Miele T8957WP Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Miele T8957WP (63 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 241 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/63
Gebruiksaanwijzing voor de
warmtepompdroger
T 8957 WP
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u de droogautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat. M.-Nr. 07 609 050
nl - NL
Wat doen wij met
. . . het verpakkingsmateriaal?
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade.
Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen
omdat dit het milieu relatief weinig be-
last en kan worden hergebruikt.
Door hergebruik van verpakkingsmate-
riaal wordt er op grondstoffen bespaard
en wordt er minder afval geproduceerd.
Uw vakhandelaar neemt de verpakking
over het algemeen terug.
. . . een afgedankt apparaat?
Oude elektrische en elektronische ap-
paraten bevatten vaak nog waardevolle
materialen.
Ze bevatten echter ook schadelijke
stoffen die nodig zijn geweest om de
apparaten goed en veilig te laten functi-
oneren.
Wanneer u uw oude apparaat bij het
gewone afval doet of er op een andere
manier niet goed mee omgaat, kunnen
deze stoffen schadelijk zijn voor de ge-
zondheid en het milieu.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elek-
tronische apparatuur.
Vraag uw handelaar indien nodig om
inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen wor-
den opgeslagen.
Tips om energie te besparen
Voorkom dat de droogprogramma's
meer energie verbruiken en langer du-
ren dan nodig is en wel door de volgen-
de maatregelen.
^Centrifugeer het wasgoed voordat u
het gaat drogen met een zo hoog
mogelijk toerental in de wasauto-
maat.
Zo bespaart u bij het drogen ca.
20 % energie en tijd, wanneer u bijv.
met 1600 omw/min centrifugeert in
plaats van met 1000 omw/min.
^Benut voor ieder droogprogramma
de maximale beladingscapaciteit van
de trommel.
Zie hiervoor het hoofdstuk: "Program-
ma-overzicht".
Het energieverbruik is dan, vergele-
ken met de totale hoeveelheid was-
goed, het gunstigst.
^Zorg ervoor dat de temperatuur in het
vertrek waar de droger staat niet te
hoog is.
Wanneer er nog meer apparaten in
het vertrek zijn die warmte afgeven,
schakel deze dan uit of ventileer het
vertrek goed.
^Reinig de zeefvlakken van de plui-
zenfilters iedere keer nadat u de
droogautomaat heeft gebruikt.
^Reinig de fijnfilters wanneer daar in
het display een melding over ver-
schijnt.
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
2
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu .......................2
Wat doen wij met ...................................................2
Tips om energie te besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.............................6
Bediening van de droogautomaat ...................................11
Bedieningspaneel.................................................11
Ingebruikneming van de droogautomaat .............................15
Tips voor het drogen van textiel.....................................16
Symbolen in het etiket..............................................16
Verdere tips ......................................................16
Zo droogt u goed .................................................18
Korte handleiding .................................................18
Extra functies ....................................................24
Opfrissen ........................................................24
Extra behoedzaam.................................................24
Zoemer..........................................................24
Kreukbeveiliging ..................................................24
Voorprogrammering ..............................................26
Programma-overzicht .............................................28
Het wijzigen van het programmaverloop..............................33
Wanneer het programma nog loopt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
- Het kiezen van een ander programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
- Het afbreken van het programma en kiezen van een ander programma . . . 33
- Het afbreken van het programma en het voortijdig verwijderen van wasgoed
uit de trommel..................................................33
- Het wijzigen van de voorgeprogrammeerde eindtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
- Het aanvullen of voortijdig verwijderen van wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Resttijd .......................................................33
Inhoud
3


Product specificaties

Merk: Miele
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: T8957WP

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Miele T8957WP stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Miele

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd