów
Ilość błysków ponad 200 (przy 20°C)
Wymiary ok. 68 × 95 × 92 mm (szer./wys./gł.)
(Części wystające nie są uwzględnione w wymiarach)
Ciężar ok. 190g
Załączone akcesoria szyna mocująca (1)
pokrowiec (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Identyfikacja części (patrz rys. A)
1Nasadka rozpraszająca
2Część błyskowa
3Miernik czasu naświetlenia
4Kabel
5Gniazdo ACC
6Osłona baterii
7Lampka READY
8Nakrętka mocująca
9Wyłącznik POWER
Instalacja baterii (patrz rys. B)
Użyj 4 baterii alkalicznych Sony AA. Lampa błyskowa może nie działać
prawidłowo jeśli inne baterie zostaną użyte.
1Zdejmij osłonę baterii.
2Włóż cztery baterie zgodnie z kierunkami zaznaczonymi
wewnątrz komory baterii.
3Załóż osłonę baterii.
Uwagi
Stosuj cztery baterie tego samego typu
Sprawdź bieguny 3 # baterii. Włożenie baterii niewłaściwymi biegunami
może powodować wycieki lub pęknięcia.
Mocowanie lampy błyskowej
(patrz rys. C)
1Odkręć nakrętkę mocującą zgodnie ze strzałką.
2Wsuń do przodu w stopkę przyłączeniową i mocno osadź.
Upewnij się, że lampa jest zwrócona częścią błyskową do przodu.
3Dokręć nakrętkę mocującą zgodnie ze strzałką.
Jeśli posiadasz aparat cyfrowy bez stopki przyłączeniowej, użyj
szyny mocującej (w wyposażeniu). Przykręć szynę przyłączeniową
do aparatu cyfrowego do otworu przeznaczonego do montowania
statywu.
1Odkręć nakrętkę mocującą zgodnie ze strzałką.
2Wsuń do przodu w stopkę przyłączeniową i mocno osadź.
Upewnij się, że lampa jest zwrócona częścią błyskową do przodu.
Stopka przyłączeniowa obraca się. Przekręć lampę błyskową w
żądanym kierunku.
3Dokręć nakrętkę mocującą zgodnie ze strzałką.
Podłączanie kabla (patrz rys. D)
1Podłącz kabel biegnący od lampy błyskowej do gniazda ACC
lub do gniazda (lampa błyskowa) aparatu cyfrowego.
2Włóż kabel w zacisk aby go zamocować.
Środek zaradczy
Upewnij się, że kabel biegnący od lampy błyskowej jest
prawidłowo podłączony do gniazda ACC lub do gniazda
(lampa błyskowa) aparatu cyfrowego.
Upewnij się, że wyłącznik POWER lampy błyskowej jest
w pozycji ON.
Upewnij się, że dyskietka i “Memory Stick” są w swoich
gniazdach.
Jeśli lampka READY nie świeci się (na pomarańczowo),
sprawdź jeszcze raz w niniejszej instrukcji informacje na
temat lampki READY.
Lampa nie błyska, jeśli obiekt jest jasny, a aparat cyfrowy
jest w trybie auto (bez wyświetlenia) redukcji czerwonych
oczu. Aby wymusić błysk gdy obiekt jest jasny, naciśnij
przycisk lampy błyskowej aparatu cyfrowego.
Zwróć się do dealera Sony (serwisu sprzętu Sony).
Kenmerken
Dit apparaat is speciaal bestemd voor SONY digitale fotocamera’s met een
ACC aansluiting of een (flits) aansluiting.
Deze flitslamp stelt u in staat foto’s te nemen met uw digitale fotocamera bij
weinig licht of fel tegenlicht. De flitser is voorzien van een automatische
lichtmeter.
Waarschuwingen
Deze flitser is niet geschikt voor gebruik met een camcorder.
Het flitsen kan wel eens mis gaan als de POWER schakelaar te vaak
achtereen wordt in- en uitgeschakeld.
Bij gebruik van de flitser onder koude omstandigheden kan de
gebruiksduur van de batterij afnemen. Zo zal bijvoorbeeld het aantal
flitsen teruglopen tot minder dan bij kamertemperatuur (rond de 20°C)
en zal het opladen langer duren. Het is aanbevolen voldoende verse
batterijen bij de hand te houden. Overigens zullen ook de batterijen
waarvan de prestaties door de kou zijn afgenomen wel weer naar
behoren werken wanneer u ze bij kamertemperatuur gebruikt.
Leg de flitser niet neer en bewaar deze niet op plaatsen waar de
temperatuur tot boven de 40°C kan oplopen. Dit zou schade aan het
inwendige van de flitslamp kunnen veroorzaken. (Laat bijvoorbeeld ’s
zomers nooit de flitser achter in een afgesloten auto die in de zon
geparkeerd staat.)
Reinigen
Verwijder de flitser van de digitale fotocamera. Daarna kunt u de flitser
schoon vegen met een zachte droge doek.
Hardnekkig vuil kunt u verwijderen met een doek die u licht bevochtigt
met wat mild zeepsop, om vervolgens het apparaat grondig na te drogen
met een zachte droge doek.
Gebruik nooit chemische middelen of vluchtige stoffen als benzine of tri,
want die kunnen de afwerking aantasten.
Verhelpen van storingen
Probleem
De flitser werkt niet.
Technische gegevens
Richtgetal Gelijk aan 28
Aanbevolen flitsafstand 1 tot 8 meter
Aantal flitsen Meer dan 200 keer (bij 20°C)
Afmetingen (b/h/d) Ca. 68 × 95 × 92 mm
(zonder uitstekende onderdelen en knoppen)
Gewicht Ca. 190 gram
Bijgeleverd toebehoren Accessoireschoen-beugel (1)
Draagetui (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.
Bedieningsorganen (Zie afb. A)
1Groothoek-flitsdiffusor
2Flitskop
3 Belichtingsmeter
4Aansluitsnoer
5Accessoire-aansluiting (ACC)
6Batterijdeksel
7Flitsklaarlampje (READY)
8Borgring
9Aan/uit-schakelaar (POWER)
Batterijen inleggen (Zie afb. B)
Gebruik vier Sony R6 (AA-formaat) alkali-batterijen. Met andere batterijen
kan de flitser niet altijd goed werken.
1Open het batterijdeksel.
2Leg vier batterijen in het batterijvak, in de daarin aangegeven
richting.
3Sluit het batterijdeksel.
Opmerkingen
Gebruik altijd vier batterijen van precies hetzelfde type.
Let goed op dat de batterijen met de 3 en # polen in de juiste richting
liggen. Batterijen die verkeerd-om liggen kunnen al gauw gaan lekken of
openbarsten.
De flitser aanbrengen (Zie afb. C)
1Draai de borgring in de richting van de pijl los.
2Schuif de flitser naar voren op de accessoireschoen tot deze
stevig vast zit.
Zorg dat de flitskop recht naar voren gericht is.
3Draai de borgring in de richting van de pijl vast.
Als uw digitale fotocamera geen accessoireschoen heeft, gebruik dan
de (bijgeleverde) accessoireschoen-beugel. Bevestig de beugel met
de schroef in de statiefschroefgang van de digitale fotocamera.
1Draai de borgschroef in de richting van de pijl vast.
2Schuif de flitser naar voren op de accessoireschoen van de
beugel tot deze stevig vast zit.
Zorg dat de flitskop naar voren gericht is.
Deze accessoireschoen is draaibaar. Na het vastmaken kunt u de
flitser in elke gewenste richting draaien.
3Draai de borgring in de richting van de pijl vast.
Het snoer aansluiten (Zie afb. D)
1Verbind het aansluitsnoer van de flitser met de ACC aansluiting
of de (flits) aansluiting van de digitale fotocamera.
2Druk het snoer tussen de klemmetjes zodat het niet in de weg
zit of los kan raken.
Oplossing
Zorg dat het snoer van de flitser stevig is aangesloten op
de ACC aansluiting of de (flits) aansluiting van de
digitale fotocamera.
Zet de POWER schakelaar van de flitser op ON.
Zorg dat er een diskette en een “Memory Stick” in de
digitale fotocamera zijn aangebracht.
Als het READY lampje niet (oranje) blijft branden,
controleer dan de betekenis van wat het READY lampje
wel aangeeft, verderop in deze gebruiksaanwijzing.
De lamp zal niet flitsen wanneer het onderwerp helder
verlicht is terwijl de digitale fotocamera in de
automatische stand (zonder aanduiding) of de stand voor
het voorkomen van rode ogen staat. Om te zorgen dat de
lamp wel flitst, ook als het onderwerp helder verlicht is,
drukt u op de flitstoets van de digitale fotocamera.
Neem contact op met een Sony dealer (of Sony
onderhoudsdienst).
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Manual de instrucciones
3-868-194-24(1)
HVL-F1000
Sony Corporation © 2002 Printed in Japan
Flash
A
B
CFlitskop
Część błyskowa
Sección de destello
2Accessoireschoen
Stopka
przyłączeniowa
Zapata para
accesorios
3Borgring
Nakrętka mocująca
Mando
1Borgschroef
Śruba
Mando
2Accessoireschoen
Stopka przyłączeniowa
Zapata para accesorios
3Borgring
Nakrętka
mocująca
Mando
1
2
3
4
7
6
5
8
9
1
2
+
+
+
+
3
D
1Aansluitsnoer
Kabel
Cable
2Aansluitsnoer
Kabel
Cable
1Borgring
Nakrętka mocująca
Mando
Español
Características
Este flash es para utilizarse exclusivamente con cámaras digitales provistas
de terminal ACC o terminal para flash ( ) fabricadas por Sony.
El flash le permitirá fotografiar con cámaras digitales en la obscuridad o en
condiciones de contraluz. También dispone de un sistema de medición
automática.)
Precauciones
El flash no podrá utilizarse con videocámaras.
Si acciona repetidamente el interruptor POWER, es posible que se
produzca el disparo accidental.
Cuando utilice el flash a baja temperatura, el rendimiento de la batería se
reducirá. Por ejemplo, el número de disparos será inferior al de la
temperatura ambiental normal (unos 20°C), y el tiempo de carga
aumentará. Le recomendamos que prepare pilas nuevas. Sin embargo,
tenga en cuenta que aunque el rendimiento de las pilas se reduzca debido
a la baja temperatura, éste se recuperará cuando vuelva a la temperatura
ambiental normal.
No deje ni guarde el flash a temperaturas superiores a 40°C. Si lo hiciese,
se podría afectar adversamente la estructura interna del flash.
(En especial, tenga cuidado de no dejar el flash en automóviles durante el
verano.)
Limpieza
Retire el flash de la cámara digital. Limpie el flash con un paño suave.
En el caso de manchas difíciles, utilice un paño suavemente humedecido en
una solución poco concentrada de detergente, y después frote con un paño
suave.
No utilice nunca disolventes fuertes, como diluidor de pintura o bencina, ya
que podría dañar el acabado de la superficie.
Solución de problemas
Síntoma
El flash no trabaja.
Especificaciones
Número de guía Equivalente a 28
Distancia 1 a 8 m
recomendada
Número de disparos Más de 200 (a 20°C)
Dimensiones Unos 68 × 95 × 92 mm (an/aal/prf)
(En las dimensiones no se incluyen las partes salientes.)
Masa Aproximadamente 190 g
Accesorios Zapata para accesorios (1)
suministrados Funda de transporte (1)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Identificación de las partes
(Consulte la figura A)
1Panel para gran angular
2Sección de destello
3Exposímetro
4Cable
5Toma para accesorios (ACC)
6Cubierta de las pilas
7Lámpara de flash dispuesto (READY)
8Mando
9Interruptor de alimentación (POWER)
Instalación de las pilas
(Consulte la figura B)
Utilice cuatro pilas alcalinas AA Sony. Si utilizase otras pilas, el flash podría
no funcionar correctamente.
1Abra la cubierta de las pilas.
2Inserte las cuatro pilas en el sentido indicado en el interior del
compartimiento para las mismas.
3Cierre la cubierta de las pilas
Notas
Cerciórese de utilizar cuatro pilas del mismo tipo.
Cerciórese de confirmar los polos 3 y # de las pilas. Si insertase las pilas
con los polos erróneamente insertados, podría fugarse su electrólito, o
éstas podrían romperse.
Montaje del flash (Consulte la figura C)
1Gire el mando en el sentido de la flecha.
2Deslice el flash en la zapata para accesorios hacia la parte
delantera, y móntelo firmemente.
Cerciórese de que la sección de destello quede encarada hacia delante.
3Para apretar el flash, gire el mando en el sentido de la flecha.
Si posee una cámara digital sin zapata para accesorios, utilice el
adaptador para zapata (suministrado). Monte el adaptador para
zapata en el orificio roscado para trípode de la cámara digital.
1Para apretar el flash, gire el mando en el sentido de la
flecha.
2Deslice el flash en la zapata para accesorios hacia la parte
delantera, y móntelo firmemente.
Cerciórese de que la sección de destello quede encarada hacia
delante.
Esta zapata para accesorios es giratoria. Oriente el flash en el
sentido deseado.
3Para apretar el flash, gire el mando en el sentido de la
flecha.
Conexión del cable (Consulte la figura D)
1Conecte el cable del flash en el terminal ACC o en el terminal
para flash ( ) de la cámara digital.
2Inserte el cable entre las uñas para encajarlo en su lugar.
Solución
Cerciórese de que el cable del flash esté firmemente
conectado en el terminal ACC o en el terminal para flash
() de la cámara digital.
Cerciórese de que el interruptor POWER esté en ON.
Cerciórese de que en cada ranura haya un disquete y un
“Memory Stick”.
Si la lámpara READY (anaranjada) no está encendida,
compruébela de nuevo de acuerdo con este Manual de
instrucciones.
El flash no se disparará si el motivo está bien iluminado
con la cámara digital en el modo automático (sin
visualización) con reducción del efecto de ojos rojos. Para
disparar a la fuerza el flash, cuando el motivo esté bien
iluminado, presione el botón del flash de la cámara
digital.
Póngase en contacto con su proveedor Sony (Centro de
reparaciones Sony).
Nederlands Polski
E
1
2
3
4
5, 6
F
Belichtingsmeter
Miernik czasu
naświetlenia
Exposímetro
GIndirect flitsen
Błysk odbity włączony
Flash de rebote
activado
H
Direct flitsen
Błysk odbity wyłączony
Flash de rebote
desactivado
1, 2 Invalshoek
Kąt padania
Ángulo de
incidencia Uitvalshoek
Kąt odbicia
Ángulo de reflexión
1
2
Groothoek-
flitsdiffusor
Nasadka
rozpraszająca
Panel para gran
angular
De flitser gebruiken (Zie afb. E)
De afbeeldingen tonen als voorbeeld een digitale fotocamera met
accessoireschoen. Zie voor een gedetailleerde beschrijving tevens de
gebruiksaanwijzing van de digitale fotocamera.
1Schuif de POWER schakelaar van de digitale fotocamera naar
rechts (ON) om het apparaat in te schakelen.
2Zet de PLAY/STILL/MOVIE schakelaar van de digitale
fotocamera in de STILL stand.
(De flitser zal niet werken in de PLAY of MOVIE stand.)
3Druk op de flitstoets van de digitale fotocamera zodat de flits-
aanduiding oplicht.
Bij elke druk op de flitstoets verandert de aanduiding in de
onderstaande volgorde.
AUTO (geen aanduiding) t Rode-ogen reducties t
Vaste invulflits t Geen flits
4Zet de POWER schakelaar van de flitser op ON.
Deze flitser kan niet tegelijk met de ingebouwde flitslamp van de
digitale fotocamera worden gebruikt.
Het opladen van de flitser begint en het READY lampje en de FLASH
toets van de digitale fotocamera gaan knipperen (oranje).
Het opladen van de flitser kan tien seconden of langer duren.
Zodra de flitser gebruiksklaar is, zullen het READY lampje en de
FLASH toets van de digitale fotocamera stoppen met knipperen en
blijven branden (oranje).
Naarmate de batterijen leeg raken, zal het opladen van de flitser
langer duren. Als de flitser nog niet flitsklaar is na ongeveer 40
seconden opladen, gaan het READY lampje en de FLASH toets van
de digitale fotocamera knipperen (rood). Vervang dan de batterijen
door nieuwe.
5Richt de digitale fotocamera op uw onderwerp en stel daarop
scherp.
6Druk de sluitertoets van de digitale fotocamera licht in om het
beeld te controleren.
Als het in orde is, drukt u de sluitertoets stevig in.
De ontsteking van de flitser is gekoppeld aan de sluitertoets.
Zodra u de sluitertoets loslaat, begint weer het opladen van de flitser.
De hoek van de flitskop verstellen
(Zie afb. F)
De flitskop is kantelbaar, van 5° omlaag tot 90° recht omhoog. Gebruik de
flitser met de flitskop in een van de vaste klikstanden, 5° omlaag,
horizontaal, 45°, 60°, 75° of 90° omhoog gericht.
De 5° omlaag gerichte stand dient voor zeer nabije onderwerpen op 2
meter of minder van de camera, mits het licht voldoende gespreid kan
worden rond de voet van het onderwerp.
Opmerkingen
De aanbevolen flitsafstand bedraagt van 1 tot 8 meter. (De flitser heeft
een automatisch traploos lichtmeetsysteem.)
Tijdens het fotograferen mag u de belichtingsmeter van de flitser niet met
uw vingers e.d. afdekken. Anders kan de flitser de afstand tot uw
onderwerp niet bepalen en kan dan niet de juiste hoeveelheid flitslicht
leveren.
Indirect flitsen met lichtweerkaatsing
(Zie afb. G)
Als er achter uw onderwerp een wand of een soortgelijk reflecterend
oppervlak is, kunt u de flitskop beter op een wit plafond of een zijwand
richten, om uw onderwerp indirect te belichten met het weerkaatste licht.
Aangezien het weerkaatste, diffuse licht van een veel breder gebied komt
dan het directe flitslicht, verkrijgt u door indirect flitsen een veel zachter,
natuurlijker effect, zonder scherpe slagschaduwen.
1Stel de hoek van de flitskop zo in dat de invalshoek van het
licht op het reflecterende oppervlak gelijk is aan de uitvalshoek
van het oppervlak naar uw onderwerp.
De flitsafstand is hierbij gelijk aan de totale afstand van de flitser tot het
reflecterende oppervlak plus de afstand van het oppervlak tot uw
onderwerp.
2Druk op de sluitertoets van de digitale fotocamera.
Opmerkingen
Als het reflecterende oppervlak vlak naast uw onderwerp is, zodat de
hoek van het weerkaatste licht te klein wordt, zal uw onderwerp zowel
direct als indirect belicht worden, hetgeen meestal niet de juiste
belichting zal geven.
Kies voor het indirect flitsen een helder wit, sterk reflecterend oppervlak.
Met een gekleurd oppervlak kan uw onderwerp een onnatuurlijke kleur
krijgen. En als het oppervlak onvoldoende licht weerkaast, wordt de
opname-afstand hierdoor nogal beperkt.
De groothoek-flitsdiffusor
aanbrengen (Zie afb. H)
Gebruik de groothoek-flitsdiffusor wanneer u opnamen maakt met op de
camera een groothoek-voorzetlens. De groothoek-flitsdiffusor spreidt het
flitslicht voor een bredere opnamehoek. (De maximale helderheid neemt
iets af wanneer u de groothoek-flitsdiffusor gebruikt.)
1Schuif de groothoek-flitsdiffusor voorzichtig bovenuit de
flitskop.
2Klap de groothoek-flitsdiffusor omlaag tot voor het flitsvenster
en druk het paneel voorzichtig aan tot het vastklikt.
Doe het omgekeerde om de groothoek-flitsdiffusor weer in de flitskop
terug te schuiven.
Als de groothoek-flitsdiffusor
losraakt (Zie afb. I)
1Steek een scharnierpunt van de groothoek-flitsdiffusor in de
opening in de benedenhoek van het flitsvenster, met de
geribbelde kant van de groothoek-flitsdiffusor naar boven
gericht.
2Steek de tweede scharnierpunt in de andere opening vooraan
het flitsvenster.
Wat de lichtsignalen van het READY
lampje betekenen
Wanneer het lampje knippert (oranje)
De flitser wordt opgeladen. U kunt nu nog niet flitsen.
Wanneer het lampje blijft branden (oranje)
De flitser is gebruiksklaar. (De lamp zal echter niet flitsen als het
onderwerp helder verlicht is en de digitale fotocamera staat ingesteld op
de niet-flitsen stand, de rode-ogen reductiestand of de automatische
stand.)
Wanneer het lampje snel knippert (rood)
De batterijen zijn leeg.
Vervang alle batterijen door nieuwe. (Soms zal het opladen langer
duren, als de flitser geruime tijd niet gebruikt is. In dat geval zet u de
aan/uit-schakelaar weer op ON.)
Wanneer het lampje langzaam knippert (rood)
Er is iets mis met de gegevensoverdracht van en naar de digitale
fotocamera.
Maak het aansluitsnoer los en sluit het opnieuw aan.
Wanneer het READY lampje helemaal niet brandt (maar de
POWER schakelaar wel op ON staat)
Het aansluitsnoer is niet stevig is aangesloten op de ACC aansluiting of
de (flits) aansluiting.
Zorg dat het aansluitsnoer stevig vast zit.
De PLAY/STILL/MOVIE schakelaar van de digitale fotocamera staat
niet in de STILL stand.
Zet de schakelaar in de STILL stand.
POWER
PLAY
MOVIE
STILL
90˚ 75˚ 60˚
45˚
Flitsklaarlampje
(READY)
Lampka READY
Lámpara de
flash dispuesto
(READY)
Español
Używanie lampy błyskowej
(patrz rys. E)
Aparat cyfrowy ze stopką przyłączeniową jest tutaj użyty tylko
przykładowo. Sprawdź w instrukcji obsługi aparatu cyfrowego każdą ze
szczegółowych operacji.
1Przesuń przełącznik POWER aparatu cyfrowego w prawo w
pozycję ON.
2Ustaw przełącznik PLAY/STILL/MOVIE aparatu cyfrowego w
pozycję STILL.
(Lampa błyskowa nie działa w trybach PLAY lub MOVIE).
3 Naciśnij przycisk lampy błyskowej aparatu cyfrowego aby
oświetlić wskaźnik lampy błyskowej.
Każde naciśnięcie przycisku lampy błyskowej zmienia wskazania w
następującej kolejności.
AUTO (bez wyświetlenia) t Redukcja czerwonych oczu t Błysk
wymuszony t Błysk niedozwolony
4Przesuń przełącznik POWER lampy błyskowej w pozycję ON.
Lampa błyskowa i lampa błyskowa wbudowana w aparat cyfrowy nie
mogą być użyte równocześnie.
Lampa zaczyna się ładować, a lampka READY i przycisk FLASH
aparatu cyfrowego zaczynają migać (na pomarańczowo).
Ładowanie trwa 10 sek. lub dłużej.
Gdy lampa jest gotowa do błysku, lampka READY i przycisk FLASH
aparatu cyfrowego przestają migać i świecą (na pomarańczowo).
Gdy baterie wyczerpują się, ładowanie lampy trwa dłużej. Jeśli lampa
błyskowa nie jest gotowa do błysku w ciągu ok. 40 sekund od chwili
rozpoczęcia ładowania, lampka READY i przycisk FLASH aparatu
cyfrowego zaczynają migać (na czerwono). Wymień baterie na nowe.
5Skieruj aparat cyfrowy na obiekt i zogniskuj.
6Delikatnie naciśnij spust migawki aparatu cyfrowego aby
zweryfikować obraz.
Naciśnij mocno spust migawki.
Błysk lampy jest sprzężony ze spustem migawki.
Gdy zwolnisz spust migawki, lampa zaczyna się ponownie ładować.
Kąt obrotu części błyskowej
(patrz rys. F)
Część błyskowa obraca się 5° w dół i 90° w górę. Ustawiaj część
błyskową w określonych pozycjach, 5° w dół i 45°, 60°, 75° i 90° w górę.
5° w dół jest stosowane, gdy fotografowany obiekt jest w odległości 2m
lub mniejszej, i światło błyskowe może się wystarczająco rozproszyć
wokół podstawy obiektu.
Uwagi
Zalecana odległość dla lampy błyskowej wynosi ok. 1 do 8 metrów
(bezstopniowy automatyczny system pomiaru).
Podczas robienia zdjęcia nie zakrywaj czujnika pomiarowego na lampie
np. palcami. Uniemożliwisz pomiar odległości od obiektu, a także
kontrolę intensywności oświetlenia.
Fotografowanie w świetle odbitym
(patrz rys. G)
Jeśli za obiektem jest ściana lub coś podobnego, skieruj część błyskową w
stronę białego sufitu lub sciany, aby oświetlić obiekt światłem odbitym.
Ponieważ światło odbite rozprasza się szeroko wokół obiektu, możesz
stworzyć łagodniejszy obraz z mniejszą ilością cieni na obiekcie oraz
ścianie.
1Ustaw część błyskową pod takim kątem do powierzchnii
odbijającej, że kąt padania i kąt odbicia są równe.
Odległość od fotografowanego obiektu jest całkowitą odległością
uzyskaną przez dodanie odległości od części błyskowej do
powierzchnii odbijającej i odległości od powierzchnii odbijającej do
obiektu.
2Naciśnij spust migawki aparatu cyfrowego.
Uwagi
Mały kąt odbicia światła sprawia, że światło bezpośrednie oświetla
obiekt razem ze światłem odbitym, powodując nierównomierne
oświetlenie.
Wybierz powierzchnię odbijającą, która jest jak najbardziej biała, o dużej
odbijalności światła. Nie można uzyskać prawidłowej kolorystyki przy
świetle odbitym od powierzchnii innej niż biała. Także mała odbijalność
światła skraca efektywny zasięg fotografowania.
Zakładanie nasadki rozpraszającej
(patrz rys. H)
Stosuj nasadkę rozpraszającą gdy używasz szerokokątnego obiektywu
konwersyjnego. Nasadka rozpraszająca zwiększa kąt błysku lampy. (Gdy
nasadka rozpraszająca jest założona, maksymalna moc światła spada).
1Delikatnie wysuń nasadkę rozpraszającą.
2 Opuść nasadkę rozpraszającą na część błyskową następnie
delikatnie naciśnij nasadkę aż do usłyszenia odgłosu
zatrzasku.
Postępuj zgodnie z powyższą procedurą aby nasadka rozpraszająca
powróciła do swojej oryginalnej pozycji.
Jeżeli nasadka rozpraszająca jest
odłączona (patrz rys. I)
1Włóż jedną nóżkę nasadki rozpraszającej w otwór na
urządzeniu, skierowując nierówną powierzchnię nasadki ku
górze.
2Umocuj drugą nóżkę nasadki w drugim otworze na urządzeniu.
Różne stany lampki READY
Gdy miga (na pomarańczowo)
Ładowanie lampy. Błysk jest niemożliwy.
Gdy świeci (na pomarańczowo)
Lampa jest gotowa do błysku. (Lampa nie błyska jeśli obiekt jest jasny, a
aparat cyfrowy jest w jednym z trybów: Błysk niedozwolony, Redukcja
czerwonych oczu lub Auto.)
Gdy miga szybko (na czerwono)
Baterie się wyczerpują.
Wymień baterie na nowe. (Ładowanie trwa dłużej jeśli lampa nie była
używana przez dłuższy czas. W takim wypadku ponownie włącz
lampę.)
Gdy miga wolno (na czerwono)
Wystąpił błąd komunikacji z aparatem cyfrowym.
Odłącz i podłącz kabel.
Gdy lampka READY się nie świeci (wyłącznik POWER w pozycji ON)
Kabel nie jest prawidłowo podłączony do gniazda ACC lub do gniazda
(lampa błyskowa).
Podłącz prawidłowo.
Przełącznik PLAY/STILL/MOVIE nie jest w pozycji STILL.
Ustaw w pozycję STILL.
Utilización del flash
(Consulte la figura E)
Para fines de ilustración, aquí se utiliza una cámara digital con zapata para
accesorios. Con respecto a cada operación detallada, consulte el Manual de
instrucciones de la cámara digital.
1Deslice el interruptor POWER de la cámara digital hacia la
derecha para conectar la alimentación (ON).
2Ponga el selector PLAY/STILL/MOVIE de la cámara digital en
STILL.
(El flash no funcionará en los modos PLAY ni MOVIE.)
3Presione el botón del flash de la cámara digital para hacer que
la indicación del flash.
Cada vez que presione el botón del flash, la indicación cambiará en el
orden siguiente.
AUTO (sin visualización) t Reducción del efecto de ojos rojos t
Disparo forzado t Flash desactivado
4Ponga el interruptor POWER del flash en ON.
Este flash y el flash incorporado en la cámara digital no podrán
utilizarse simultáneamente.
El flash comenzará a cargarse, y la lámpara READY y el botón
FLASH de la cámara digital comenzarán a parpadear (color
anaranjado).
La carga tardará diez segundos o más.
Cuando el flash esté listo para dispararse, la lámpara READY y el
botón FLASH dejarán de parpadear y permanecerán encendidos
(color anaranjado).
Cuando las pilas se debiliten, el flash tardará más en cargarse. Si el
flash no queda listo para dispararse después de unos 40 segundos, la
lámpara READY y el botón FLASH de la cámara digital comenzarán
a parpadear (color rojo). Reemplace las pilas por otras nuevas.
5Apunte la cámara digital hacia el motivo y enfoque.
6Presione ligeramente el disparador de la cámara digital para
comprobar la imagen.
Presione a fondo el disparador.
El destello del flash está sincronizado con el disparador.
Cuando suelte el disparador, el flash comenzará a recargarse.
Ángulo de giro de la sección de
destello (Consulte la figura F)
La sección de destello puede girar de 5° hacia abajo hasta 90° hacia arriba.
Utilice la sección de destello en las posiciones fijas, 5° hacia abajo, y 45°,
60°, 75°, y 90° hacia arriba.
La posición de 5° hacia abajo se utiliza para fotografiar a una distancia de
2 metros o menos, y el destello podrá esparcirse suficientemente
alrededor de la parte inferior del motivo.
Notas
La distancia recomendada para utilizar el flash es de 1 a 8 metros
(sistema exposímetro automático sin graduación).
Durante la fotografía, no cubra el sensor del exposímetro ni el flash con
sus dedos, por ejemplo. Si lo hiciese, el flash no podría detectar la
distancia hasta el motivo y no controlaría la intensidad del destello.
Fotografía con flash de rebote
(Consulte la figura G)
Si hay una pared o algo similar detrás del motivo, oriente la sección de
destello hacia un techo o una pared de color blanco para iluminar el motivo
utilizando iluminación reflejada.
Como la iluminación reflejada se esparce alrededor del motivo sobre un
área amplia para iluminarlo, podrá crear imágenes más suaves con menos
sombras en el motivo y en la pared.
1Decida la orientación de la sección de destello de forma que el
ángulo de incidencia y el de reflexión en la superficie sean
iguales.
La distancia de destello será la total obtenida al sumar la distancia
desde la sección de destello a la superficie de reflexión y la distancia de
tal superficie al motivo.
2Presione el disparador de la cámara digital.
Notas
Un ángulo pequeño de flash de rebote hará que el destello incida
directamente en el motivo junto con la luz reflejada, lo que resultará en
iluminación desigual.
Elija una superficie de reflexión que sea prácticamente blanca y posea
gran reflectancia. El colorido correcto no podrá obtenerse con superficies
de reflexión que no sean blancas. Además, si la reflectancia es baja, se
acortará la distancia efectiva de fotografiado.
Montaje del panel para gran angular
(Consulte la figura H)
Utilice el panel para gran angular cuando utilice un objetivo de conversión
para gran angular. El panel para gran angular amplía el ángulo de
iluminación del flash. (Con el panel para gran angular montado, la
intensidad máxima de iluminación se reducirá.)
1Extraiga suavemente el panel para gran angular.
2Tire del panel para gran angular hacia abajo hasta el lado de la
sección de destello, y después presione suavemente el panel
para gran angular hasta que chasquee..
Para devolver el panel para gran angular a su posición original, realice
el procedimiento inverso.
Si el panel para gran angular se
desprende
(Consulte la figura I)
1Inserte un saliente del panel para gran angular en el orificio de
la unidad encarando la superficie desigual del mismo hacia
arriba.
2Fije el otro saliente del panel para gran angular en el otro
orificio de la unidad.
Significado de los estados de la
lámpara READY
Cuando esté parpadeando (color anaranjado)
El flash estará cargándose. No podrá dispararse.
Cuando esté encendida (color anaranjado)
El flash estará listo para dispararse. (El flash no destellará si el motivo
está bien iluminado con la cámara digital en el modo de flash
desactivado, el modo de reducción del efecto de ojos rojos, o el modo
automático.)
Cuando esté parpadeando rápidamente (color rojo)
Las pilas estarán débiles.
Reemplácelas por otras nuevas. (La carga tardará más si no ha utilizado
el flash durante mucho tiempo. En este caso, vuelva a poner en ON el
interruptor POWER.)
Cuando esté parpadeando lentamente (color rojo)
Se habrá producido un error de comunicación con la cámara digital.
Desconecte y vuelva a conectar el cable.
Cuando la lámpara READY no esté encendida (con el
interruptor POWER en ON)
El cable no estará correctamente conectado en el terminal ACC o en el
terminal para el flash ( ).
Conéctelo correctamente.
El selector PLAY/STILL/MOVIE no está ajustado a STILL.
Póngalo en STILL.
I
Geribbeld oppervlak
Nierówna powierzchnia
Superficie desigual


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Accessoires
Model: HVL-F1000
Kleur van het product: Zwart
Gewicht: 190 g
Ondersteund aantal accu's/batterijen: 4
Kleurtemperatuur: 5500 K
Afmetingen (B x D x H): 68 x 95 x 22 mm
Type batterij: AA
Belichtingshoek (horizontaal): 60 °
Belichtingshoek (vertikaal): 40 °

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony HVL-F1000 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Accessoires Sony

Sony

Sony SU-RG11S Handleiding

21 December 2022
Sony

Sony SPK-SC100 Handleiding

20 December 2022
Sony

Sony MPK-THHB Handleiding

20 December 2022
Sony

Sony VPS-80DS Handleiding

17 December 2022
Sony

Sony NP-FX110 Handleiding

9 December 2022
Sony

Sony LCS-VCB Handleiding

5 December 2022
Sony

Sony PCK-LM14 Handleiding

3 December 2022
Sony

Sony MPK-HSR1 Handleiding

29 November 2022
Sony

Sony VAD-WB Handleiding

25 November 2022
Sony

Sony MPK-PEA Handleiding

22 November 2022

Handleiding Accessoires

Nieuwste handleidingen voor Accessoires